ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁၆

၁၆ :၁-၇ ပရောဖက် ယေဟု ပေါ်ထွန်းလာပြီး ဗာရှာအား ယေရောဗောင်၏ ဘုရားတုလမ်းစဉ် လိုက်သော ကြောင့် ယေရောဗောင် ကြမ္မာမျိုးကျရောမည့်အကြောင့် ပရောဖက်ပြုသည်။ မိသားစုများ သေလွန်သည့်အခါ လူလူသူသူ သင်္ဂြုလ်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်။ ခွေးနှင့်လဒများ၏ကိုက်စားခြင်း ခံရမည်ဟု ဆိုသည်။ ဗာရှာ၏နိဂုံးကို အငယ် ၇ ၌ မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။ ဘဝဇာတ်သိမ်းမလှခြင်းမှာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် သောကြောင့် ဝဋ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။

 

(ဇ)ဣသရေလဘုရင် ဧလာ(၁၆:၈-၁၀)

၁၆:၈-၁၄  ဣသရေလအမျိုး ဗာရှာ၏သား ဧလာသည် ဘီစီ- ၈၈၆/၈၅ မှ ၈၈၅/၈၄ ထိ ၂ နှစ် နန်းစံ၏။

ဧလာမင်းသည် ဆိုးသွမ်းယုတ်ကမ်းသော ဘုရင်ဖြစ်၏။ ကိုယ်တိုင်သောက်စား မူးယစ်ရမ်းကားသည်။ ပြည်သူများကိုလည်း ရုပ်တုများအား အတင်းအကြပ် ကိုးကွယ်စေသည်။ မူးရူးအိပ်ပျော်နေစဉ် ဧလာ၏ မြင်းရထားပူးတွဲတပ်မှူး ဇိမရိက လုပ်ကြံသဖြင့် နန်းသက် ၂- နှစ်ဖြင့် စောစောစီးစီး ဘဝပြည်ဖုံးကားချခဲ့ရသည်။ မိသားစုဝင်များတစ်ယောက်မကျန် သုတ်သင်ခံရသဖြင့် ၁၆:၃ ပါ ယေတု၏ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံလာသည်။ ဧလာသေဆုံးသောအခါ ဣသရေလတို့၏ဒုတိယနန်းဆက် နိဂုံးချုပ်ပြန်သည်။

 

(ဈ)ဣသရေလဘုရင် ဇိမရိ(၁၆:၁၁-၂၀)

၁၆:၁၅- ၂၀  ဣသရေလဘုရင် ဇိမရိသည် ဘီစီ- ၈၈၅/၈၄ နှစ်တွင် ၇-ရက်သာ နန်းစံရသည်။

ဇိမရသည် ဣသရေလဘုရင်များတွင် နန်းသက်အတိုဆုံး မင်းဆိုးမင်းညစ်ဖြစ်သည်။ ဇိမရိက ဘုရင်ကို လုပ်ကြံကြောင်း သတင်းရရှိကြသောအခါ ဖိလိတ္တိပြည် ဂိဗေသုန်တွင် တပ်စွဲထားသော ဣသရေလစစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်သြမရိကို ဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်ကြသည်။ တိရဇမြို့တော်သို့ ထီးနန်းအာဏာရယူသိမ်းပိုက်ရန် ချက်ချင်းချီတက်သည်။ ဇိမရိသည် မခုခံမကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သိရသောအခါ နန်းတော်ထဲသို့ဝင်ပြေး၍ မိမိကိုယ်နှင့်တကွ နန်းတော်တစ်ခုလုံး ပြာကျအောင် မီးရှို့သတ်သေလေသည်။

 

(ည)ဣသရေလဘုရင် တိဗရိ(၁၆:၂၁- ၂၂)

၁၆:၂၁- ၂၂ ဂိနတ်၏သားဖြစ်သော တိဗရိသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ် ဘီစီ ၈၈၅/၈၄ မှ ၈၈၁/၈၀ ခုနှစ်ထိ ၄-နှစ် စိုးစံရသည်။

ဣသရေလလူအချို့က သြမရိကို မင်းတင်မြှောက်ကြ၍ (ငယ်၊ ၁၆) အချို့က ဂိနတ်သားတိဗနိကို နန်းတင်ကြသဖြင့် မင်းနှစ်ပါးတို့ ၄/၅ နှစ်မျှ ထီးပြိုင်နန်းပြိုင် စစ်ခင်းရသည် (ငယ် ၊ ၁၅ နှင့် ၂၃ယှဉ်ဖတ်)။ တိဗနီ ကျဆုံးချိန်ထိ ဣသရေလလူတစ်ဝက်ခန့် က သူ့အား သစ္စာခံကြသည်။

