ယောဘဝတ္ထု ၂၇

၅။ ယောဘ၏ အပိတ်လေကြော (အခန်း ၂၇-၃၁)

ယောဘ၏မိတ်ဆွေများသည် လေနှံဓါထစ်မရပ်တည်ပါ။ သို့သော် ယောဘကိုလည်း နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်း မဖြစ်စေပါ။ ယောဘသည် ယုံကြည်ရာလမ်းမှန်ပေါ်တွင် ခိုင်မြဲစွာရပ်တည်နေသည်။

ယောဘစကားတွင် အချက် (၃) ချက်ရှိသည်။ဆိုးသွမ်းသူများ၏ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက် (အခန်း ၂၇)၊ညာဏ်ပညာ၏ အဖိုးတန် တိန်ခိုးကို အသိအမှတ်ပြုသည် (အခန်း ၂၈)။ ယုံကြည်ချက်ပေါ်တွင်ရပ်တည်သည်(အခန်း ၂၉-၃၁)။

၂ရး၁-၅ ဤအခန်းကို ယောဘသည်လည်း စကားဆက်မြွက်သည် ဟုသောစာတန်းဖြင့် ဖွင့်လှစ်သည်။ ၂၆:၁ တွင်ပါရှိသော ဗိလဒတ်တစ်ဦါ် တည်းသာမက စာဖတ်ပရတ်သတ်များလည်း အကြုံးဝင်သည်။ ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ယောဘသည် ရိုးသားဖြောင့်မတ်သည်၊ တည်ကြည်သည်။ မှန်ကန်သည် ဟု သူ့ကိုသူ ခံယူသည်။ သူ့တွင်လူမသိသူမသိသော အပြစ်ဒုစရိုက်များ ရှိသည်ဟူသော သူ့သူယ်ချင်းများ၏ စွဲချက်များကိုလက်မခံ။

၂ရး၆-၂၃ ယောဘသည် မတရားသူများကို ဆိုးညစ်သူများကို မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးသူများ ကာကွယ်ပြောဆိုုခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်က မတရားသူများ ဆက်ဆံပုံကို သာမိတ်ဆွေများကို ပြောပြသည်။ မတရားသူများသည် မိသားစုများနှင့် မကြာခဏ အိုးအိမ်စည်းစမ်ချမ်းသာကြသည်။