ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၈

() ရှောလမုန်မင်း၏ လျှမ်းလျှမ်းတောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု(::၂၈)

 : အဘက်ဘက်တွင် ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ပြည့်စုံမှုကို တွေ့ရသည်။ ပထမဦးစွာ မြို့ပြ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု တွေ့ရသည်။ မြို့ပြစီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်မှုတွေ့ရသည်။ မြို့ပြအဆောက်အဦများ၊ မြို့ရိုးခံ တပ်များ၊ ရထား တော်များ အခြေတကျ ခိုင်ခံ သပ်ယပ်အောင် ဆောက်လုပ်သည်။

:၁ဝ ခါနန်သားများကို အလုပ်သမား၊ အထမ်းသမားအဖြစ် အသုံးချ၍ မျိုးချစ် ဣသရေလ သားများကို တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား အဖြစ် သုံးသည်။ တပ်မှူးများ၊ အရာရှိမင်းများ အဖြစ် ခန့် အပ်သည်။

:၁၁ မိဘုရား ဖာရော့ မင်းသမီးကို ဘုရင့်နန်းတော်တွင် နန်းစံခွင့်မပြု။ သီသန့်စံမြန်းစေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဘုရင့်စံနန်းတော် သည် ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ် သေတ္တာဝင်ရောက် လာသောနေရာ ဖြစ်၍သန့်ရှင်စင်ကြယ် သည်။ ထိုစကားသည် ဘုရင့်နန်းတော်ထဲတွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် စံမြန်းနေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ စံမြန်းပါသည်။ ဘုရင့် စံနန်းတော်သည် အမြင့်ဆုံးနေရာ ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ ထိုသို့ သီးသန့် ဟော်နန်းတော် စီစဉ်ပေးသောကြောင့် လွတ်လပ်စွာရုပ်တု၊ ဘုရားတု ဆက်လက် ကိုးကွယ်ခြင်း ဖြစ်ပေမည်(၃ရာ ၁၁:၁-၈)။

:၁၂၁၆ ရှောလမုန်မင်းသည် ဘာသာ ရေးပြက္ခဒိန်နေ့ရက်များ အတိုင်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ ပွဲလမ်းသဘင် ကျင်းပခြင်းများကို ကျင်းပစေသည်။ ဖခင်ဒါဝိဒ်မင်း စီစဉ်ခဲ့သည့်အတိုင်း လေဝိသားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များကိုလည်း တာဝန်ကျဇယား ရေးဆွဲ၍ အလှည့်ကျ အမှုတော်ထမ်းဆောင်စေသည်။

လုပ်ငန်းဟူသမျှ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲလေ့ရှိသည်။

:၁၇၁၈ နောက်ဆုံးတွင် ဟိရံမင်းနှင့် တွဲဘက်၍ ပင်လယ်ပြင်စွန့်စားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းတွေ့ရသည်။ သူတို့သင်္ဘောကြီးများသည် ဇေယုန်ဂါဗာမြို့နှင့် ဇလုပ်မြို့သို့ သွားကြသည်။ ထိုမြို့များသည် ပင်လယ်နီ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ အကာဘာပင်လယ် ကွေ့နှင့် သြဖရိမြို့ အကြားတွင် ရှိသည်။ အချို့က ဩဖိရမြို့သည် အာရေဗျပြည်တောင်ပိုင်း ဟု၎င်း၊ အာဖရိကတိုက် အရှေ့ပိုင်းဟု၎င်း၊ အိန္ဒယပြည်ဟု၎င်း ဆို ကြသည်။