ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၁၇

() ယောရှဖတ်မင်း (အခန်း၁၇၂ဝ)

၁၇: ယောရှဖတ်မင်းသည် ခမည်းတော် ၏ထီးမွေ နန်းဆင်ခံလျက် နှစ်ပေါင်း (၂၅) နှစ် နန်းစံ သည်။ ၂၆ ရာ ၁၇-၂ဝ တွင် ဓမ္မရာဇဝင် ထက်ပိုမို ပြည့်စုံစွာရေးထား သည်။ အခန်း၁၇ သည် ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင်နှင့် တိုက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။

ယောရှဖတ်နန်းစံသောအခါ ဣသရေလ ရန်အားတွန်းလှန်နိုင်ရန် နိုင်ငံကို စစ်အင်အား ဖြည့် ဆည်း ထားသည်။မြို့ရိုးခံတပ်များ တည်ဆောက်သည်။ သို့သော် စစ်အောင်မြင် ရေးသော့ချက်မှာ ဘုရားသခင်သိကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးခြင်းဖြစ်အောင် ပွဲအလီလီရခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းပြောရာ လိုက်နင်း၍ ဘုရားသခင်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းကြလျှင် ကြွယ်ဝချမ်းသာကြမည်။ အကယ်၍ လိုက်နာခြင်း မရှိလျှင် ကျရှုံးမည်။ ယောရှဖတ်မင်း လက်ထက်တွင် တိုင်းပြည်သည် ငြိမ်းချမ်းသာယာ သည်။ ရန်သူများက လည်း အခွန်အတုတ်ပေး၍ ဩဇာခံကြသည် (ငယ် ၁ဝ-၁၂)။

၁၇: ယောရှုဖတ်အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အမြင့်ဆုံး ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ စိတ်အား ထက်သန်စွာ နာခံ သည်။နိုင်ငံတော်အား အုပ်စိုးရန် ဥပဒေ များကိုလည်း ပြဌာန်းသည်။ လေဝိအမျိုး၊ ယဇ်ပုရော ဟိတ်များ နန်းတွင် သားများ အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း၍ ပြည်သူများ အား ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များ ကြည်ညိုကိုးစားဖို့ နှိုးဆော်စေသည်။ ဘုရားသခင်၏ တရားတော်များ ကြည်ညိုကိုးစားဖို့ နှိုးဆော်စေသည်။(တရား ၆:၆ နောက်ပိုင်း)။

၁၇:၁ဝ၁၉ ယေဟောဝါ ဘုရားသခင် ကကောင်းကြီးပေးသောကြောင့် ယောရှဖတ်မင်း သည် ဘုန်းတန်ခိုး ထွန်းတောက်လာသည်။ စစ်အင်အား လည်းအထူးခိုင်မာလာသည်။ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ များကလည်း လေးစားကြသည်။ သူ့ထက်နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) စော၍ နန်းစံသော ဣသရေလ ဘုရင် ယေရောဗောင် တွင် စစ်အင်အားတစ်သိန်း ရှစ်သောင်းရှိနေချိန်တွင် ရှေ့တန်းခံတပ်မြို့ မှ တိုက်ပွဲ ဝင် စစ်သားများ မပါ ပင်မတပ်ဖွဲ့တွင် တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား တစ်ဆယ့် တစ်သိန်း ခြောက်သောင်းရှိနေကြပြီ။ ထိုသို့ စစ်အင်အား တောင့်တင်းခြင်း မှာ ဘုရားပေးလက်ဆောင် ဖြစ်သည် မှာ သေချာသည်။ သို့သော် အခန်း(၁၈) တွင် မြင်ရသည့်အတိုင်း လူ့အရင်းအမြစ် ဖွဲ့ဖြိုးမှုကို အသုံးမချတတ် သည်မှာ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်သည်။