ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၁

၁၂။ ဘုရင်အဖြစ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်ခြင်း (အခန်း ၂၁-၂၃)

(က) အောင်ပွဲခံဝင်ရောက်ခြင်း (၂၁:၁-၁၁)

၂၁:၁း၃ ယေရိခေါမှ ထွက်ခွာပြီးနောက် သံလွင်အရှေ့ဘက် ဆင်းခြေ လျောရှိ ဗေသနိနှင့် ဘက်ဖာရေဂေရာ အနီးသို့ရောက်ရှိသည်။ ထိုနေရာမှဆင်းသွားပြီ သံလွင်တောင်ဘက်စွန်းရှိ ယေဟောရှ ဖက် ချိုင့်ဝှမ်း ကေရာချေင်းကို ဖြတ်သွားလျှင် ယေရုရှလင်မြို့သို့ မော့တက်ရောက်ရှိနိုင်သည်။

တပည့်တော် နှစ်ပါးအား ဗေသနိရွာသို့ စေလွတ်လိုက်သည် ထိုအိမ်တွင် မြေးသား အမိ နှစ်ကောင် ချည်နှောင်ထားလိမ့်မည်။ ထိုမြေးကို ကြိုးဖြေ၍ သခင်ယေရှုထံတော်သို့ ယူလာခိုင်းသည်။ အကယ်၍ပိုင်ရှင်များက မေးမြန်းလျှင် သခင်အလိုရှိသည် ဟုပြောရန် မှာကြားလိုက်သည်။ ပိုင်ရှင်များက လည်း ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ထိုပိုင်ရှင်များသည် သခင်ယေရှုနှင့် သိကျွမ်းသူများဖြစ်နိုင်သည်။ (သို့) အရာခမ့်သိမ်းကို သိရှိလုပ်ဆောင်နိုုင်စွမ်းရှိသော ဘုန်းတန်ခိုးရှင်ဖြင့် ကြိုတင်သိရှိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုစဉ် တစ်လုံးသည် သခင်ယေရှုကြိုတင်ပြောသည့်အတိုင်း အတိအကျဖြစ်လာသည်။

၂၁:၄-၅ ထိုမြေးစီးမည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဟေရှာယနှင့် ဇာခရိတို့ကလည်း ပရော ဖက်ပြုထားကြသည်။ သင်တို့ ရှင်ဘုရင်သည် သင်တို့ထံသို့ကြွလာတော်မူပြီ ထိုအရှင် သည် နူးညံ့ သိမ် မွေ့တော်မူသဖြင့် မြေးကို စီးတော်မူ၏ ဝန်ဆောင်တရိစ္ဆာန်မြေးလေးကို စီးတော်မူ၏ဟု ဇိအုန်သတိုးသမီး များထံကြားပြောလော့။

၂၁:၆ တပည့်တော်များက ကုန်းနှီးပြင်ဆင်ပြီးသောအခါ သခင်ယေရှုသည် မြည်းကိုစီး၍ ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်တော်မူသည် (မ ၁၁:၇)။ ထိုအခိုက် အတန့်လေးသည် ဂန္တဝင်သမိုင်းဖြစ် စဉ်တခုဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၆၉)ပတ်ကဒံယေလ၏ ပရောဖက်ပြုချက်သည် အမှန်တကယ် ပြည့်စုံလာသည်။ အခွင့်မရဘဲ အသေသတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည် (ဒံ ၉:၂၉)

ထိုသို့ ယေရုရှလင်မြို့မှ သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆိုခြင်းသည် ရှင်ဘုရင်အနေဖြင့် အောင်စည်အောင်မောင်းပွဲခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Lange က ဤသို့ဆိုသည်။

မေရှိယသခင်ဖြစ်သည်ဟု မည်သူကမှထုတ်ဖော် မပြောသော်လည်း ပြုတော်မူချက်သည် ရှေးပရောဖက်ကျမ်းများအတိုင်း ပြည့်စုံသည်။ အကယ်၍ ဘေးရန် စိုးရိမ်ရမည်ဆိုလျှင် သိုသိပ်စွာ ဝင်ရောက်လာမည်။ သို့သော် ထောက်ညှာငဲ့ကွက် စရာမရှိ။ နောင်တွင် ယေရုရှလင်သားများက ရန်ရှာကြ သော်လည်း ထိုအဖြစ်အပျက်အကြေင်း အရာကို ရမယ်ရှာခြင်းမပြုကြပါ။၄၅

၂၁:၇-၈ သခင်ဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းတလျှောက်တွင် မြို့သူမြို့သားများက အဝတ်က တ္တီပါ လမ်းခင်းပေးကြသည်။ သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များ ဝှေ့ရမ်း၍ ကြိုဆိုကြသည်။ သူတို့၏ အရှင်သခင် ဖြစ်ကြောင်း ဘဝဂ်ညံအောင် ကြွေးကြော်ကြိုဆိုကြသည်။

