ယောဘဝတ္ထု ၁၅

(ခ)ဒုတိယအချီ (အခန်း ၁၅-၂၁)

ဒုတိယအခေါက်တွင်လည်း ယေဘအား လာရောက်နှစ်သိမ့်သော မိတ်ဆွေများသည် နောင်တရခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုအပြစ်တင်ရှုတ်ချကြသည်။ ထို့ကြောင့်ယောဘသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။

၁။ဧလိဖတ်၏ဒုတိယစကား (အခန်း ၁၅)

၁၅:၁-၆ တေမိန်လူမျိုးဧလိဖတ်သည် ယောဘထံသို့ အလည်တခေါက်ရောက်လာပြန်သည်။ လေနှင့်အတူ လွင့်ပါးတတ်သောစကားကို ပြောလေရော့သလားဟုယောဘကို အပစ်ဆိုပြန်သည်။အကောင်အထည် မမြင်ရသော ယောဘ၏ယုံကြည်မှုကို သရော်လှောင်ပြောင်သည်။ဘုရားသခင်ထံသို့ လျှောက်လဲသော ယောဘစကားများကို ထောက်၍ ဧလိဖတ်က ငါးမြင်ဆီနှင့်ငါးကြင်းပြန်ကြော်သည်ဟုထောက်ပြ သည်။ သို့သော် ထိုစကားသည် ယောဘအားပြန်လည် စွပ်စွဲရာမဟုတ်။ ယောဘ၏ အတွေးအမြင် ကျယ်ပြန်မှု့ကိုထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်နေသည်။သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ခြင်းသည် အကျိုးအမရှိ၊ အချဉ်းအနီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

၁၅:၇-၁၃ ဧလိဖတ်ကရင့်ရင့်သီးသီး ပြောရက်သည်။ ပညာကိုကိုယ်တွင်အကုန်အစင်သိမ်းထားမလော ဟုဆိုသည်။အားပေးနှစ့်သိမ့်စကားဆိုသည် ဘုရားသင်တွင် ခွန်အားယူခြင်း။ ဘဝဆောက်တည်ခြင်းရာနှင့် နှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့ရာဖြစ်စေရသည်။ ယခု ယောဘမိတ်ဆွေဧလိဖတ်စကားသည်ထိုကဲ့သို့မဟုတ် အနာပေါ်ဒုတ်ကျခြင်းဖြစ်သည်။

၁၅:၁၄-၁၆ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်လူ၏အပြစ်များပြားပုံကို ဧလိဖတ်၏စကား၏ ၄:၁၇-၁၉ ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုစကားအတိုင်းဤကျမ်းချက်တွင် ထပ်ဆိုသည်။သို့သော် ယောဘသည် ဧလိဖတ်က ဆုံးမရလောက်အောင်မည်သို့အပြစ်ပြုသနည်း။

ထိုအကြောင်းကို Ridout က ဤသို့ဆိုသည်။ယောဘသည် အခြားလူများထက် အပြစ်များသူဖြစ်အကြောင့်၊ အဘယ်ကြောင့်စွပ်စွဲချင်သနည်း။ဧလိဖတ်၏စကားသွား စကာလာအရ ယောဘသည် ဆိုးသွမ်းဒုစရိုက်ကောင်ဖြစ်နေသည်. ထိုသို့ပြောခြင်းသည် ဧလိဖတ်ကိုယ်တိုင် ယောဘထက် အပြစ်များပါသည်။ သာမန်ဆိုးဝါးသူ၊သိမ်ဖျင်းသူကသာလျှင် သူများစကားခွန့်တုန့်ပြန်လေ့ရှိသည်။

၁၅:၁၇-၂၆ ဘိုးဘေများလက်မှလားသော ပညာတရားအရ လူဆိုးများသည် ဆိုးသည့်အလျှောက် အနာရောဂါဝေဒနာခံကြသည်ကို ဧလိဖတ်က ဆုံးမသည်။

၁၅:၂၇-၃၅ ဆင်းရဲဒုက္ခဟုသည် လူမျိုးများအပေါ်သို့ တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့် ရောက်လေ့ရှိသည်။ သို့ကြော်င့ ဆင်းရဲဒုက္ခရောင်ခြင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက်၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဖြစ်သည်။