ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၇

() အခြားအဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ခြင်း (:၁၂)

:  ရှောလမုန်ဘုရင်၏ စံနန်းတော်၊ အခြားနန်းတွင်း အဆောက်အဦးများနှင့် ရုံးတော်များလည်း အကျအန ဆောက်လုပ်သည်။

ရှောလမုန်၏စံနန်းတော်ကို (၁၃)နှစ်လုံးလုံး ဆောက်လုပ်မွမ်းမံရသည်။ ဗိမာန်တော် အရှေ့တောင်ဘက် ယွန်းယွန်းတွင် ရှိသည်။ အချိုးက ရှောလမုန်သည် ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ထက် ရှင်ဘုရင်ပျော်စံရာ နန်းတော်အား (၆) နှစ်ပိုကြာအောင် ဆောက်ရသလားဟု ထောက်ပြကြသည်။ ဘုရားဘုန်းတန်ခိုး ထင်ရှားဖို့ထက် အတ္တပိုကြီးသည်ဟု  ရှုမြင်ကြသည်။ သို့သော် ရှောလမုန်သည် ဗိမာန်တော်အား အလျင်အမြန် ပြီးစီးရန် စိတ်အားထက်သန်သဖြင့် ကျေးကျွန်ထောင် ပေါင်းများစွာလုပ်အား ထုတ်ညှစ်တွန်းအား ပေး၍ နေ့မနေ ညမနား လုံလဝါယမ စိုက်ထုတ်ခဲ့သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

:၁၂  ‘လေဗနုန်ရဂုံမြိုင် သစ်နန်းဆောင်ဟူ၍ အမည်တွင်သော နန်းဆောင်သည် လွှတ်ရုံးတော်၏ တောင်ဘက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လေဗနုန်အာရဇ်ပင်ကြီးများ မှ ရသောတိုင်လုံးကြီး မြောက်များစွာဖြင့် နန်းမဆောင် တစ်ခုလုံး မွမ်းမံထားသဖြင့် ၎င်းအမည်ဖြင့် တွင်ကျယ်ကျော်ကြားခြင်း ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အဆောက်အဦး အသေးစိတ်မှတ်တမ်း မရှရှိသော်လည်း  ၃ ရာ ၁၀:၁၇  ကိုထောက်၍ ဤနန်းမဆောင်ကြီး၏ ကြီးကျယ်ခန့်ညားမှု အတိုင်းအဆကို မှန်းဆကြည့်နိုင်သည်။ တိုင်တော်ဆောင် ဟုခေါ်တွင်သော ဆောင်တော်ကူးစင်္ကြံဆောင် (ငယ် ၆)ကိုလည်း လေဗနုန်တောထွက် အာရဇ်သစ်တိုင်မကြီးများဖြင့် ထောက်မထားပြီး  မြောက်ဘက်ရှိ တရားပလ္လင်ထားရာ ရုံတော် (ငယ် ၇)သို့ ဦးတိုက်သည်။ ဖာရောဘုရင့်သမီးတော် ဖိဖုရားစံနန်းဆောင် ကို တရားရုံတော်နှင့် ကပ်လျက် တည်ဆောက်ထားသည် (ငယ် ၈)။ မိဘုရားနှင့် မောင်းမများစံမြန်းရာ ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသော ကျောက်တုံးကျောက်ပြားများသည် အပြင်၌ ပုံစံတကျ ထုဆစ်ဖြတ်တောက်ပြီးမှ ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တရားရုံးတော် ပတ်လည်ကို ကျောက်နံရံသုံးထပ်ဖြင့် ကာရံထားသည်။ အာရဇ်သစ်သား တစ်တန်းရံထားသည်။

ဆောက်လုပ်သော အထင်အရှားအဆောက်အဦးများမှာ ဘုရင်စံနန်းတော်၊ တရားရုံးတော်၊ ဖာရော့သမီးတော် မိဘုရား ဆောင် များဖြစ်သည်။

 

() ဗိမာန်တော်ခြယ်သခြင်း (:၁၃၅၁)

:၁၃၁၄  ဟုရံ (ဟေဗြဲ နှင့် KJV ကျမ်းမူတွင် ဟိရံ)သည်  တုရုမင်းကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် တုရုမြို့မှ ယုဒမျိုးနွယ်ဖွား လက်မှုပညာရှင် အကျော်အမော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။

