Tag: ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၉

    ၉:၁-၅ မေရှိယသခင်ပေါ်ထွန်းလာမည့်အကြောင်းရှေးရှုဦးတည်ကြပါစို့။  ဣသရေလမြောက်ပိုင်းနယ်နိမိတ်ရှိ နသာလိခရိုင်သည်မြောက်ဖက်နိုင်ငံသား များကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်၍၊ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင်ကဘုန်းတန်ခိုးကျက်သရေရှိသောမြေအဖြစ်ဘုရားရှင်ကသိက္ခာမြှင့်တင်ပေးမည်။ (တပါးအမျိုးသားများ၏နယ်မြေဂါလိလဲဒေသသည်ခရစ်တော်ဘုရားငယ်စဉ် တောင်ကျေးဘဝ လူလည်ရာနှင့် လူထုပရိသတ်သို့တရားတော်ဟောကြားရာအ ရပ်ဒေသတွင်လည်းပါဝင်သည်။) ခရစ်တော် ဘုရားပထမအကြိမ်လူ့လောကသို့ ကြွဆင်းလာခြင်းကြောင့်ဂါလိလဲပြည်သည်လင်းလက်တောက်ပြောင်ခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်ဘုရားဒုတိယအကြိမ်ကြွမြန်းလာသောအခါကမ္ဘာမြေပေါ်၌ဆင်းရဲဒု က္ခနှင့်ကျေးကျွန်စနစ်များကုန်ဆုံးပပျောက်မည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခအစားပျော်ရွှင် ခြင်းနှင့်သုခချမ်းသာပြည့်စုံလာကြမည်။ ၉:၆ ကိုယ်တော်ဘုရားပထမအကြိမ်ကြွလာမည့်အကြောင်းကို အငယ်၆ ပထမအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ “ငါတို့အဘို့သူငယ်ကိုဘွားမြင်၏။ ငါတို့ အားသားကိုသနားတော်မူသည်။ ” ပထမစာစုသည်ကိုယ်တော်ဘုရား၏လူ့ဇာတိခံခြင်းဖြစ်၍၊ ဒုတိယစာစုသည် ဇာတိတော်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းစာစုများသည်...

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၀

    ၁၀:၁-၄ အတင်းအဓမ္မကြံစည်သောမင်း၊ဆင်းရဲသားများကိုနှိပ်စက်သူ၊မတရားသဖြင့်စီရင်တတ်သောသူများသည်အမင်္ဂလာ(အကုသိုလ်ကောင်)များ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းနေ့ရက်ကာလ၌ထိုသူများသည်ရှိရှိ သမျှလက်လွှတ်ဆုံးကြမည်။ မူလရှိသည့်ချမ်းသာခြင်းများကိုလည်းပျက်စီးမည်။ စာရင်းထဲမှပါသွားမည်။ ၁၀:၅-၁၁ ယုဒများအားအရေးယူစီရင်ရန်ဘုရားသခင်သည်အာရှုရိများကိုလက်နက်တန်ဆာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်အာရှုရိများသည်ထိုထက် ကြီးမားသောကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပိုင်ဆိုင် ချင်သည်။ ရှင်ဘုရင်မှူးမတ်များ(စစ်သူရဲကောင်းများ)အပေါ်ဂုဏ်ပြုကြွားဝါ ခြင်းသည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားသောတိုင်းနိုင်ငံများထက်ကြီ:ကျယ်သည်။  ဣသရေလနှင့်ယုဒပြည်များမှသိမ်းပိုက်မည့်ရုပ်တုဆင်းတုအရုပ်ဘုရားများ သည်ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းထားသောအခြားနိုင်ငံများမှဘုရားရုပ်များနှင့်ယှဉ် လျှင်ပြောပလောက်စရာမရှိ။ ၁၀:၁၂-၁၉ ရှင်ဘုရင်နှင့်စစ်သူကြီးများသည်အာရှုရိပြည်၏ဂုဏ်ယူဝင့် ကြွားရာဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်သော်လည်းဘုရားသခင်အမြင်တွင်ရက်စက်သူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အာရှုရိမင်းများကိုဘုရားရှင်ကအရေးယူဒဏ်ပေးမည်။  ကျမ်းပိုဒ်နှောင်းပိုင်းတွင်အာရှုရိပြည်၏အင်အားကြီးမားပုံနှင့်ဉာဏ်ပညာ ပြည့်ဝပုံကိုဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်လက်တော်ထဲမှကြိမ်လုံးနှင့်တောင် ဝှေးသည်ဂုဏ်ယူမာနကြီးခြင်းမဟုတ်။ အာရှုရိပြည်သားများဆုံးမဖို့ဖြစ်သည်။  သစ်တောအုပ်ကြီးသမျှအသီးအနှံကြွယ်ဝသောအာရှုရိပြည်ကိုအသီးအနှံတလုံး မှမကျန်အောင်ပြုလုပ်ဦးမည်။...

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၁

    ၃။ အနှစ်တစ်ထောင်မေရှိယနိုင်ငံတော်(အခန်း၁၁-၁၂) ၁၁:၁ဓမ္မသစ်နှင့်ဓမ္မဟောင်းနှစ်ခုစလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အနှစ်တ ထောင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းများသည်အခန်းကြီး(၁၁)တွင်အကြီးမားဆုံး ကျယ်ဆုံးကျမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်မေရှိယသခင်ပထမ ကြွလာမည့်အကြောင်းကိုလျင်မြန်စွာကူးပြောင်းပါသည်။ ပထမဦးစွာဒါဝိဒ်၏သားစဉ်မြေးဆက်ဆင်းသက်ပုံကိုကြည့်ရအောင်၊ ယေရှဲအမျိုးအငုတ်၌အတက်ပေါက်လိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။ ယေရှဲသည်ဒါဝိဒ် ၏ဖခင်ဖြစ်သည်(၁ရာ၁၇:၁၂) ၁၁:၂“ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ထိုမေရှိယပေါ်မှာကျိန်ဝပ်သည်”ဆိုသည့်စကားကို(၃)ချက်ဖြင့်နားလည်းနိုင်သည်။ W.E.Vineကဤသို့ရှင်း ပြထားသည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ သဘာဝတ ရား၏တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီခြင်းခြားနားချက်များထိုးသွင်းသိရှိခြင်း၊သဘာဝတရားကိုသိရှိသောအသိဉာဏ်၊သိရှိနိုင်ခွင့်တန်ခိုးဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာကြံ စည်တတ်စွမ်းနိုင်သောသတ္တိကိုပေးသည့်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့လုပ် ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ အကြံဉာဏ်မှာအမှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းအစွမ်းဆိုသည် မှာပြီးမြောက်အောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ခွန်အားဖြစ်သည်။ တတိယအချက် မှာ“ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ကြောက်ရွံ့သည့်သဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ် သည်။ ယေဟောဝါဘုရားနှင့်ဆက်ဆံရှက်နွယ်သည်။ သိရှိခြင်းဆိုသည်မှာယေ ဟောဝါဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းအသိတရားဖြစ်သည်။ အချက်နှစ်ခုစလုံး...