ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၃၀

 ၃၀: အခန်း(၃၀) သည် ဟေဇကိမင်း၏ ပသခါပွဲတော်ကျင်းပခြင်းအကြောင်းစုံဖြစ်သည်။ ဣသရေလပြည်နှင့် နှစ်ပိုင်းကွဲပြားသည့်အချိန်မှစ၍ လစ်လျှူရှုပစ်ပယ်ကြသည့်ပွဲတော်ဖြစ်သည် (၆ရာ ၈:၁၃)။

ဟေဇကိမင်းသည် ပထမလတွင် ဗိမာန်တော်အတွင်းအပြင်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည်။ ဒုတိယတွင် ပသခါပွဲတော်နှင့် တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော်ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်သည်။ ဟော ၉:၁၁ အရခရီးလွန်ခြင်း၊ အသုဘအလောင်းကောင် ကိုင်တွယ်သဖြင့် ပထမလတွင် မပါဝင်ခြင်းရှိသူများအတွက် ဒုတိယလတွင် ပသခါပွဲတော်ကျင်းပစီရင်သည်။ ဟေဇကိမင်းသည် ထိုအချက်များနှင့် အကြုံးမဝင်သော်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်များကိုယ်တိုင်၌ ပထမလတွင် ပသခါပွဲတော်ကျင်းပရန် အသင့်မဖြစ်ကြသေး(ငယ်၃)။ ပသခါပွဲတော်သည် အမျိုးသားများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့်လူတိုင်းကို ဖိတ်ခေါ်သည်။သို့ကြောင့် ယုဒပြည်အဝှမ်း၊ ဣသရေလပြည်အနှံ့ ကြေညာမောင်းခတ်ခိုင်းသည်။ ထိုကာလတွင် ဣသရေလပြည်သည် အာရှရိလက်အောက်၌ ကျရောက်သည်။ အချို့က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသည်။သို့သော် ဟေဇကိမင်းသည် ဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်း ဖိတ်ခေါ်သည်။ အာရှရိလူများကို ထိပါးနှောင့်ရှောက်ခြင်းမဟုတ်။

၃၀:၁၂ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လာကြပါဟူသော ရွာဆော်သံကို ကြားရသော ဣသရေလလူများက ရီမောဟားတိုက်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားမှန်ကိုသိရှိသော ဣသရေလလူနည်းစုသည် ဟေဇကိမင်းဦးစီးကျင်းပသော ပသခါပွဲတော်ပါဝင်ရန် ယေရှုရှလင်မြို့သို့ သွားကြသည်။ ထိုနှစ်သည် ဘီစီ ၇၁၆-၇၁၅ ဖြစ်သည်(၆ရာ ၂၉:၃)။

၃၀:၁၃၁၅ လူထုပရိသတ်သည် စိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်သဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိသားများသည် ဗျာများကြသည်။ ပင်ပန်းကြီးစွာလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ယေရှုရှလင်မြို့တော်တစ်ခုလုံးအား ဦးစွာစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ရုပ်တုဘုရားတုများကို ဖြိုဖျက်အမှုန့်ကြိတ်၍ ဂေဒြုန်းချောင်းသို့ မျှောပစ်ကြသည်။

 ၃၀:၁၆၂၇ လေဝိသားများသည် မစင်ကြယ်သော အညစ်အနွမ်းများကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဟေဇကိမင်းဆုတောင်းချက်ကို ဘုရားသခင်နားညောင်းတော်မှန်း သိသောကြောင့် ပြည်သူများသည်လည်း လှိုက်လှဲစွာ ဝမ်းသာရွှင်မြူးကြသည်။ တဆေးမဲ့မှုန့်ပွဲတော်ကို နောက်ထပ်()ရက်ကျင်းပရန်သဘောတူကြသည်။ ဟေဇကိမင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးများက ယဇ်ကောင်များထပ်မံထုတ်ပေးသောကြောင့် ယေရှုရှလင်တမြို့လုံး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ဣသရေလတို့ ရွှေခတ်ကဲ့သို့ပင် ပွဲတော်တခုလုံး ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်ဝသည်။ ယေဟောဝါဘုရားရှင်ဘုရင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ဆုတောင်းသံများသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသည်။