ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၃၄

() ယောခတ်မင်း (အခန်း၃၄၊၃၅

 ၃၄: မနောရှေမင်းဖယ်ရှားခဲ့သော ရုပ်တုဘုရားတုများ (၃၃:၁၅)ကို အာမုန်မင်းက ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်။ အသက်()နှစ်အရွယ်တွင် နန်းစံသော ယောခတ်မင်းသည် ဘိုးဘေဒါဝိဒ်မင်းကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်ရှာသူဖြစ်သည်။ နန်းစံပြီး(၄)နှစ်အကြာတွင် တိုင်းပြည်တခွင်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းစသည်။ အာမုန်မင်းပြန်တည်ထားသော ရုပ်တုဘုရားတုများကို အကုန်လုံးချေမှုန်းဖျက်ဆီးသည်။ အချို့ကို အမှုန့်ကြိတ်ပြာချ၍ အချို့ကို အမြစ်မှ တူးဖော်မောက်လှန် ရေမျှော်ပစ်သည်။ရှေ့ကပြသသွားသောမင်းဆိုးမင်းယုတ်တို့၏ အကျင့်ကို သင်ခန်းစာယူသည်။ သူ၏ ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုများသည် ဣသရေလပြည်ထိ အောင်ပျံနှံ့သည်။

 ၃၄:၁၈ ဘိုးဘေးဆရာသမားများ ပြသခဲ့ကုသည့်အတိုင်း မြို့ပြပြည်ရွာ သာယာစည်ပင်ရေးသာမက၊ သာသနာရေးတွင်လည်း အထူးတလည်စွမ်းဆောင်သည်။ ဗိမာန်တော်ကိုလည်း ပြုပြင်မွမ်းမံသည်။ ပညတ်တော်ကျမ်းကို ဘုရင့်ရှေ့တော်တွင် အစဉ်တစိုက် ရွတ်ဖတ်သရစ္ဇုယ်ခိုင်းသည်။ အမှုကြီးအမှုငယ်မရွေ:ဂရုစိုက်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သွန်သင်ကြားနာစေသည်။

 ၃၄:၁၉၂၈ ယောရှိမင်းသည် ကျမ်းစာပါကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာများ ကင်းလွှတ်ခွင့်ရမည့်အကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်တော်များအား ပရောဖက်မဟုလဒထံသို့ စေလွှတ်မြောက်ခိုင်းသည်။ ယုဒမင်းများနှင့် ယုဒပြည်သူတို့၏ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်မှုကြောင့် ယုဒပြည်တွင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသင့်ကြောင်းနှင့် ကာလနာရောဂါဆိုးများကျရောက်မည့်အကြောင်း ထပ်လောင်းအတည်ပြုပေးသည်။ ယောရှိမင်းသည် အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်းရှိ၍ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေးစားယုံကြည်သောကြောင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရမည်။

 ၃၄:၂၉၃၂ ပရောဖက်မ၏ စကားကြားရသည်နှင့် အညီ ယောရှိမင်းသည် ပြည်သူများကိုစုစည်း၍ ဘုရားသခင်နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့စေသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားကြားသိရပြီဖြစ်၍ လေးနက်စွာ နောင်တရဖို့လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းအားပေးသည်။

 ၃၄:၃၃ ယောရှိမင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသူဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘဝတသက်လုံးတွင် ဘုရားသခင်အားသစ္စာရှိသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၃ပါ အကြောင်းအရာများကို ၄ရာ ၂၃:၄-၂၀တွင် အသေးစိတ်ရေးထားသည်။ ပညတ်တော်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၌ ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ယောရှိမင်း၏ နိုင်ငံတော်သည် အေးချမ်းသာယာသည်။