ယောဘဝတ္ထု ၁၆

၂။ယောဘ၏တုန့်ပြန်စကား (အခန်း ၁၆၊၁၇)

၁၆:၁-၅ ဧလိဖတ်၏စကားများကိုတခွန်းကျန် ယောဘတုန့်ပြန်ချေဖျက်သည်။ရေနစ်သူဝါးကူထိုး သူများဟုတုန်ပြန်ချေပသည်။ အကယ်၍ယောဘ နေရာတွင် ဧလိဖတ်တို့နေမည်ဆိုလျှင် ယောဘသည် ဧလိဖတ်တို့စကားမျိုါ်ပြောမည်မဟုတ်။ နှစ်သိမ့်အားပေးစကားပြောမည်။

၁၆:၆-၁၄ သို့သော် ယခုကာလတွင် ဘုရားသခင်က ယောဘအား ဘရားတရားမသိသောသူများဖြင့် ချီနှောင်ပြီး မခံမရံအောင် ထိုးဆွနေပြီ။ ခန္ဓာ ကိုယ်အနာရောဂါအပေါ်သို့ သိတ်ညစ်ခြင်းထပ်ပေးနေပြီ။ ကံဆိုးမသွားလေရာ မိုးလိုက်လို့ရွာသလား။ မြေနှိမ့်မှာ စိုက်ချင်ကြသလား။ ထိုသို့ဆိုရာတွင်ရောဘသည် ဒုစရိုက်အပြစ်သမားဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။

၁၆:၁၅-၂၂ အဝတ်စုတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ချုပ်လျှက်(တကယ်မချုပ်ပါ ချုပ်ထားသကဲ့သိုကပ်ထားသည်ကိုဆိုလိုသည်။)နေ့ညဉ့်စဉ်ဆက်ဝေဒနာခံစားသည်။ နှစ်သိမ့်အားပေးမည့်မိတ်ဆွေမရှိ အားငယ်နေသဖြင် ပြန်လိမ်းမရှိသောလိမ်းသို့ သွားပစ်ချင်သည်။

ငယ်၉-၁၉ မှ အချို့ကျမ်းပိုဒ်များကို ဆာလံကျမ်းတွင် မေရှိယသခင်အားရည်ညွန်းရာတွင် ထပ်သုံးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ယောဘစကားများသည် သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်အား သက်သက်ဖွဲ့ဆိုထားခြင်းမဟုတ်။ ခရစ်တော် ဘုရားခံစားရသည့် ဆင်းရဲဒုက္ခအား နိမိတ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလာည်ရသည်။