ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၂၀

၂၀: ပင်လယ်သေ တဘက်ကမ်းမှ ရန်သူထုကြီးသည် လှိုင်းလုံးကြီးပမာ အလုံး အရင်းဖြင့် ယုဒပြည်သို့ ဦးတည်ချီတက်လာကြသည်။ (အချို့ ဟေဗြဲကျမ်းမူများ တွင်” ဧဒုံ” သည် “ရှရိ” သား များဖြစ်ကြသည် ဟုဆိုကြ သည်) ။ ယောရှ ဖတ်မင်းသည် တုန်လှုပ် ချောက်ခြားသွားသည်။ ယုဒတပြည် လုံ:တွင်အစာရှောင် ဉပုသ်စောင့်ကာလ ပြဌာန်းသည်။ ပြည်သူများကို ဗိမာန်တော်သို့ စုဝေးစေပြီး၊ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းကြသည်။ ဤဆုတောင်း ခန်းသည် ရာဇဝင်ချုပ် ဒုတိယစောင်တွင် တတိယမြောက် ဘုရင်မင်းကိုယ်တိုင် ပရိတ်သတ်ရှေ့မှာ ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ (အခန်း ၆တွင် ရှောလမုန်ဘုရင်၊၁၄:၁၁ တွင် အာသမင်းဆုတောင်းခဲ့သည်)။

၂၀:၁၃ ယောရှဖတ်ဘုရင်က ယုဒပြည်သူများသည် ဘုရားသခင်ပဋိညာဉ်ပြုထားသော သူများဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံသည်။ ယောရှဖတ်မင်း ဆုတောင်းသော နေရာသည် သန့်ရှင်းသော ဗိမာန်တော် နေရာဖြစ်၍ ဆုတောင်းသံများ နားညောင်းမည့်အကြောင်း ဘုရားသခင် ကတိတော်ပြု ခဲ့သော ဌာနတော်လည်း ဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်ခွာလာ ကြစဉ် ဘုရား သခင်မိန့်မှာသည့် အတိုင်း အသက်ချမ်းသာပေး ခဲ့ ကြသော လူမျိုးများက ယခုအခါ ဘုရားသခင်၏ လူ ဣသရေလလူများကို တိုက်ထုတ်မောင်းနှင်ဖို့ စိုင်းပြင်း နေကြပြီ။ ယောရှဖတ်မင်းနှင့်ပြည်သူ များသည် ယေဟောဝါရဘုရားထံ သို့ ဆုတောင်း၍ ကြားသိရမည့်အဖြေစကားကို မျှော်လင့်နားစွင့် နေကြသည်။

၂၀:၁၄၁၇  ထာဝရဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ပရိသတ်အလယ်ရှိ ယဟာဇေလထံသို့ ဆင်းသက်၍ ပြည်သူများ၏ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုကို ဖယ်ရှားသည်။ ထိုတိုက်ပွဲသည် ဘုရားသခင်က လက်ထဲတွင် ရှိ၍ စိုးရိမ်ခြင်း မရှိဘဲ၊ နောက်တနေ့ တွင် စစ်မြေပြင် သို့ ချီတက်ကြပါ။ ဘုရားသခင်စီရင်ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။

၂၀:၁၈၂၁ စစ်ပွဲမတိုက်ရသေးသော် လည်း ယုဒလူများသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အောင်မြင်မည် သိရှိသောကြောင့် အောင်စိတ်အောင် နိမိတ်ဖြင့် စစ်ချိကြသည်။ နောက်တနေ့ မိုးစင်စင်လင်း၍ စစ်သလင်းပြင်ရောက်ရှိကြသောအခါ ဘုရားသခင်က အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးကြောင်း တွေ့မြင်ကြ သည်။ အမေ့ အိမ်တွင် ကျင်းပသော ပွဲလမ်း သဘင်သွား သကဲ့ သို့ တေးတကြော် ကြော် ဟစ်သီကြ သည်။

၂၀:၂၂၃၀ ယုဒသား တို့အောင်စိတ် အောင် အတိတ်ဖြင့် သီချင်းသီဆို၍ စစ်ချီလာကြစဉ် စိရလူနှင့် အမ္ဗုန်၊ မောဘအမျိုး တို့သည် မျက်စိ လည်တပ်ချင်းမှား၍ အချင်းချင်းမှား ယွင်းတိုက် ခိုက်ကြသည်။ ယုဒတို့၏ စစ်သလင်းပြင် ရောက်ရှိ ချိန်တွင် အကောင်းလက်နက်များ ကောက်ယူသိမ်း ဆည်းရန် သာကျန်ရှိသည်။ လက်ရ ပစ္စည်းများ သုံးရက် သုံးလုံး ထုတ်ပိုးသယ်ဆောင် ရသည်။ ယုဒလူတို့သည် ချီးမွမ်းမကုန်နိုင် အောင် ဘုရားသခင်အား ချီးမြှောက်၍ အောင်စည်အောင်မောင်း ခြိမ့်ခြိမ့်သဲလျက် ယေရုရှလင် သို့ အောင်ပွဲ ခံကြပြန်သည်။ အိမ်နီးနားခြင်း နိုင်ငံများကလည်း ယုဒပြည်ကို ရှိန်လာကြသည်။ ယုဒပြည်၏ ငြိမ်ချမ်းမှုကို သွားယိုကြသည်။

၂၀:၃၁ ၃၄ ဤကျမ်းချက်သည် ယောရှဖတ်၏ နန်းစံသက်များ အကျဉ်းချုံးထားသည်။ မြင့်သောအရပ် တောင်ကုန်း ဘုရားတုများကို မပယ်ရှားသော်လည်း ယုဒဘုရင်များတွင် အောင်မြင်သော ဘုရင်မင်းဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံသော ဘုရင်မဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် သင့်တင့် လျှောက်ပတ် သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ဉီးစားပေးသူဖြစ်၍ ဘဝပြေလွင် သည်။

၂၀:၃၅၃၇ မင်းဆိုးမင်းညစ် ဣသရေလဘုရင် အာခဇိနှင့် မိတ်ဖွဲ့ ပေါင်းဖက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးနည်းပုံကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ ဧဇယုန်လာမြို့တွင် တွဲဖက်တည်ဆောက်ကြ သည်။ တာရှေ့မြို့သို့ ကုန်းကူးသန်းရန် စီမံကြသည်။ သို့သော် ထိုစီမံကိန်းကို ဘုရားသခင်က ခွင့်မပြု။ ပရောဖက်ဧလျာ ဇာအား သွားပြောခိုင်းသည်။

ယောရှဖတ်မင်းသည် အသက်(၆၀) အရွယ် တွင် ကံတော် ကုန်သည်။ သူကွယ်လွန်သွားသော အခါ ထပ်ချပ်တွဲ ဖက် သင်ပေးခဲ့သော သားတော် ယဟောရံ မင်း နန်းဆက်ခံသည်(၂၁:၁)။