၂၁:၉ ရှေ့နောက်လိုက်ပါလာကြသော ပရိသတ် က ဒါဝိဒ်သားတော်၏ ဂုဏ်တော်ကို ချီး ကျူးကြလော့ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်နှင့်ကြွလာသော အရှင်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ဘုရားသခင် ၏ဂုဏ်တော်သည် ချီးကျူးခြင်းဖြစ်စေသတည်း ဟု တခဲနက် ကြွေးကြော်ဩဘာပေးကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် သည် ဆာ ၁၁၈:၂၅ ဖော်ပြပါ မေရှိယ သခင်ကြွလာမည့် အကြောင်းကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟောရှဏ္ဏ ၏မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ ယခုကယ်တင်တော်မူပါဟုအနက်ရသည်။ ရောမအစိုးရလက်အောက်မှ ယခုကယ် ထုတ်ပါဟု ဆိုလိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်သားတော်နှင့် ထာဝရဘုရားသခင်နာမတော်ဖြင့် ကြွလာတော်မူ သောသူ ဟုဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှုအားမေရှိယအဖြစ် လက်ခံသည့် သဘောဖြစ်သည်။ ယေယောဝါ ဘုရားဘိသိက်ပေးထားသူ၊ ဘုရားရှင်အမိန့်ဖြင့်လာသူ၊ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လာချင်သူဖြစ်သည်။ လူထုပရိ သတ်၏ ကြွေးကြော်အားပေးသံကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် တည်လတံ့သောငါတို့ အဖဒါဝိဒ်၏ နို်င်ငံ တော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း ဟုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤကျမ်းစကားအရ ကြွလာတော်မူသော သခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ဆက်ခံမည့်သူဟု အတိတ်ဆောင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ချီးကျူးကြစေသတည်း ဆိုသည်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် အမြန်တည်ထောင်ဖို့ သို့မဟုတ် ထိုပရိသတ် အား ကောင်းကင်နို်င်ငံသို့ အမြန်ဆောင်ယူသွားဖို့ဖြစ်သည်။

မာ ၁၁:၁၁တွင် သခင်ဘုရားသည် ထိုလမ်းအတိုင်း၊ ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဝင်းထဲသို့ ဝင်သည် ဟုဆိုသည်။ ဗိမာန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တော်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက အထဲဝင်ခွင့်မပြု ငြင်းဆန်သောကြောင့် ဝင်ထဲထိသာဝင်သည်။ ဗိမာန်တော် တဝိုက်ကို ခဏတဖြုတ် လှည့်ကြည့်ပြီးနောက် ကိုယ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်အဆယ့် နှစ်ပါးနှင့် အတူ ဗေသနိသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားသည်။ ထိုနေ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။

၂၁:၁၀-၁၁ ထိုသို့ကိုယ်တော်ဘုရား ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်လာစဉ် မြို့သူမြို့သား များသည် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူနည်းဟု အချင်းချင်းမေးနေကြ စဉ် ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့သား ပရောဖက်ယေရှု မှန်း အလိုလိုသိရှိသွားကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယေရှု သည် မေရှိယသခင် ဖြစ်မှန်းသိရှိလာကြသည်။ နောက်တပတ်ကြာလာသောအခါတွင်မူ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်သို့တင်ပါ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်ပစ်ပါဟု အော်ကြပြန်သည်။

(ခ) ဗိမာန်တော်အားသန့်ရှင်းစေခြင်း (၂၁:၁၂-၁၃)

၂၁:၁၂ လူထုအကြားအမှုဒေသနာပြုစဉ် ဗိမာန်တော်ဝင်၌ စီပွားရှာသူများအား ကိုယ်တော် ဘုရားမောင်းထုတ်သည် (ယော ၂:၁၃-၁၆)။ ဗိမာန်တော် ဝင်အတွင်း အခွန်အခကောက်ခံခြင်းကိုလည်း ရှုတ်ချသည်။ ယဇ်ပူဇော်ရန် ရောင်းဝယ်နေကြသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း ဖြေလွှတ်မောင်းထုတ်သည်။ ငွေကုန်သည်များကိုလည်း မောင်းထုတ်ပစ်သည်။ လူထုပရိသတ်ထံသို့ အမှုတော်ပြုခြင်း ပြီးဆုံးခါနီးသော ကြောင့် ဗိမာန်တော်ဘက်သို့လှည့်လာသည်။ ဗိမာန်တော်ကို ဘက်သို့ လှည့်လာသည်။ ဗိမာန်တော်ကို စီးပွားရေးစားကျက်လုပ်ခြင်းအား သန့်ရှင်းစေလိုက်သည်။