:၁၅၂၂  ဗိမာန်တော်ဝင်း အဝင်တံခါးဝ ရှိ ကြေးဝါတိုင်ကြီး (၂)တိုင်တွင် တစ်တိုင်ကို ယာခိန် (ထူထောင်တော်မူမည်) နှင့်အခြားတစ်တိုင်ကို ဗောဇ (တိုယ်တော့ခွန်အား) ဟု နာမည်ပေးထားသည်။ တိုင်ထိပ်တွင် ဘုလုံးသလဲသီးများဖြင့် ဆင်ယင်ထားသည်။ တိုင်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသော်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာအမြင် မတွေ့ရပါ။ အချို့က ထိုကြေးဝါတိုင်များသည် ဘုရားသခင်၏ အသက်ရှင်တော်မူသော ဗိမာန်တော် ထောက်တိုင်(တံကဲ) ဖြစ်လျှက် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် စင်ကြယ်သော အကျင့်လက္ခဏာရှိသည့် ယုံကြည်သူများ (ဂလ ၂:၉)ကို ပုံဆောင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဗျာ ၃:၁၂ တွင်လည်း အောင်မြင်သောသူကို ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်၌ တိုင်ဖြစ်စေမည်ဟု ဘုရားရှင်က ကတိပေးထားပါသည်။

:၂၃၂၆  ဝင်းထဲတွင် ကြေးဝါရေအင်တုံကြီး ထားရှိသည်။ ထိုအင်တုံကြီးကို ကြေးဝါနွား (၁၂)ကောင် က ထမ်းထားသည်။ ဗိမာန်တော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်အကြား တောင်ဘက်၌တည်ထားသည် (၆ရာ ၄:၁၀)။ ထိုအင်တုံမှ ရေများဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက မိမိတို့ ခြေလက်ကို ဆေးကြောသန့်စင်ရသည်။

:၂၇၃၉  ထို့အပြင် လေးဘီးတပ်လှည်း များပေါ်တွင် အင်တုံငယ် (၁၀)ခု ပြုလုပ်ထားသည်။ ဝင်းအတွင်းမှာပင် ထားရှိသော်ငြားလည်း ယဇ်ပလ္လင်ကို ကြေးဝါဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်းကို (၈:၆၄)မတိုင်မီ ညွှန်းဆိုခြင်းမတွေ့ရပါ။

:၄၀၄၇  ဟိရံ၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် ဗိမာန်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ အိုး၊ အင်တုံ၊ ရေမှုတ်များမှ စ၍ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ကြေးဝါများဖြင့် ပြုလုပ်သဖြင့် ပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်းရှိနေသည်။ ကြေးဝါထည် များကို သရွတ်မြေတွင် ယခုခေတ်ကြေးသွန်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်း သွန်းလုပ်ခဲ့သည် (ငယ် ၄၆)။

:၄၈၅၀  ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်နှင့်ဆိုင်သော နံ့သာယဇ်ပလ္လင်၊ ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာ ရွှေစားပွဲ၊ ဗျာဒိတ်ဌာန တော်ရှေ့ မီးခုံ (၁၀)ခု၊ ပန်းပွင့်၊ မီးခွက်၊ မီးတိုင်တန်ဆာ၊ ခွက်၊ မီးညှပ်၊ လင်ဗန်း၊ ဇွန်း၊ ပြာခံအိုး၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော် အတွင်းတံခါးဝါးနှင့် ဗိမာန်တော်အပြင်တံခါး၊ ပတ္တာများကို ရွှေအစစ်ဖြင့် ပြုလုပ်မွမ်းမံထားသည်။

:၅၁  ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အထမမြောက်။ ထိုစုဆောင်းထားသည့် ရတနာပစ္စည်းများကို ရှောလမုန်မင်းက ဘုရားအိမ်တော် ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသည်။

ဤအခန်းနှင့် ၆ ရာ၊အခန်း ၂-၄ တို့အကြားတွင် ကွဲလွဲချက်များရှိသည်။ ၆ ရာ မှတ်စုများတွင် ဆွေးနွေးထားခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ဖတ်ရှုပါ။