ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၂၁

() ယဟောရံ (အခန်း၂၁)

၂၁: ယဟောရံမင်း နန်းစတက်ချိန်သည် ဘေးရန်ဒုက္ခအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာ၍ ဖွံ့ဖြိုးသော အခါသမယ ဖြစ်သည်ဟု ရာဇဝင်ချုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ယဟောရံမင်း၏ ညီတော်များတွင် အာဇရိ နှစ်ယောက်ရှိကြောင်း (ငယ်၂) တွင် တွေ့ရသည်။ NKIV ကျမ်းမူတွင် တဦးကို Azariah ဟုရေး၍ တယောက်ကို Azaryahy ဟုစာလုံးပေါင်းသည်။

၂၁: ယုဒပြည်၏ (၅)ဆက်မြောက် နန်းစဉ်ဘုရင် ယဟာရံမင်းသည် ဘိုးတော်ဒါဝိဒ်မင်းခင်းသော လမ်းမလျှောက်ဘဲ၊  စုန်းပြူးလမ်းလွဲကာ  က္ကသရေလဘုရင်များ အကျင့်ဆိုးနောက်သို့ လိုက်သည်။ လူသတ်မင်း၊ ရုပ်တုဘုရားတုဝါဒီ ဖြစ်သည်။ နန်းလုမည်စိုးသောကြောင့် ညီတော်များကို ကွပ်မျက်သုတ်သင်ပစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆိုးယုတ်သည့် အကြောင်းရင်းကို မဖော်ပြသော်လည်း ဣသရေလဘုရင်မင်းဆိုး မင်းညစ် အာခတ်၏ သမီးတော်နှင့် လက်ဆက်(ငယ်၆)သောကြောင့် အကျင့်ဆိုးလွှမ်းမိုးကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖခင်ယောရှုဖတ်က နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ဖြင့်် ခမည်းခမက်တော်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ဣသရလတို့၏ အကျင့်ဆိုးအကျင့်များ ယုတ်ကူးစက်လာသည်။  အာခတ်မင်း၏ သမီး အဿလီသည် စာတန်၏ လက်နက်ဖြစ်၍   ဘုရားသခင်၏  လူများကို  တရားရုံးသို့   တွန်းပို့သူဖြစ်သည်။

၂၁​: သို့သော်ငြားလည်း ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းသို့ပြုထားသော ကတိကို ဆောက်ထားလျက် ဣသရေလမင်းဆိုးအာခတ်သမီးနှင့် ပေါင်းဖက်သော ယဟာရံမင်းအား ရက်စက်စွာ ဒဏ်မခတ်။ (မီးခွက်ဆိုသည်မှာ ဘုရင့်အလင်းကို ဆိုလိုသည်)။ ခေါင်မိုးက မလုံသောကြောင့်   ယုဒပြည်သူများသည်  ဆင်းရဲသထက်ဆင်းရဲတွင်းနက်နေကြသည်။

၂၁:၁၅ ယောရှုဖတ်မင်းလက်ထက်တွင် နားရွက်မခတ်ရဲ၊  ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေသော ဧဒုံလူများ (၁၇:၁၀) သည်ခေါင်းထောင်ပုန်ကန်လာကြသည်။ ယုဒပြည်တွင်းရှိ လိဗနတွင်လည်း ပုန်ကန်ခြားနားမှု ပေါ်ပေါက်လာသည်။  ယဟောရံမင်းသည်  နိုင်ငံတော်အား  အေးချမ်းသာယာလာအောင်  ဘုရားစစ်ဘုရားမှန် နောက်သို့လိုက်လျှေက်ခြင်းမပြုဘဲ၊ ရုပ်တုဘုရားတုနောက်သို့  သဲသဲမဲမဲလိုက်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်သည်ဆိုးသထက်ဆိုး မွဲသထက်မွဲလာသည်။ ပရာဖက်ဧလိယ ရေးသားပရောဖက်ပြုချက်သည် ပြည့်စုံလာသည်။ ပ​ရောဖက်ပြုချက်များ မှန်ကန်ကြောင်း သိရှိနားလည်သော်လည်း တုန့်ပြန်ခြင်းမပြု။ အာခတ်မင်းကဲသို့ပင် မိုက်လက်စဖြင့် ဆက်လက်မိုက်မဲသည်။

ယောရှုဖတ်မင်းလက်ထက်တွင်  ပရာဖက်ဧလိယသည်   မိုးကျရွှေကိုယ်အဖြစ်  ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ (၄ရာ ၂:၁၁) ။ ယဟောရံမင်းသည် ခမည်းတော်ယောရှဖတ်နှင့်အတူ (၅)နှစ်တွင် တွဲဖက်ဘုရင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ပရောဖက်များ၏ လက္ခဏာကို နားလည်သိရှိသည်။ ထိုကာလတွင် ဧလိယ၏စကားကို ကြားသိခဲ့ရသည်။ သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြချက်ဖြင့် ဧလိရှဲရေးသားထားသော ပရောဖက်ပြုချက်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

 ၂၁:၁၆၁၇ ဖိလိတ္တိနှင့် အာရပ်ရန်သူများသည် ယဟောရံသားထွေး ယောယဟတ် (အာခဇိဟုလူသိများသည်) မှလွဲ၍ နန်းတွင်းသားများကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ဖခင်အိမ်ထောင် မိသားစုများကို လုပ်ကြံခဲ့သော ယဟောရံမင်းသည် မိမိဘဝတွင် ဝဋ်လည်ရသည်။

၂၁:၁၈၂၀ ယဟောရံမင်းသည် ဘုရားသခင်က ဝမ်းဗိုက်နာရောဂါဖြင့် ဒဏ်ခတ်သဖြင့် သမားတော်ကြီးများနှင့် ကုစားသော်လည်းမပျောက်။ သေခါမှ ပျောက်တော့သည်။ သို့သော် ယဟောရံမင်း သေဆုံးချိန်တွင် မည်သူမျှ မျက်ရည်တစက်မျှမကျ။ မင်းကျင့်တရားနှင့်မညီ။ ကောင်းကင်တရား မလိုက်နာသောကြောင့် အလောင်းကိုလည်း မင်းစိုးရာဇာသုဿန်တွင် မြှုပ်နှံခြင်းမပြုကြ။