၂၁:၁၃ ဟေရှာယကျမ်းနှင့် ယေရမိကျမ်းပရောဖက်ပြုချက်များအတိုင်း ဗိမာန်တော်ကို စီးပွားရှာသည့်နေရာ လုပ်စား၊ နှပ်စားရာ ဖြစ်စေကြသည်ဟု ကိုယ်တော်ဘုရားရှုတ်ချသည်။ ဟေရှာ ၅၆:ရ တွင် ဗိမာန်တော်သည် ဆုတောင်းရာ အိမ်တော်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ယခုမူ သူခိုးလူဆိုးများ ခိုအောင်း သောင်းကျန်းရာနေရာ ဖြစ်နေသည် (ယေ ၇:၁၁)။

ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဗိမာန်တော် သန့်ရှင်းစေရန် ပြုလုပ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော်အား ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးသည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလကိုလည်း သင်ခန်းစာ (၂)ခုပေးထားသည်။ အသင်းတော်ခေတ်ကာလ တွင် ဗိမာန်တော်အတွင်း၌ ဈေးရောင်းခြင်း၊ အစားအသောက် ကျွေးမွေးခြင်း၊ အခြားငွေကြေးကိစ္စနှင့် ဆိုင်သော အပေးအယူကင်းရှင်းရမည်။  တစ်ဦးစီ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ရာဗိမာန်တော်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးသည်လည်း စင်ကြယ်နေရမည်။

(ဂ) ဖာရိရှဲနှင့် ကျမ်းတတ် ပုဂိ္ဂုလ်တို့၏ အတွင်းသရုပ် (၂၁:၁၄-၁၇)

၂၁:၁၄ နောက်မြင်ကွင်းတခုမှာ ဗိမာန်တော်ဝင်းအတွင်းကိုယ်တော်ဘုရားက မျက်ကန်း များများနှင့် ခြေမစွမ်းသူများအား ကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် အကူအညီ လို၍ မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ရောက်ရှိချဉ်းကပ်သူများအား ဘယ်သောအခါမှ လက်ချဉ်း ဗလာပြန်လွှတ် ရိုးမရှိ။

၂၁:၁၅-၁၆ သို့သော် မျက်မုန်းကျိုးစောင့်ကြည့်နေသူများက အဆင်သင့်ရှိနေကြသည်။ ကလေးသူငယ်များက ကိုယ်တော်ဘုရား၏ လုပ်ဆောင်တော်မူချက်များအား ဒါဝိဒ်၏ သားတော်ဟု အား ပေးချီးမွမ်းကြသည်။ ထိုအသံကို ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ်များက ကြားကြသည်။

ထိုကလေးများအော်သံကို တားဆီးစေလိုသော သဘောဖြင့် သခင်ယေရှုအား အော်သံ တွေကြားသည်မဟုတ်လားဟု ဆိုကြသည်။ အကယ်၍ ယေရှုသည် မေရှိယမဟုတ်လျှင် ထိုကလေးသူ ငယ်က ထိုသို့ချီးမွမ်းကြမည်မဟုတ်။ သခင်ယေရှုက ကလေးသူငယ်များ၏ ကြွေးကြော်သံ မှန်ကန်ပါည်ဟု ခွင့်ပြုသည် (ဆာ ၈:၂) ရင်ခွင် ပို်ကလေးများနှင့် နို့စို့သူငယ်များက ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြမည် ကျမ်းစ ကားသက်သက်ရှိထားသည်။ အသိတရားရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂိုလများက မချီးမွမ်း သောအခါ စိတ်နှလုံးဖြူစင်သော ကလေးသူငယ်များကချီးမွမ်းကြသည်။ ထိုကလေးသူငယ်များသည် ဝိညာဉ်တော်က ဖော်ပြပေးသောကြောင့် အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်း မေတ္တာရှကြ သူများဖြစ်သည်။

၂၁:၁ရ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအား ဆုံးမပြီးနောက် ထားပစ်ခဲ့ပြီး ဗေသနိသို့သွားကာ ညအိပ်ရပ်နားသည်။

(ဃ) အသီးမသီးသော သင်္ဘောသဖန်းပင် (၂၁:၁၈-၂၂)

၂၁:၁၈-၁၉ နောက်တနေ့ နံနက်တွင်ယေရုရှလင်သို့ကြွလာစဉ် ဆာလောင်သဖြင့် သဖန်းသီးရှိ နိုးနှင့် သပင်သို့သွားသည်။ အရွက်များဝေဆာနေသော်လည်း အသီမသီး။ ကိုယ်တော်ဘုရား က သင်သည် နောင်အဘယ်အခါ၌မျှ အသီးမသီးနှင့် ဟု မိန့်တော်မူရာချက်ချင်း အပင်ခြောက်သွေ့ သွားသည်။

ရှင်မာကုကျမ်းတွင်မူ ထိုအချိန်ရာသီသည် သဖန်းသီး၊ သီးချိန်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရား ထိုသို့ အမိန့်တော်ရှိခြင်းသည် အကျိုးအကြောင်းမဆီလျှော် သက်သက်မဲ့ပြောဆိုခြင်း မဖြစ်တန်ရာ။ သီးခြားအဓိပ္ပါယ်ရှိမည်။ သို့သော် အကျိုးအကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန် ရှင်းပြရန် အခက်ကြုံရသည်။

ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြသည့် အရပ်ဒေသရှိ သဖန်းပင်သည် အရွယ်များမဝေဆာခင် အသီးသီး လေ့ရှိသည်။ အသီးပြုန်းပြီးမှ အရွယ်ထွက်လေ့ရှိသည်။ ဤနှောင်းသီးသီးနိုင်သည်ဟု ယူဆစရာမရှိပါ။

ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ကောင်းကြီးပေးမည့် အစား ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာကိုသာ ရှားရှားး ပါးပါးပေးလိုက်ခြင်းသည် ထူးခြားသည်။ စဉ်းစားစရာမဟေဠိဖြစ်နေသည်။ အချို့က ခရစ်တော် ဘုရား သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားသည်ဟု ဝေဖန်ကြသည်။ မဟုတ် တရာ။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် အရာခပ်သိမ်း ကိုသိရှိသော သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူ့အတွေးဖြင့်လိုက်မမီနိုင်ပါ။ အမြဲမှန်ကန်သည်မှာ သေချာသည်။ ထိုသဖန်းပင်သည် အဖိုပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အသီးမသီး၊ အကျိုးမပြုသော အပင်သည် ထင်းမီးဆိုက်ရန် သာအကျိုးရှိသည်မဟုတ်လော။

ဝေဖန်ရေးသမားက အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးကြသော်လည်း၊ ကိုယ်ဘုရား လုပ်ဆောင်တော် မူချက်သည် သင်ခန်းစာရှိသည်။ ယေရုရှလင်သားများ ၏ ကြိုဆိုပုံကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ စပျစ်ပင်၊ သံလွင်ပင်များနှင့် သဖန်းပင်များကို ဣသရေလအမျိုးအဖြစ် ကိုယ်တော်ဘုရားပုံဥပမာ ပေးလေ့ရှိသည်။ ယေရုရှလင်သားများသည် ကိုယ်တော်ဘုရားကို သောသောင်းဖြဖြကို ဆိုကြသော်လည်း အသီးအပွင့် မသီးကြ။ ထိုသူများအတွက် ကိုယ်တော်ဘုရားက ဆာလောင်ပေးနေသည်။

ဣသရေလများသည် ဦးဦးဖျားဖျားသီးပွင့်ခြင်းမရှိ၊ သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထ၊ မိုးလွန်မှ ထွန်ချ ချင်သူတွေ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပေခြင်းဖြစ်သည်။ အေဒီ ၇ဝ ခုနှစ် တွင်ယေရုရှလင်မြို့ ပျက်သုဉ်းမည့် အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။

မယုံကြည်သော ဣသရေလလူမျိုးသည် ဘယ်သောအခါမှ အသီးအပွင့် သီးကြမည်မဟုတ် ချီဆောင်ခြင်းကာလနောက်ပိုင်းမှသာလျှင် ရွေးနှုတ်ထားသော လူမျိုးဖြစ်ကြသည့် အတိုင်း မေရှိယ သခင် ထံပြန်ရောက်လာကြမည်ကို မှတ်သားပါ။ ဘေးဒဏ်ကြီးစကာလနှင့် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အနှစ်တထောင် အုပ်းစိုးသည့် ကာလတွင်သာ သီးပွင့်ကြမည်။

ဤကျမ်းချက်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆရ သော်လည်းခေတ်အဆက်ဆက်က စိတ်နေဘုံဖျား လူနေခြုံကြားသမား များနှင့်လည်း အကြုံးဝင်သည်။

၂၁:၂၀-၂၂ သဖန်းပင်ချက်ချင်းခြောက်သွေ့သွားသည်ကို မြင်ရသော တပည့်တော်များ အံ့ဩခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက သင်တို့သည်လည်း ယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝလျှင် ထိုထက်အံ့ဩ ဖွယ်ရာကမူ ပြုနိုင်ကြမည်ဟုမှာလိုက်သည်။ တောင်ကြီးကိုလည်း ပင်လယ်ထဲသို့ လိမ့်ကျခိုင်းလျှင် လိမ့်ကျ မည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းလျှင် တောင်းသမျှ ရရှိကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သွန်သင်သော ဆုတောင်းသမျှရရှိမည့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသွန်သင်ချက်များလည်းရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်တိုင်း ယုံကြည်စိတ်ဖြင့် ဆုတောင်းသမျှရရှိမည်ဟု အာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ချက်များ အတိုင်းဆုတောင်းရမည့်အကြောင်း ခြုံငုံဖော်ပြ ခြင်းဖြစ်သည်။

