ယောဘဝတ္ထု ၃၄

(ဂ)ယောဘ၏ မိတ်ဆွေများသို့ ဧလိဟု၏ဒုတိယစကား(အခန်း ၃၄)

၃၄:၁-၁၅ ဧလိဟုက ယောဘ၏မိတ်ဆွေများအား ထမင်းဟင်းလျာကောင်းစားခဲ့ဘူကြောင်အတည်ပြုသည်။ထိုသို့ပင် ယောဘ၏စကားကိုလည်း မြည်းစမ်းသိရှိခဲ့ကြပြီ။ ယောဘ ဘုရားသခင် သည် တရားသဖြင့် အမှုတော်မစီရင်သူကဲ့သို့သော် လူမှန်အား အနာဆင်းရဲးဒုက္ခခံစေခြင်းသည် မတရား ပါ၏ူ ဆိုစကားကိုဆင်ခြင်ခိုသ်းသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘယ်သောအလါမှ တရားတော်နှင့်အညီစီရင်ခြင်း မပြုသောအချိန်မရှိ။အကယ်၍ ဘုရားသခင်က မဖန်ဆင်းလျှင်လူသည် မြေမှုန့်ဘဝ၌သာရှိနေမည်။ မစောင့်ရှောက်လျှင်ပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီကြမည်။

၃၄:၁၆-၃ဝ ဘုရားသခင်သည် ရှင်ဘုရင် လူကုံတန်များနှင့် ကျောမွဲလူတန်းစားများအားမခွဲခြားပါ။ အုပ်စိုးသူမင်းအာဏာရှင်များကိုလည်း မျက်နှာသာပေးလေ့မရှိပါ။ ဘုရားသခင်တွင် ပြုမှားသောဒုစရိုက်များဖုံးကွယ်၍ မရပါ။ မကောင်းဒုစရိုက် များဖုံးကွယ်၍မရပါ ။ မကောင်ဒုစရိုက်ပြုသူများနှင့် ဖိနှိပ်သူလူတန်းစားများကို လူအများသင်ခန်းစာယူနိုင်အောင် လူသိရှင်ကြား အရေးယူအပြစ်ပေးလေ့ရှိသည်။

၃၄:၃၁-၃ရ ယောဘမိတ်ဆွေများထံသို့ တိုင်တည်၍ ယောဘသို့ဆိုသည်။ ယောဘသည် သူ့အပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်သင့်သည်။ ဘုရားသခင်အားစောဒက တက်ခြင်စးကို ရပ်တန်းကရပ်သင့်သည် ဘုရားသခင်အား မဖွယ်မရာစကားဆိုနေပြီ. ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်ခြင်း အပြစ်ပြုခြင်း ဘုရားသခင်ကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်းပြုနေပြီ။