Tag: ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင်

  • ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၂၁

    ၁၂။ အာဟပ်မင်းက နာဗုတ်အားမတရားပြုခြင်း (အခန်း ၂၁) ၂၁:၁–၄  အခန်း -၂၁ ကား အာဟပ်မင်း သေရွာသို့ တရွေ့ရွေ့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ အာဟပ်မင်းနှင့် မိဖုရားယေဇဗေလ တို့၏ နန်းဆောင်ကပ်လျက် ယေဇရေလမြို့သား နာဗုတ်၏ စပျစ်ဥယျာဉ် ခြံကြီးရှိသည်။ ထိုစပျစ်ခြံသည် မြေဆီသြဇာကောင်းသောကြောင့် အာဟပ်မင်းက လိုချင်နေသည်။ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် အမွေခံဖြစ်သောကြောင့် နာဗုတ်က မရောင်း၊...

  • ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၂၂

    ၁၃။ အာဟပ်မင်း၏ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ (၂၂:၁–၄၀) ၂၂:၁–၆  ဣသရေလနှင့် ရှုရိတို့ သုံးနှစ်ကြာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူကြပြီး နောက်တွင် ဣသရေလ ရှင်ဘုရင် အာဟပ်မင်းသည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ကမ်းရှိရာ ရာမုတ်ဂိလဒ် အား ရှုရိများထံမှ လိုချင်စိတ်ရှိလာပြန်သည်။ ဗင်္ဟာဒဒ်က အာဟပ်မင်းအား မြို့ကြီးများအား  ပြန်ပေးမည့်အကြောင်း ကတိပြုခဲ့ပြီး (၂၀:၃၄) သော်လည်း ထိုသို့လုပ်ချင်စိတ် မရှိတော့ပါ။ စိတ်ပြောင်းသွားသည်။ ထိုကာလ၌...