ယောဘဝတ္ထု ၃၅

(ယ)ယောဘသို့ ဒုတိယစကား (အခန်း ၃၅-၃၇)

၃၅:၁-၈ ဧလိဟု ယောဘအား အပြစ်စကားဆိုသည်။ ယောဘ၏ဖြောင့်မိတ်ခြင်းက ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်အား ဘာမှမကျိုးမပြုသကဲ့သို့ လူ့အပြစ်ဒုစရိုက်များက ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို မထိလိုက်ပါ၊ ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ မိမိကိုယ်ကို ဟုတ်မှန်လှပြီဟု မဝါကြွားစေကောင်း။

၃၅:၉-၁၆ တရားမသိသောသူများသည် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါ အော်မြည်ညီးတွားကြသော်လည်း တရားမမြင်၊ တိရိစာ္ဆန်များနှင့်ကျေးဌက်များကို ဉာဏ်ပညာပေးသော ဘုရားကိုလည်း မသိကြ။ သို့ကြောင့် ထိုသူများ၏ဆုတောင်းသံများသည် ဘုရားသခင်တော်ထံသို့မရောက် နိုင်။ လူများက ဘုရားသခင်ကို မမြင်နိုင်ကြသော်လည်း ဘုရားက လူများလုံးကို မြင်နေသည်။သို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို အပြစ်ရှာမဖွယ်မရာဆိုစရာမရှိ။ ယုံကြည်ကိုစားရှိသင့်သည်။