ယောဘဝတ္ထု ၂၆

၄။ ယောဘ၏ချပချက် (အခန်း ၂၆)

၂၆:၁-၄ ပထမဦးစွာ ဗိလဒတ်၏စကားကို ချေပသည်။ ယောဘတွင် အစွမ်းတန်ခိုးမရှိ ခွန်အားမရှိ ညာဏ်ပာမရှိ မှန်လျှင် ဗိလဒတ်ကမည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်သနည်။ ထိုးစကားအရ ဗိလဒတ်၏စကားသည် ယောဘအတွက် အရေမရမဖတ်မရ ကွမ်းသကားဖြစ်သည်။

၂၆:၅-၁၃ အခန်း ၂၆ သည်ဘုရားသခင်၏ဘုုန်းတံခိုးကြီးမားပုံ အကြောင်းဖြစ်သည်။ မိုးတိမ်တောင်နှင့် ရေ အလင်ရောင်းနှင့် အမှောင် လေမုန်တိုင်းနှင့်ပင်လယ် ကြယ်တာရာ နှင့် နက္ခတ်ဂြိုလ်များ ဘုရားသခင်က ကိုယ်တွဝ်စိုးမုး ပုံများကို ရှင်းပြသည်။

ဗိလဒတ်က ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးကြီးမားပုံကို ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ယောဘစကားသည် ထိုထက်လေးနက်သည်။

သိပ္ပံပညာရှင်များရာစုအဆက်ဆက် တွေးဆမမှီနိုင်အောင် ကမ္ဘာကြီးကို လွတ်လပ်လဟာပြင်၌ဘုရားခင်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ (စာပေကဗျာဆန်ဆန် ဖော်ပြထားသည် အမှန်တကယ် နေဗဟိုပြု အစုအဖွဲအစည်းသွားလာနိုင်မှုဖြစ်သည်။)

အာကသသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များ တွေးမမှီနိုင်သောအကြောင်းအရာဖြစ်စည်။ ထိုပညာရှင်များတွင် Newton နှင့် Keppler ကဲ့သို့သောသိပ္ပံပညာရှင်များပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် သိပ္ပံပဘာ မဟပ်စပ်ဟူသောအယူအဆသည် မဟာအမှားတော်ပုံဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာဖြင်လက်တွေ့မပြနိုင်သော်လည်း မျက်ဝါးထင်ထင် အမှန်တကယ်တွေ့မြင်နေကြသည်။

၂၆:၁၄ ဤအမှုအရာများသည် ဘုရားသခင်၏လက်ရာတော် အစွန်းအဖျားအကင်းမျှသာရှိသည်။ ထိုအရားများကို မိန်းမောကြလျှင် မိုးကြိုးထက်ထက်မြက်သောဘုရားသခင်၏အသံတော်ကို မြည်သို့ခံယူကြမည်နည်း။