ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၃၃

() မနောရှေမင်း (၃၃:၂၀)

၃၃:၁၁ ဖခင်ဟေဇကိဘုရင် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသလောက် မနောရှေမင်းသည် ယုဒပြည်တွင် အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံဖြင့် သောင်းကျန်းမင်းမှုသည်။ သို့သော် ယုဒမင်းများတွင် နန်းစံသက်တမ်းအရှည်ဆုံးဖြစ်၍ နှစ်ပေါင်း(၅၅)နှစ်ချယ်လှယ်ခဲ့သည်။ မနောရှေပြုသောအပြစ်ဒုစရိုက်များကို ရေတွက်ပြလျှင် ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးတောင်များပြားသည်။ ဘုရားသခင်၏ မြို့တော်နှင့် ဗိမာန်တော်ကို ရုပ်တုဆင်းတု ဘုရားသဖြင့် ညစ်နွမ်းယုတ်ပတ်စေသည်။ ဟိန္နုံချိုင့်ဝှမ်းရှိ မောလတ်ဘုရားရှေ့တွင် မိမိတို့သားများအား မီးရှို့ပူဇော်စေသည် (၄ရာ ၂၁:၁၆)။ နေ့ရက်စဉ်ဆက်မပြတ်သား မီးရှို့ပူဇော်ခြင်းပြုသည်ဟု ယေရှီဖတ်က မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဘိုးဘွားစဉ်လာအရ ပရောဖက်ဟေရှာယကိုလည်း နှစ်ပိုင်းခုတ်ပိုင်း သတ်ဖြတ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁:၃၇ သည် မနောရှေမင်းလက်ထက် အပြစ်ဆိုးဖြစ်သည် ဟုဆိုကြသည်)။ မနောရှေမင်းက ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို မနာခံငြင်းပယ်၍ ဆိုးသထက်ဆိုး၊ မိုက်သထက်မိုက်သောကြောင့် ဆုံးမရန် ဘုရားသခင်က အာရှုရိမင်းအားအသုံးပြုသည်။ ဗာဗုလုန်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်၍ ထိန်းသိမ်းစေသည်။

၃၃:၁၂၂၀ မနောရှေမင်း နောင်တရသည်အကြောင်းကို ရာဇဝင်ချုပ်တွင်သာ တွေ့ရသည်။ (အငယ် ၁၈ သည် ဓမ္မရာဇဝင် ကျမ်းစောင်တွင် မပါရှိ)။ ရုပ်တုဘုရားတုနောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်းကြာရှည်ဆိုးသွမ်းမိုက်ကမ်း၊ဝလင်ပြီးသောအခါ အကျွတ်တရားရလာသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည်သာလျှင် ဘုရားသခင်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ရင်းအမှန်ဖြင့် သိရှိသွားသည်။ ရုပ်တုဘုရားတုများကို ကျောခိုင်းပြီး၊စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်ရှေ့သို့ ပြည်သူများ မည်ကဲ့သို့ ခေါ်ဆောင်ရမည့်အကြောင်း အတွေးဝင်လာသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၇ တွင်ပါရှိသော ကုန်းမြင့်အရပ်ဆိုသည်မှာ ယေရှုရှလင်မှဝေးကွာသော အရပ်ဒေသများတွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများကို ဆိုလိုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို ပညတ်တော်က တားမြစ်သည်။သို့သော် မလွှဲသာမရှောင်သာ၍ လုပ်ကြရသည်။

()အာမုန်မင်း (၃၃:၂၁၂၅)

၃၃:၂၁၂၅ အာမုန်မင်းသည် ဖခင်မနာရှေမင်းပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုလမ်းစဉ်မလိုက်ဘဲ၊ ဆိုးသွမ်းမိုက်ကမ်းမှုကိုသာ အမွေဆက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုးမရှည်။ (၂)နှစ်သာ နန်းစံသည်။ အိမ်မွေးငယ်ကျွန်တို့၏ လက်ချက်ဖြင့် သေသည်။ ပြည်သူများက ထိုလူသတ်သမားများကို ကွပ်မျက်ပြီး အာမုန်မင်း၏ သားယောရှိအား နန်းတင်ကြသည်။