ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၂၃

 ၂၃: ယောရှအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်သောအခါ ယောယဒက ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်သို့ နန်းပြန်တင်ရန်စီစဉ်သည်။ သတ္တမနှစ်မြောက်တွင် လေဝိအမျိုးသားများကို စုစည်း၍ နဿလိဘုရင်မအား နန်းချရန်တိုင်ပင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ယုဒပြည်အဝှမ်းတွင်ပျံနှံ့သက်ဝင်သောကြောင့် ပြည်သူများသည် ယေရှဗအား ဒါဝိဒ်ပလ္လင်ဆက်ခံစေရန် ပဍိညာဉ်ဖွဲ့ဆိုကြသည်။ အငယ်၆တွင် ပါရှိသည့် အဘယ်သူမှဗိမာန်တော်ထဲသို့ မဝင်စေနှင့် ဆိုလိုသည်မှာဗိမာန်တော်လုံခြုံရေးစောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်သည်။ လေဝိအမျိုးသားများနှင့် အမှုတော်စောင်များကို ဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။ လုံခြုံမှုရှိစေရန် ဥပုသ်နေ့ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ကြသည်။

၂၃:၁၁ လူသစ်များ ဝင်ရာက်လာသော်လည်း လူဟောင်းများနှင့်ပလဲနံပသင့်သောကြောင့် ဒီရေအလား အင်အားတိုးများလာသည်။ ပုရောဟိတ်ယောယဒ၏ လူများသည် ဗိမာန်တော်တွင် စုစည်းကြ၍ ဒါဝိဒ်မင်း၏လက်နက်များကို စွဲကိုင်ကြသည်။ ဟာကွက်မရှိအောင် ဘက်စုံဒေါင့်စုံ စီစဉ်ပြီးကြသောအခါ အသက်()နှစ်အရွယ်ရှိသော ယောရှအား ဗိမာန်တော်သို့ပင့်ဆောင်လာကြပြီးသရဖူအပ်နှင်းကြသည်။ မော​ရှေ၏ ပညတ်ဉပဒေ ထုံးနည်းနာအတိုင်း စီစဉ်ရေးသားခဲ့သော ပညတ်ကျမ်း(တရား၁၇:၁၈-၂၀) ကိုတင်ပေး၍ ဘိသိက်ပေးကြသည်။ ထိုပညတ်ကျမ်းသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာထဲမှ မူရင်းကျမ်းဖြစ်သည်ဟု အချို့က ထင်ယူကြသည် (ထွ ၂၅:၂၁၊၆ရာ ၅:၁၀)။

၂၃:၁၂၁၅ ဗိမာန်တော်တွင် ဆူညံပူညံအသံ ဗလံကြား၍ အာသလိဘုရင်မ လာရောက်၍ ကြည့်ရှုသောအခါ သေပြီဟုထင်ခဲ့သောသူငယ်သည် ဘုရင်သရဖူဆောင်းနေကြောင်း တွေ့သည်။ သို့သော် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက ထိုရင်ခွင်ပိုက် သူငယ်ဘက်တွင် ရပ်ကြသောအခါ ဘာများတတ်နိုင်ဦးမည်နည်း။ မနာခံစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ယောရှအား နန်းတင်ကြပြီးသောအခါ ယောယဒသည် အာသလိနန်းကျဘုရင်အား ဖမ်းဆီးကွပ်မျက်သည်။ သို့သော် ဗိမာန်တော်အတွင်းတွင် မဖြစ်စေရ။ မြို့ပြင်သို့ ဆွဲထုတ်၍ မြင်းတံခါးတွင် သတ်ဖြတ်ခိုင်းသည်။ထိုသို့ဖြင့် ယုဒအမျိုးတွင် မိန်းမဆိုးအုပ်စိုးခြင်း ဇာတ်သိမ်းသွားသည်။

၂၃:၁၆၁၉  အာသလိဘုရင်မ ရန်ငြိမ်းသွားသောအခါ ယောယဒနှင့် ပြည်သူများသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပဋိညာဉ်ပြုကြသည်။ ဗာလဘုရားဗိမာန်တော် ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဗာလယဇ်ပုရောဟိတ် မဿန်ကို ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ကြသည်။ ယောယဒသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည့် ဗိမာန်တော်အမှုတွင် စည်းကမ်းကြီးသူဖြစ်သည်။ မောရှေပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ယဇ်ပူဇော်ရသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းချီးမွမ်းသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရသည်။ လေဝိအမျိုးသားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ကျရာတာဝန် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြသည်။  သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို အထူးဂရုစိုက်ကြသည်။ ဗိမာန်တော်ထဲသို့ မဝင်သင့်သောသူများ မဝင်ရအောင် တံခါးစောင့်များက စစ်ဆေးကြပ်မတ်သည်။ ယောယဒသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်အား အသစ်တဖန် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။

 ၂၃:၂၀၂၁ ယောရှမင်းအား ဘုရင့်စံနန်းသို့ပင့်ဆောင်လာကြသည်။ ပြည်သူပြည်သားများကလည်း ဒါဝိဒ်မင်းတည်ထားသော ယုဒနိုင်ငံတော် ရာဇပလ္လင်ထိန်ထိန်လင်းစေမည့် ဘုရင်အဖြစ် မျှော်လင့်ကြသည်။ ယုံကြည်ကိုးစားကြသည်။