ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၁၅

၁၅: အာသမင်းနှင့် စစ်သညတော်များသည် စစ်နိုင်ကြောင့် ဂုဏ်ယူစွာ ယေရုရှလင် သို့ ကြော့ကြော့မော့မော့ ပြန်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်က ပရောဖက်အာဇရအား စေလွှတ်၍ အာသမင်းအား တရားဟောခိုင်းသည်။ ယခုကဲ့သို့ စစ်ပွဲနိုင်ခြင်းသည် ယုဒလူများ၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်ပေးသော ခွန်အားဖြင့် အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးကွာသောဣသရေလ လူများသည် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြင့် ခွေးပြေး ဝက်ပြေးအသက်လုပြေးကြ ရသည်။ ယုဒလူတို့သည်လည်းဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့လျှင် ဣသရေလများ၏ အဖြစ်ဆိုးမျိုး ကြုံရမည်။ ထာဝရဘုရားသခင်ကို အားကိုးယုံကြည်လျှင် ရွှေလင်းယုန်ငှက်ကဲ့သို့ ၏အမြဲတမ်း အားပြည့်နေမည်။

၁၅: အာသမင်းသည် ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်ကို အမြဲတမ်းရှာဖွေ တောင်းတသူဖြစ်သည်။ ပရောဖက်အာဇရိကလည်း အားလျှော့ခြင်း မရှိ၊ ပုံမှန်အတိုင်း ကြိုးစားဖို့ အားပေးသည်။

၁၅:၁၅ အငယ် (၈)တွင် ပါရှိသည့်ပရောဖက်ဩဒက်သည်ဩဒက်၏သားအာ(NKJV Marg ကိုကြည့်)။ အာသမင်းသည် ပရောဖက်အာဇရိ၏ ပရောဖက်စကားများကို တသွေမတိမ်းနှလုံးသွင်းယူသည်။ နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကို အရှိန်မြှင့်တင်ကာ ရုပ်တုဘုရားတုများကို အကုန်ဖျက်သိမ်းစေသည်(၁၄:၃)။ ယုဒပြည်တွင်သာမက တိုက်ပွဲတွင် သိမ်းပိုက်ရရှိသော ဧဖရိမ်မြေပေါ်တွင်လည်း သန့်စင်စေသည်။ ထာဝရဘုရားကို မရှာသူအား အသတ်ခံရစေသည်။ ယုဒပြည်သူပြည်သား တိုင်း  ဘုရားသခင်နှင့်  ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ စေသည်(ငယ်၁၃)။

 ၁၅:၁၆၁၉ ဘွားတော်မာခါ ကိုးကွယ် သော အာရှရပင်အောက်ရှိ ရုပ်တုဘုရားကိုလည်း ချမ်းသာမပေး။ ဖျက်ဆီးမီးရှို့ ပစ်သည် (ငယ် ၁၇ ကို ၁၄:၃-၈ မှတ်စုနှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ ဘိုးဘေးများ လှူထားသော ကုသိုလ်မင်္ဂလာများကို ဗိမာန်တော် သို့ သွင်းစေသည်။ ထိုသို့ အာသမင်းနှင့် အာခရိပရောဟိတ်သည် စိတ်တူကိုယ်တူ ဘုရားရှင် ကိုးကွယ်ကြသောကြောင့် နိုင်ငံတော် သည်လည်းအေးချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိ သည်။