(င) သခင်ယေရှု၏ အခွင့်အာဏာကို စစ်မေးကြခြင်း (၂၁:၂၃-၂၇)

၂၁:၂၃ ကိုယ်တော်ဘုရား ဗိမာန်တော်သို့ကြွလာ၍ ဗိမာန်တော်ဝင်ထဲတွင် တရားဟော ကြားနေစဉ်ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂုလ်များက မည်သူ၏ အခွင့်အာဏာဖြင့် ဟောပြော၍ နိမိတ်လက္ခဏာပြသကြောင်း၊ ဗိမာန်တော်ကိုလည်း အဘယ်ကြောင့် ရှင်းကြောင်း စစ်မေးကြသည်။ ထိုမေးခွန်းမှာ သွေးရိုးသားရိုး မေးခွန်းမဟုတ်။ မာယာထောင်ချောက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘုရားသား တော်အနေဖြင့် ဟောကြားသည်ဟုဖြေလျှင် ဘုရားသခင်စော်ကားမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ကြမည်။ အကယ်၍ လူများ၏တောင်းဆိုချက်အရ ဟောပြောသည်ဟု ဖြေလျှင်လေးစားကြရတော့မည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အရေးဟု ဖြေလျှင် စိန်ခေါ်ရတော့မည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂုများသည် လူထုပရိသတ် က အသိအမှတ်ပြု ခန့်အပ်သော စာတတ်ပေတတ်ပုဂိ္ဂုလ်များ ဖြစ်သည်။ ယေရှုမှာမူယုဒလူမျိုးများ ခံယူ အသိအမှတ်နိုင်သော မည်သည့် ကျေင်းကိုမျှ မတတ်ဘူးပါ။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသိအမှတ် ပြုသည့် အောင်လက်မှတ် တစုံတရာမရှိပါ။ ရှေးရိုးအစဉ်အလာစွဲ ဘာသာရေးဆရာကြီးများ၏ ဆန့်ကျင် ခြင်းကို ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရပြီ။

၂၁:၂၄-၂၅ ကို်ယ်တော်ဘုရားက သူမေးမည့်မေးခွန်းကို ဖြေကြားမှသာ ယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးများ၏ မေးခွန်းများကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေကြားမည်ဟုဆိုသည်။ ကိုယ်တော်က “ဗတိ္တဇံယောဟန်၏ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းသည် ကောင်းကင်အမိန့်အာဏာလား၊ လူပေးသော အမိန့်အာဏာလား၊”ဟုမေး သည်။ ဗတိ္တဇံယောဟန်၏ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာအကြောင်းလူတိုင်းသိရှိကြပြီးဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သူ့၏ အခွင့်အာဏာနည်းဟု တဲ့တိုးပေးလိုက်သည်။ ဘုရားပေးအမိန့်လား၊ လူပေးသောအခွင့်အာဏာလား။ ဣသရေလခေါင်းဆောင်များမည်သို့ ဖြေကြမည်နည်း။ ယောဟန်ဟူသောလူသားသည် ဘုရားသခင်စေ လွှတ်သောသူဖြစ်သည်။ ယောဟန်၏ အခွင့်အာဏာများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကပေးသော အခွင့်အာ ဏာမဟုတ်။ ထက်ကောင်းကင်ဘုံ။ ဘုရားရှင်ပေးသော အခွင့်အာဏာဖြစ်သည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ အခက်ကြုံရတက်ပွေနေကြသည်။ ဘုရားသခင်က စေလွှတ်ပါသည်ဟု ဝန်ခံလျှင် ကိုယ့်အရှူးကိုပတ်ကြတော့မည်။ မိမိတို့ထောင်ချောက်နှင့် မိမိတိုပပြန်မိတော့မည်။ ဗတိ္တဇံယောဟန်က သခင်ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်သည်ဟု ဖော်ညွန်းခဲ့သည်။ ယောဟန်သည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောသူဟု လက်ခ့ကြလျှင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ဟောသည့်အတိုင်း အဘယ်ကြောင့် နောင်တရ၍ ခရစ်တော်အား ယုံကြညခြင်းမရှိကြသနည်း။

၂၁:၂၆ အခြားတဘက်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောသူမဟုတ် ဟုငြင်းဆန်ကြလျှင် လူထုပရိသတ်၏ ဆန့်ကျင်ပြောင်လှောင်ခြင်းခံကြရမည်။ ပြည်သူလူထုအများစုက ဗတိ္တဇံယောဟန်ကို ပရောဖက်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံထားကြသည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်စေလွှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းဖြေရကြလျှင် ထိုအဖြေ စကားထဲတွင် သူတို့မေးခွန်း၏ အဖြေလည်းပါ ရှိပြီး ဖြစ်သွားသည်။ ယေရှုသည်ရှေ့တော်ပြေး ဗတ္တိဇံယောဟန် ဟောပြောသော မေရှိယဖြစ်သွားပေမည်။

