ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၂၈

() အာခတ်မင်း (အခန်း ၂၈)

၂၈: အာခတ်မင်းရာဇဝင်ကို ၂ရာ ၁၆၊ ဟေရှာရတို့နှင့်ပေါင်းစပ် ဖတ်ရှုလျှင် ပိုမိုပြည့်စုံသည်။ ယုဒဘုရင်များအနက် အဆိုးဘုရင်တပါးဖြစ်သော်လည်း (၁၆)နှစ် တိုင်တိုင်နန်းတက်ရှည်ခဲ့သည်။၂၅

ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်ခြင်း၌ ရှိသမျှအချိန်ဖြုန်းတီးသည်။ ဘိုးတော်ဒါဝိဒ်မင်း၏ ခြေရာမရှာဘဲ ၊ ဣသရေလဘုရင်တိုင်း၏ ဆိုးယုတ်မှု ကြံဖန်အ​မွေဆက်ခံသည်။ ဟိန္နုံချိုင့်ဝှမ်းတွင် လူကိုယ်တိုင်သူ့သားကိုမီးရှို့ယဇ်ပူဇော်သည်။ ရှောလမုန်ဘုရင် ဆောက်တည်သော မောသုတ်ဘုရားတုအား လက်တွေကိုးကွယ်ကျင့်သုံးလာကြသည် (၃ရာ ၁၁:၇)။ အာခတ်မင်းလက်ထက်တွင် အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံ၊ ညစ်ညမ်းရွံရှာဘွယ်ရာ ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်ခြင်း အမျိုးမျိုးကိုယ်ထင်ရာလုပ်ကြသည်။

၂၈: သို့ဖြင့် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ယုဒလူမျိုးများအား ပြဿနာများစွာကြုံတွေ့စေသည်။ ရှရိဘုရင် ရေဇိန်နှင့် ဣသရေလ ပေကာတို့သည် စစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့လျက် ယေရှုရှလင်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ပြုကြသည်။ မသိမ်းပိုက်နိုင်သော်လည်း ယေရှုရှလင်မြို့ကို အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေသည်။ ဣသရေလတို့သည် ယုဒလူတစ်သိန်းနှစ်သောင်းအား တစ်ရက်တည်းတွင် ခုတ်ပိုင်းကြသည်။ လူအမြောက်အများ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ လူကြီးသူမပညာတတ်အများအပြား သေကြေကြသည်။ ထိုသို့ ရေဇိန်နှင့် ပေကာမင်းတို့က အာခတ်မင်းအား ချောက်ခြားတုန်လှုပ်စေခြင်းသည် ဣသရေလ လူမျိုးတွင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် သက်ရောက်မည့်အကြောင်း ကတိတော်ကြားသိခြင်းမျိုးဖြစ်သည် (ဟေရှာ ၇:၁၄)။

၂၈:၁၅ ဣသရေလလူများသည် နောင်တော်ယုဒလူများကို ကျွန်ပြုဖို့ စိတ်ကူးကြသော်လည်း မောရှေပညတ်ကျမ်းအတိုင်း ထိုကသို့ မပြုလုပ်ကြရန် ပရောဖက်တစ်ပါးကတားမြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူတို့ကို ယုဒလူများအား တရားစီရင်ရန် တန်ဆာပလာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ သို့သော် သူတို့၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို အသိအမှတ်မပြု။ ဧဖရိမ်လူ ခေါင်းဆောင်အချို့သည် ပရောဖက်သြဒက်ကို စေလွှတ်၍ ဖမ်းဆီးရမိသုံ့ပန်းများအား မြို့ထဲသို့မသွင်းစေဘဲ၊ ပြန်လွှတ်ကြရန် ပြောခိုင်းသည်။ သို့ဖြင့် ထမင်းဟင်း ကျွေးမွေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ကြသည်။

၂၈:၁၆၂၇ ဖခင်ယောသံမင်းချမ်းသာခွင့်ပေးထားသော ဧဒုံနှင့်ဖိလိတ္တိလူများက အာခတ်မင်းအား ပုန်ကန်ခြိမ်းခြောက်လာပြန်သည်။ အာခတ်မင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဖက်တွယ်ရမည့်အစား အာရှုရိဘုရင်တိဂလတ်ပိလေသာမင်းကို အားကိုးတကြီးစစ်ကူခေါ်သည်။ နန်းတော်နှင့် ဗိမာန်တော်ရှိရွှေများဖြင့် အာရှုရိစစ်သားများကို ငှားသည်။ အာရှုရိဘုရင်က ရှိုရိစစ်သားများကို တိုက်ထုတ်ပေး၍ ဒမာသတ်မြို့တွင် ရေဇိန်ဘုရင်၏ ဉီးခေါင်းအား ဖြတ်ပစ်သည် (၄ရာ ၁၆:၉) ။ ဒမာသတ်မြို့သို့ အာခတ်မင်းသွဦးရောက်တွေ့ဆုံသောအခါ ရှုရိမင်းများ၏ ရုပ်တုဘုရားများကို ယူဆောင်လာသည်။ အာခတ်မင်းနှင့် အာရှုရိဘုရင်တို့ မဟာမိတ်ဖြစ်သွားကြသော်လည်း အာရှုရိဘုရင်က အထက်စီးမှ ဆက်ဆံသည်။ ရှုရိတို့၏ ရုပ်တုဘုရားတုများ ယူဆောင်လာကြသောအခါ ဘုရားသခင်သည်ယုဒမင်းအပေါ် ပိုမို၍ အမျက်ဒေါသသင့်သည်။ ယုဒပြည်တပြည်လုံးတွင်လည်း ရုပ်တုဘုရားတု သက်ဝင်ယုံကြည်စေသည်။ အာခတ်မင်းကွယ်လွန်သောအခါ ယုဒဘုရင်များ၏ သဿန်မြေတွင် သဂြိုဟ်ခြင်းမခံရ။၂၆ အပိုက်ငယ် ၁၉တွင် အာခတ်မင်းကို ဣသရေလတို့၏ ဘုရင်က ပုတ်ခတ်သရော်သည်။ ယုဒဘုရင်များသည်လည်း တခါတရံ ဣသရေလလူနှင့် နာမည်တူသည်လည်း ရှိသည် (၆ရာ ၂၁:၂ကိုကြည့်)။