ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၂၉

() ဟေဇကိမင်း (အခန်း ၂၉၃၂)

၂၉:၁၁ ဟေဇကိမင်းအကြောင်းကို အခန်းပေါင်းရေးထားသည်။ ၃ရာ ၁၈-၂၀ တွင် အခန်း(၃)ခန်း၊ ဟေရှာ ၃၆-၃၉တွင် (၄)ခန်းနှင့် ဤကျမ်းစာစောင်တွင်(၄)ခန်းသာရှိသည်။ ဤကျမ်းစာစောင်တွင် အဓိကအားဖြင့် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းပုံရေးသား၍ ၊ ၄ရာ ၁၈-၂၀ တွင် နိုင်ငံရေးရာ ပိုမိုအသားပေးထားသည်။ နှစ်ခုစလုံးတွင် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းပုံ သဘောထားပါဝင်သည်။

ဟေဇကိမင်းသည် ဘာသာရေးဆရားကြီးသမားများနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း စတင်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိအမျိုးများ ကို ဆင့်ခေါ်၍ ဗိမာန်တော်အမှု၌ ဆက်ကပ်ကြရန် တိုက်တွန်းအားပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖခင်များ၏ ယုံကြည်ခြင်းဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ပြည်သူများနှင့် ယုဒပြည်သို့ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သင့်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်းတပါးများ၏ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခြင်းခံရသကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်ရက်စက်ခြင်းလည်း ခံခဲ့ကြရသည်။ သို့ကြောင့်ယုဒပြည်သူများအား ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေချင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ကြရန် ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိတို့၏ ဦးဆောင်မှုလိုအပ်သည်။

၂၉:၁၂၂၄ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိအမျိုးသားများသည် ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တွင် တာဝန်ခွဲခန့်ချထားသည့်အတိုင်း ကျရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုနေကြစဉ် တေးမှုတ်သီချင်းတာဝန်ကျသူများက တေးမှုတ်သီဆိုကခုန်ကြသည်။ လေဝိအမျိုးသားများသည် ဦးညွတ်ကိုးကွယ်ကြသည်။ မိမိတို့စိတ်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း ပေးလှူရသော ယဇ်ကောင်များပြားလွန်းသဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ မနိုင်မနင်းဖြစ်ကြသည်။ သို့ကြောင့် လေဝိအမျိုးသားများက ကူညီပံ့ပိုးကြသည်။ အနာဂတ်သည်ပို၍မျှော်လင့်ချက်ကောင်းမွန်သဖြင့် ယုဒပြည်သူလူထုသည် ဝမ်းသာရွှင်လန်းကြသည်။ ဤအမှုအရာများသည် ဟေဇကိမင်း လုပ်ဆောင်ချက်အကင်းမျှသာဖြစ်သည်။