 

(ဋ)ဣသရေလဘုရင် သြမရိ(၁၆:၂၃-၂၈)

သြမရိသည် ဘီစီ- ၈၈၅/၈၄ မှ ၈၇၄/၇၃ အထိ ၁၂-နှစ်ကြာ ဣသရေလဘုရင်အဖြစ် ထီးနန်းစံခဲ့သည်။

သြမရိမင်းဆက်သည် မြောက်ပိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံတွင် စတုတ္ထမင်းဆက် တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ဘီစီ-၈၈၀ တွင် တိဗနီကျဆုံးသောအခါ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော ဣသရေလမင်းဖြစ်လာသည်။ ပထမ ၆-နှစ်ကို တိရဇ၌ နန်းစိုက်၏။ ထို့နောက် ရှမေရ ထံမှ ရှမာရိတောင်ကို ငွေအခွက်- ၂၀ဖြင့် ဝယ်၍ နန်းသစ်တည်သည်။ သြမရိက ဆိုးသွမ်းပုံကို အငယ်( ၂၅၊၂၆) တွင်ရေးထားသည်။

သြမရိ၏ ဇာတ်လမ်းအချို့သည် ရှုပ်ထွေးသည်။အာသမင်း နန်းသက် ၂၇-နှစ်၌ ဇိမရိ လုပ်ကြံခံရသောအခါ နောက်လိုက်နောက်ပါ ဣသရေလလူတစ်ချို့ တစ်ဝက်ဖြင့် မင်းပြုသည်ဟုဆို၏(ငယ်၊ ၁၅)။ပြည်တွင်းစစ် ၄-နှစ်ပြီးဆုံးသည့် အာဘမင်း နန်းစံ ၃၁-နှစ်၌ (ငယ်၊၂၃) မြောက်ပိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို တစ်ဉီးတည်း အုပ်စိုးရသည်။ အာဘမင်းနန်းစံ ၃၈- နှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်(ငယ် ၊၂၉)။ ၄-နှစ်ကာလကို စစ်ပွဲဖြင့် ရုန်းကန်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးမှ ၊ ၈-နှစ်ကာလကို တည်ငြိမ်စွာ အုပ်စိုးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

သြမရိမင်းသည် တိုးတက်သော အမြင်ရှိသူဖြစ်၍ ဣသရေလလူများအား ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝခြင်းကို ဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့သည်။ ကျမ်းစာတွင် မပါရှိသော်လည်း မောဘပြည်ကို အောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်း တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အာရှုရိသားများက ဣသရေလကို  “သြမရိ၏အိမ်တော် ” သို့မဟုတ် ”သြမရိနိုင်ငံ”ဟု ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။ သြမရိ၏ နန်းတော်ရာကို ရှေးဟောင်းသုတေသီတို့က ဆမားရီးယားဒေသ (ရှမာရိနယ်)တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည်။

 

(ဌ)ဣသရေလဘုရင် အာဟပ်နှင့် ပရောဖက်ဧလိယ (၁၆:၂၉- ၂၂:၄၀)

သြမရိ၏သား အာဟပ်သည် ဣသရေလနိုင်ငံကို ဘီစီ-၈၇၄/၇၃မှ ၈၅၃ထိ ၂၂-နှစ်စိုးစံသည်။

 

၁။ အာဟပ်၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များ (၁၆:၂၉၂၄)

၁၆:၂၉၃၄  အာဟပ်မင်း သည် ယေရောဗောင် လမ်းစဉ်လိုက်၍ ဆိုးသွမ်းသည် သာမက၊ ဇိဒုန်မင်းကြီး ဧသဗာလသမီး ယေဇဗေလ နှင့် စုံဖက်သည်။  ဆိုးယုတ်သော မိန်းမ၏ သြဇာလွှမ်းသဖြင့် ဗာလဘုရား ဗိမာန်၊ ယဇ်ပလ္လင်နှင့် သစ်သားရုပ်တုကို တည်ဆောက် ကိုးကွယ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ အာဟပ်မင်းလက်ထက်တွင် ဘုရားတရား မဲ့ခြင်း၏ သက်သေတစ်ခုမှာ ဗေသလမြို့သာ ဟိဧလ က ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ သင့်သောယေရိခေါ (ယောရှု၊ ၆:၂၆)ကို မျက်နှာပြောင်တိုက်၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျိန်ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း မြို့ရိုးတည် အုတ်မြစ် ပန္နက်ချချိန်တွင် သားကြီးအဘိရံ သေဆုံးပြီး မြို့တံခါးထောင်ချိန် တွင် သားထွေးစေဂုပ် သေဆုံးသည်။