၂၁:၂ရ ထို့ကြောင့် အဖြေစကား တိတိကျကျမပြော။ မသိဟန်ယောင်ဆောင်ကြသည်။ ဗတိ္တဇံယောဟန်အကြောင်း မေးခွန်းမဖြေနိုင်ကြသောကြောင့် သူတို့ မေးခွန်းကိုလည်း သခင်ယေရှုက ဖြေကြားစရမလိုတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “ငါပြုသည့် အမှုအရာများကိုလည်း အဘယ်အခွင့် အာဏာဖြင့်ပြုသည်ကို သင်တို့အားငါမပြော”ဟုဆိုလိုက်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားပြောမည့် အဖြေစကား ကိုလည်း ကြိုတင်သိရှိကြပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်ခံကြမည်မဟုတ်။

(စ) သားနှစ်ယောက်ပုံဥပမာ (၂၁:၂၈-၃၂)

၂၁:၂၈-၃ဝ ဤပုံဥပမာသည် ယောဟန်၏ ခေါ်ယူခြင်းကို နာခံခြင်းမရှိ၊ နောင်တရ၍ ယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂုလ်များအား ဆုံးမသည့် ဇာတ် လမ်းပမာဖြစ်သည်။ စပျစ်ဥယျာဉ်ခြံထဲသို့ အလုပ်သွားရန် သားနှစ်ယောက်ကို စေခိုင်းသော ဥယျာဉ်ခြံပိုင် ရှင်ကြီးတဦးရှိသည်။ သားတယာက်က ပထမပိုင်းမှာ ငြင်းဆန်သော်လည်းခဏအကြာတွင် စိတ်ပြောင်းလဲ ကာ ဥယျာဉ်ထဲသို့ သွား၍ အလုပ်သွားသည်။ အခြားသား တစ်ယောက်မှာ မူသွားရောက်လုပ်ကိုင်ပါမည်ဟု အသာတကြည်လက်ခံသော်လည်း လက်တွေ့မလုပ်။

၂၁:၃၁-၃၂ ထိုသားနှစ်ယောက်တွင် မည်သည့်သားက အဖေ့စကားနားထောင်သူဖြစ်သ နည်းဟုမေးသောအခါ ပထမသားဟုဖြေကြသည်။

ထိုပုံဥပမာကို ထောက်၍ သခင်ယေရှုက အခွန်ခံနှင့် မကောင်းသော မိန်းမများသည် ထိုပထမသားနှင့် တူကြသည်ဟု ယှဉ်ပြသည်။ ဗတိ္တဇံယောဟန် တရားစကားကို ချက်ချင်းနားမဝင်ကြသော် လည်း ကြာလာသောအခါ နောင်တရ၍ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသည်။ ဘာသာရေးဆရာများသည် ဒုတိယသားနှင့်တူကြသည်။ ဗတိ္တဇံယောဟန် အားကို နာခံကြသော်လည်း လက်တွေ့ဘဝတွင် သခင်ယေ ရှုကိုလက်တွေ့မခံကြ။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယသားသည် နိုင်ငံတော်နှင့်နီးသယောင်နှင် ဝေးနေသည်။ ယနေ့ ခေတ်ကာလတွင်လည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်နေကြသည်။ မှားယွင်းသောအယူအဆရှိသူများ ထက်အပြစ်နောင် တရသူများကနိုင်ငံတော်အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြသည်။ “ယောဟန်သည် သင်တို့ထံသို့လာ၍ လမ်းမှန်ကို ညွန်ပြသည်”ဆိုခြင်းမှာ နောင်တရ၍ ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ ဟူသော ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရား သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။

(ဆ) ဆိုးဝါးသော ဥယျာဉ်အလုပ်သမားပုံဥပမာ (၂၁:၃၃-၄၆)

