နေဟမိမှတ်စာ ၇

() ယေရုရှလင်လုံခြုံရေး (:)

 : မြို့ရိုးပတ်လည်တည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် တံခါးမှူး၊ တူရိယာပန်တျာပညာရှင်များ လေဝိအမျိုးသားများအား မိမိတို့ကျရာတာဝန်ကို စနစ်တကျ တာဝန်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲသည်။ မြို့တော် လုံခြုံရေးကို သူ၏ညီဟာနန်နှင့်  ဟာနစ်တို့၏ လက်ထဲသို့ အပ်နှံသည်။ ထိုနှစ်ယောက်သည် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသော လူကြီးသူကောင်းများဖြစ်သည်။ ဟာနန်သည် နေဟမိကဲ့သို့ပင် ဘုရားသခင်အား ကိုးစားယုံကြည်သူဖြစ်သည်။

: ယေရုရှလင်မြို့ ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်စည်းကမ်းရှိသူများစနစ်တကျ ညွှန်ကြားသတ်မှတ်သည်။ မြို့ဝင်တံခါးများကို အလင်းရောင်ကောင်းစွာ မြင်ရသောနေ့တာ ကာလများတွင်သာ ဖွင့်ရသည်။ ထို့အပြင် လုံခြုံရေးအစောင့်အကြပ်များလည်း ချထားသည်။ အနာဂတ်လူဦးရေအတွက် ကြိုတွေး၍ မြို့ရိုးကာရံထားသောကြောင့် လောလောဆယ်တွင် လူဦးရေထက် မြို့တော်ပရဂုဏ်သည် ကျယ်ဝန်းနေသည်။

() ယေရုရှလင်လူဦးရေ စာရင်းကောက်ခြင်း (:၇၃)

 : နောင်တွင် လူဦးရေ တိုးပွားမှုနှုန်း သိရှိနိုင်ရန် ယေရုဗာဗေလ လက်ထက်မှ ပြည်တော်ပြန်ဝင်လာသောသူများအား လူမျိုးနွယ်စုအလိုက် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသည်။

 :၆၅ အငယ် ၇-၆၅ အငယ် ၇-၆၅တွင်ပါရှိသော စာရင်းဇယားသည် ဧဇရ အခန်း ၂တွင်ပါရှိသော စာရင်းဇယားအတိုင်းဖြစ်သည်။ မူရင်းကြမ်းတွင် ဧဇရနှင့် နေဟမိကျမ်းသည် ကျမ်းတစောင်တည်းဖြစ်သည်။

 :၆၆၆၉ အထက်က ပါရှိသော ယုဒလူများအပြင် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျေးကျွန်များ၊ အဆိုတော်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အသုံးပြုသော တိရစ္ဆာန်များ၏ အရေအတွက်ကို စာရင်းမှတ်ထားသည်။

 :၇၀၇၂ အလှူတော်ဒကာတော်ရေမြေ့ရှင်များနှင့် ဝတ္ထုအလှူများ စာရင်းဖြစ်သည်။ အငယ် ၇၀-၇၂ သည် ဧဇ ၂:၆၈-၆၉ ကို ထပ်မံအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းဇယားနှစ်ခုသည် အသေးစိတ်နေရာများတွင် အရေအတွက် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ယေဘူယျအားဖြင့် အတူတူဟု လက်ခံနိုင်ပါသည်။

:၇၃ ဤအခန်းကို ယေရုရှလင်မြို့တော် အေးချမ်းသာယာ၍ ဣသရေလလူများ စည်ပင်ဝပြောကြသည့် မင်္ဂလာသတင်းဖြင့် ပြည်ဖုံးကားချပါသည်။