Tag: ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၆

    (ခ)ဘုရားသခင်ကဟေရှာယအားခေါ်ယူခြင်းနှင့်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း (အခန်း၆) ၆:၁ ဩဇိဘုရင်နတ်ရွာစံသောခုနှစ်တွင်ဟေရှာယသည်ဘုရင်တကာတို့ ၏ဘုရင်ကိုဗျာဒိတ် ရူပါရုံမြင်သည်။ ယော ၁၂း၃၉-၄၁ ကျမ်းပိုဒ်အရ ဟေရှာယရှုပါရုံမြင်သောဘုရင်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည် ဟုနားလည်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကိုF.C.Jennings ကဤသို့ရှင်းပြထား သည်။ ရှင်ယောဟန်သည် ပါးမို့ကျွန်းတွင်သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသကဲ့သို့ ဟေရှာယသည်လည်းဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝခြင်းဖြစ်သည်။ Adohnသည် သခင်ဘုရား၏နာမတော်တပါးဖြစ်၍ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ရော၉:၅တွင်သာတွေ့ရသည်။ ရော ၉:၅တွင်“ခရစ်တော်သည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအစိုးရတော်မူ၍ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်”ဟုဆိုထားသည်။ အမြင့်ဆုံးသော ပလ္လင်တော်ပေါ်၌စိုးစံပိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်သည်။ ထိုပလ္လင်ပေါ်မှခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအုပ်စိုးသည်။ ထိုကဲ့သို့ကောင်းကင်ဘုံပလ္လင်တော်ပေါ်၌စိုးစံတော်မူသော် လည်းဝတ်ရုံတော်မြိတ်ဖျားသည်ဗိမာန်တော်ပေါ်၌ကျရောက်ရာဘုန်းတန်ခိုး ထွန်းတောက်စေမည်။၁၁...

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၇

    (ဂ)ဧမာနွေလဘုရား(အခန်း၇-၁၂) ၁။ အံ့ဩဖွယ်ရာဖွားမြင်တော်မူခန်း(အခန်း၇) ၇:၁-၂ ခရစ်တော်ဘုရားပေါ်ထွန်းမည့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်များ ဖြစ်သောကြောင့် (အခန်း၇-၁၂)ကိုဧမာနွေလဝတ္တုတော်ဟုဆိုကြသည်။ အခန်း၆နှင့်၇အကြားတွင် ဟေရှာယသည်ယောသိမ်နှင့်အာခပ်မင်း အကြောင်းကိုချန်လှပ်ထားသည်။ ရှုရိနှင့်ဣသရေလ(ဧဖရိမ်)တို့မဟာမိတ်ပေါင်း ဖက်၍၊ ယုဒနှင့်ယေရုရှလင်အားခြိမ်းခြောက်အန်တု သည့်အချိန်ကာလဖြစ် သည်။ ၇:၃ ဟေရှာယနှင့်သားယာရှုပ်သည်ခဝါသည်၏လယ်ထိပ်ရေပြွန်ပေါက် တွင်အာဟပ်မင်းအားသွားရောက်ကြိုဆိုကြသည်။ မြို့သူမြို့သားများရေဖူလုံဖို့ အာခပ်မင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုခဝါသည်၏အ လယ်တွင်ရေချိုးအဝတ်လျှော်နေလှမ်းကြသဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ် မည်။ ၇:၄-၉ ပရောဖက်ဟေရှာယအားကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ဖို့မရှိဖို့ဘုရားသခင်က မှာထားသည်။ ရှုရိမင်းနှင့်ဣသရေလ(ရေဇိန်နှင့်ပေကာ)တို့သည်ထင်းစပမာ အမျက်ဒေါသခိုးတငွေ့ငွေ့ထွက်ကြသော်လည်းမကြောက်နှင့်။ ထိုသူများသည်ယုဒပြည်အားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍တာဗေလ၏သား အားရုပ်သေးဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်၍ကြံစည်ကြသော်လည်းအထမမြောက်။ ...

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၈

    ၂။ အံ့ချီးဖွယ်ရာမေရှိယနယ်မြေ(အခန်း၈-၁၀) ၈:၁-၄ ဘုရားသခင်ကဟေရှာယအား“ဟေရရှာလဟာရှဗတ်”စကား လုံးကိုပီပီသသရေးခိုင်းသည်။ သက်သေအဖြစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ခုရိယနှင့်ယေဗရခိ၏သားဇာခရိကိုလည်းခေါ်ခိုင်းထားသည်။ ရေးထားသောစာ၏အဓိပ္ပာယ် မှာ“အသော့အလုအယက်မြန်မြန်ဖျက်လော့”ဟုအနက်ရသည်။ အာရှုရိယများ က ရှုရိယပြည်နှင့်ဣသရေလပြည်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။  ဟေရှာယ၏ဒုတိယသားကင်ပွန်းတပ်ရာတွင်ပေးမည့်အမည်နာမအနက်အဓိ ပ္ပါယ်ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ၈:၅-၁၀ ဣသရေလနှင့်ပက်သက်သောစကားတခွန်းကိုလည်းဘုရားသ ခင်ကအမိန့်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံသားများသည် ဘုရားသခင်ပေးသော ရှိလောင် ချောင်းကိုငြင်းပယ်ကြသောကြောင့်ရေစီးအဟုန် ပြင်းသောမြစ်ရေကိုစီးဆင်းဖြတ်သန်းစေသည်။ (ရှိလောင်ကိုယော၉:၇တွင် လည်းတွေ့ရသည်။) ထိုရေသည်ယေရုရှလင်မှလျှို့ဝှက်စွာစီးဆင်းသောရေဖြစ် ၍၊ ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သင်္ကေတအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားခြင်းးလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဥဖရတ်မြစ်ရေသည်ဣသရေလနှင့်ရှုရိပြည်ကိုအနိုင်ယူအောင်မြင်မည့် အာရှုရိပြည်...