၂၁:၃၃-၃၉ သခင်ယေရှုသည် အမိန့်အာဏာအကြောင်းရှင်းပြပြီးနောက် အခြားပုံဥပမာတ ခုရှင်းပြလိုက်သည်။ စပျစ်ဥယျာဉ်ကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားသော သူဌေးကြီးရှိသည်။ စပျစ်ဝိုင် ထုတ်လုပ်သည်။ ခြံပိုင်ရှင်ကြီးသည် မျှေစင်ကြီးကိုလည်း တည်ဆောက်၍ ခြံကြီးကို စနစ်တကျကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သည်။ သို့နောက်နိုုင်ငံခြားသို့မသွားမှီ၊ ခြံကြီးအား အလုပ်သမားများကို ဝေမျှကာ သီးစားချထားသည်။ စပျစ်ချိန် ရောက်သောအခါ အစေခံများစေလွှတ်၍ သီးစားချခံရသော အလုပ်သမားများထံ အဖိုးအခသွားတောင်း ခိုင်းသည်။ အလုပ်သမားများက ထိုအစေခံများအနက်တယောက်ကို ဝိုင်းရိုက်လွှတ်သည်။ တယောက်ကို ခဲဖြင့် ဝိုင်းပေါက်ကြသည်။ တယောက်ကို သတ်ပစ်ကြသည်။ ခြံပိုင်ရှင်ကြီးက အစေခံများအင်အားထပ် ဖြည့်၍ ထပ်မံစေလွှတ်လိုက်သော်လည်း ခြံစောင်အလုပ်သမားများက နဂိုရ်အတိုင်းရိုင်းစိုင်းပြကြသည်။ တတိယအကြိမ်တွင်မူ ခြံပိုင်ရှင်ကြီး၏ မျက်နှာကို ထောက်တန်ကောင်းပါသည်ဟူသော အထင်ဖြင့် သူ၏သားကို စေလွှတ်လိုက်သည်။ ခြံစောင့်အလုပ်သမားများသည် မျက်နှာထောက်ဖို့နေနေသာသာ၊ ဤသားသည် ခြံရှင်ကြီး၏ အမွေဆက်ခံမည့်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ ဝိုင်းရိုက်ပုတ်သတ်ဖြတ်လိုကြသည်။

၂၁:၄၀-၄၁ ဤဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာတွင် ခြံပိုင်ရှင်ကြီးသည် ခြံစောင့်အလုပ်သမားများ ကို မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သင့်သနည်းဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ နှင့် လူကြီးများကို မေးလိုက်သည်။ “ဥယျာဉ်ရှင်သည် ဆိုးသွမ်းသောသူတို့ကို အမှန်ပင် သတ်ပစ်လိမ့်မည်။ ဥယျာဉ်ကိုလည်း စပျစ်သီးပေါ်ချိန် ၌သီးစားမှန်မှန် ပေးမည့် အခြားခြံသမားတို့အား ပေးအပ်ရမည် ဟု ဝိုင်းဖြေကြသည်။

ဤဥပမာတွင် ပုံဆောင်ချက်များကို ပုံဥပမာပေးကြောင်း သိရှိရန်လွယ်ကူပါသည်။ ခြံပိုင်ရှင် ကြီးသည် ဘုရားသခင်၊ စပျစ်ခြံမြေသည် ဣသရေလအမျိုး (ဆာ ၈၀:၈၊ ဟေရှာ ၅:၁-၇၊ ယေ:၂-၂၁)။ ခြံ စည်းရိုးသည် ယုဒနှင့် တပါးအမျိုးသားတို့ကို စည်းခြားထားသော မောရှေပညတိ္တတရားဖြစ်သည်။ စပျစ်ရည်ထွက်အောင် ကြိတ်နယ်ခြင်းမှာ ဣသရေလအမျိုးတို့ အသီးအပွင့် သီးအောင် တွန်းအားပေးခြင်း၊ မျှော်စင်ဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်တော်မူထားသော လူမျိုးအားဘုရားသခင်က အစဉ်မပြတ် ကြည့်ရူသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သီးစားချထားခြင်းခံရသော ခြံစောင့်အလုပ်သမားမှာ ဖာရိရှဲနှင့် ကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ် များဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်များကို ဣသရေလခြံမြေသို့ အခေါက်ခေါက်အခါခါ ထပ်မံစေ လွှတ်သည်။ မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအစရှိသော စပျစ်ရည်ထွက်စေချင်သည်။ သို့သော်လာသမျှသော ပရောဖက်များကို သမင်ရင်းကျားစားရင်းညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်ကြသည်။ နောက်ဆုံး တွင်ငါ့သားကိုမူ လေးစားကြတန်ကောင်းသည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် သားတော်စေလွှတ်သည် (ငယ် ၃၇)။ ယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ဤသူသည် ခြံပိုင်ရှင်ကြီး၏ အမွေဆက်ခံမည့် သူဟုသိကြသည်။ ထိုစကားမှာ သခင်ယေရှုအား ငြင်းပယ်ကြသော်လည်း ဘုရားသားတော် မှန်းသိရှိကြ သည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သားတော်သည် ဖခင်ကဲ့သို့ အခွင့်အာဏာ ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြ သည်။

ဤသူသည် အမွေစားအမွေခံဖြစ်သည်။ လာကြ။ သူ့ကိုသတ်၍ အမွေဥစ္စာကိုယူကြကုန်အံ့ (ငယ် ၃၈) ဟုဆိုကြသည်။ စင်စစ်မှာ ဤအတိုင်းလွှတ်ထားလျှင် လူတိုင်းက သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြ မည်။ ထိုအခါ ရောမအစိုးရက လာရောက်နှိမ်နှင်း၍ တမျိုးသားလုံးတိုင်းနိုင်ငံပါမကျန် သိမ်းဆည်း သွားမည် (ယော ၁၁:၄၈) ဟုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ပစ်ပယ် ကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တင်ကြသည်။

