ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၁၀

() ရှောလမုန် ကွယ်လွန်ခြင်း(:၂၉၃၁)

၁ဝ: ရောဗောင် ရှိခင်သို့ သွား၍ ဘိသိက်ခံယူခြင်းသည် မြောက်ပိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံ နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သူ့ ဖခင် ထက်ပေါ့လျော့သော အခွန် အတုတ်သာ ကောက်ခံပါက ဣသရလ တမျိုးသားလုံးက (ငယ်၃) ထောက်ခံကြသည်။ ယေရောဗောင်က စဉ်းစားဖို့ အချိန် () ရက် တောင်းသည်။

 ၁ဝ:၁၁ ဦးစွာ ဖခင် ရှောလမုန် အနားတွင် ရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံရင့် ကျက်သည့် လူကြီး၊သူမများ နှင့် တိုင်ပင်သည်။ ပြည်သူလူထု ၏အသံကို လူရွယ်များနှင့် တိုင်ပင်ကြသည်။ လူကြီး သူမတို့ ၏ စကားနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒကို ပယ်ချကြသည်။ လူငယ်များ၏ အကြံ ပေးချက်ကို လက်ခံပြီး ပြည်သူလူထုအား မကြားဝံ့မနာသာ စကားဆိုသည်။

၁ဝ:၁၂၁၉ (၃) ရက်မြောက်နေ့တွင် ယေရောဗောင်က ပြည်သူ့သဘောထားကို ငြင်း ပယ်သောအခါ လူထုသည် ရောဗောင်မင်းကို ပုန်ကန် ဆန့်ကျင်ကြသည်။ သို့ဖြင့် ဣသရေလနိုင်ငံတော် သည်နှစ်လပိုင်း ကွဲသွားသည်။ အာခိယ၏ ပရောဖက်ပြု ချက် (၃ရာ ၁၁:၂၉ နောက်ပိုင်း) ပြည့်စုံလာသည်။ ယေရောဗောင် ၏ အခွန်ဝန်ကြီး အဒေါနိရံအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ကြခြင်းဖြင့် အရေးတော်ပုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ရောဗောင်မင်း လည်းရထားတော်ပေါ် သို့ ကဗျာကသီတတ်၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တချိုးတည်း ပြေးသည်။ ထို အကြောင်းကို William က ဤသို့ ဆိုသည်။

ပရောဖက်အာခိယ၏ ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံသည့် အဖြစ် မျိုးအခြားကျမ်းချက်များတွင် လည်း အများ အပြား တွေ့ရသည်။ လူ့အားနည်းချက်၊ လူ့အပြစ်များကြောင်းအဖြစ်အပျက်မျိုး များသည် လူသည် မိမိကိုယ်ကို အရှင်သခင်ဟု ယူဆ၍ မိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ဆောင်တတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့ကြသည်။ အမှန်မှာ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံ၍ ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုကို ခံယူသင့် သည်။