၂၁:၄၂ ခြံပိုင်ရှင်ကြီးက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်သငင့်ကြောင်း အသခင်ယေရှုက မေးသော အခါ တရားနာပရိသတ်များက ခြံစောင့် အလုပ်သမားများအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြသည်။ ထိုအခါ သခင်ယေရှုက ဆာ ၁၁၈:၂၂တွင် ဖော်ပြသည့် တိုက်တည်သူတို့ ပယ်ထားသော ကျောက်သည် အရေး ကြီးဆုံးသော ထောင့်ချုပ်ကျောက်ဖြစ်လာရ၏ ။ ဤအမှုသည် ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ ငါတို့မျက်မှောက်တွင် အံ့ဩဖွယ်ရာစြဖ်လေစွ ဟူသော ကျမ်းစကားကို ကြားဘူးကြသည်မဟုတ်လားဟုဆို သည်။ သခင်ခရစ်တော် တည်းဟူသော ကျောက်သည် အရေးကြီးဆုံးထောင့် ချုပ်ကျောက်ဖြစ်သော်လည်း ဣသရေလတို့၏ အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းတွင် နေရာမရှ။ အသုံးမဝင်ဟုဆိုကာ ပစ်ပယ်လိုက်ကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ပစ်ပယ်ခြင်း အသေခံတော်မူပြီးနောက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ဘုရားသခင်ထံ၌ စိုးစံတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏ အဆောက်အဦးတွင် ထိပ်ဆုံးတွင် တင်ထားသော ကျောက်ဖြစ်လာသည်။ ငါတို့၏ အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို သိကျွမ်း ရခြင်းသည် ထိုအရာများနှင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ထက် တန်ခိုးရှိသည် (ဖိ ၂:၉)

၂၁:၄၃ သို့ကြောင့် သင်တို့နှင့် မထိုက်သန်သော ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတေ်ာကို ဣသရေလ အမျိုးထံမှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း၍ နိုင်ငံတော်နှင့် ထိုက်လျောက်သည့်အကျင့်သီလရှိသော အခြားလူမျိုးတို့ အားပေးလိမ့်မည်ဟုမိန့်မှာလိုက်သည်။ ထိုစကားတော်အတိုင်းအမှန် တကယ်ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူထားသော ဣသရေလလူမျိုးတော်လည်း အမှန်တကယ် မျက်ကန်းများဖြ်သည်။ မေရှိ ယသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ထိုက်လျောက်သောအကျင့်သီလရှိသူများထံသို့ လက်လွဲ ပြောင်းသည်မှာ နားလည်ကြပါသည်။ (၁) အသင်းတော်၊ ယုဒလူမျိုးနှင့် တပါးအမျိုးသား ယုံကြည်သူများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောလူမျိုးတော် (၁၈:၂-၉) သို့မဟုတ် (၂)ယုံကြည် သူယုဒများသည် ခရစ်တော်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ဖူးမျော်ခွင့်ရကြမည်။ ရွေးနှုတ်ထားသော ဣသရေလလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်အတွက် သီးပွင့်ကြရဦးမည်။

၂၁:၄၄ ထိုကျောက်ပေါ်သို့ ကျသောသူသည် ကြေမွ၍ သွားပေအံ့။ မိမိအပေါ်သို့ ထို ကျောက်အကျခံရသူသည် ညက်ညက်ကြေမွ၍ သွားပေအံ့ ကျမ်းပိုဒ်၌ မထမပိုင်းတွင် ကျောက်အောက်ခြေ မှာရှိ၍ ဒုတိယပိုင်းတွင်မူ ကျောက်သည်အပေါ်မှကျလာသည်။ ဤကျမ်းစကားသည် ခရစ်တော်ဘုရားကြွ လာခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ်ကြွလာစဉ်တွင် ယုဒခေါင်းဆောင်များသည် ခရစ်တော် အပေါ်သို့ကျကြသောအခါ ကြွေမွကုန်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် တဖန်ကြွလာသောအခါ အပြစ်စီရင်ရန်ကြွ လာမည်။ ရန်သူများကို အပြစ်စီရင်အမှုန့်ကြိ်တ်ပစ်မည်။

၂၁:၄၅-၄၆ သခင်ခရစ်တော်၏ ထိုပုံဥပမာသည် သူတို့ကို ရည်ရွယ်ပြောဆိုကြောင်း ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီးများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂုလ်များရိပ်မိကြသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း အဖြေစကား ကို မကျေနပ်ကြ။ ထို့ကြောင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ချင်ကြသည်။ သို့သော် လက်မရဲကြ။ အဘယ်ကြောင့် ဆို သော်လူထုပရိသတ်ကြီးက သခင်ယေရှုအား ပရောဖက် အဖြစ် သိမှတ်ကြသောကြောင့် လူထုပရိသတ် ကို မဆန့်ကျင်ရဲကြ။

Previous Article
Next Article