Tag: ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၂

    ၁၂:၁-၆ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းကာလနေ့ရက်များ တွင်ဣသရေလတို့သည်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသီချင်း ဟစ်ကြွေးကြမည်။ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောဣသရေလလူအကြွင်းအကျန်များ သည်ကယ်တင်ခြင်း၊စမ်းရေတွက်ကိုခပ်၍ပျော်ရွှင်စွာသောက်သုံးကြသည်။  ဘုရားသခင်၏တိုင်းနိုင်ငံများသို့အမှုတော်ပြမ့်ပွားစေခြင်းအကြောင်းကို တေးဖွဲ့သီဆိုကြမည်။ တပါးအမျိုးသားများကိုခရစ်တော်၌ခိုလှုံကြဖို့အော် ဟစ်ဖိတ်ခေါ်ကြမည်။

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၃

    (ဃ)တိုင်းနိုင်ငံသားများအားတရားစီရင်ခြင်း(အခန်း၁၄-၂၄) ၁။ ဗာဗုလုန်သားများ(၁၃:၁-၁၄:၂၃) ၁၃:၁-၅ လာမည်အခန်း(၁၁)ခုတွင်တပါးအမျိုးသားများတရားစီရင်မည့် အကြောင်းရှင်းပြထားသည်။ ပထမဆုံးတွင်ဗာဗုလုန်အမျိုး၊ဘီစီ၆၀၉ခုနှစ်ခန့်တွင်ကမ္ဘာကြီးကိုကိုင်လှုပ်သွားသောအာရှုရိပြည်ဖြစ်သည်။ အခန်းကြီး(၁၃) တွင်ဘီစီ၅၃၉ခုနှစ်၌မိဒျန်လူမျိုးနှင့်ပါရှန်းလူမျိုးတို့က ဗာဗုလုန်ကိုတိုက်ခိုက် အောင်မြင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ မည့်သို့ဖြစ်စေအချို့ပရောဖက်ပြုချက်များ သည်အဖြစ်အပျက်နှင့်လွဲချော်ခြင်းများရှိသဖြင့်ဗာဗုလုန်ပြည်၏နိဂုံးချုပ်ပျက် စီးခြင်းသည်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဖြစ်သည်ဟုနားလည်ရသည်(ဗျာ၁၇၊၁၈)။ ဘုရားသခင်ကမိဒျန်-ပါရှန်းစစ်သားများ(ငါသန့်ရှင်းစေသောသူတို့)ကို မင်းမှူးမတ်တို့ဝင်ထွက်ရာတံခါး(ဗာဗုလုန်မြို့တော်)ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြု၍၊တပြည် လုံးကိုဖျက်ဆီးစေသည်။ ၁၃:၆-၁၃ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာများဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။  လူအပေါင်းတို့သည်အားငယ်ကြောက်လန့်ကြမည်။ ရောဂါဝေဒနာ။ ရောဂါဝေဒနာမျိုးစုံခံစားကြမည်။ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်၍ငေးမှိုင်ကြမည်။  အချို့ကျမ်းပိုဒ်များသည်မိဒျန်-ပါရှန်း(မေဒိ-ပေရသိ)များသာမကတကမ္ဘာလုံး နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်နေ့ရက်၌ခံစားကြမည့်ဒုက္ခဖြစ်သည်။ မိုး ကောင်းကင်လှုပ်၍ကမ္ဘာကြီးနေရာရွေ့သွားမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ၁၃:၁၄-၂၂ ဗာဗုလုန်မြို့လူအုပ်ကြီးသည်တောင်းထဲမှသွန်ချသောဆီးသီး...

  • ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၄

    ၁၄:၁-၂ ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးအားကရုဏာတော်မပြတ်၊ သံယောဇဉ်အမျှင်တန်းနေသောကြောင့်မိမိတို့နေရပ်ဌာနေသို့ပြန်လည်ခြေချ ခွင့်ပြုမည်။ တပါးအမျိုးသားများသည်လည်းဘုရားသခင်ထံ၌ငြိမ်သက်ချမ်း မြေ့စွာစုစည်းကြမည်။ ဣသရေလများကိုပြန်လည်သိမ်းယူ၍ယခင်အတိုင်းဘုရားသခင်၏အစေခံများဖြစ်ကြမည်။ ယာကုပ်နှင့်ဣသရေလမိသားစုဆိုသည်မှာဗာဗုလုန်သို့အဖမ်းခံသွား သောဂျူးလူမျိုးများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ခြင်းဆိုသည်မှာဖမ်း ဆီးခြင်းခံရသောတိုင်းပြည်မှပြန်လည်ရွေးထုတ်ပြီး၊မွေးရပ်မြေသို့ပြန်လည်ပို့ ဆောင်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ တကျွန်းတနိုင်ငံသားများသည်ထိုယာကုပ် အမျိုး၌လာရောက်ဆည်းကပ်မှီခိုကြမည်။ မိမိနေရပ်ဌာနေသို့ပြန်ရောက်မည့် သူများဆိုသည်မှာ ရေရုမင်းအခြားသူများအကူအညီဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိမည့် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည်။ ၁၄:၃-၁၁ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စပ်ခြင်း၊ဆင်းရဲကြပ်တည်းခြင်းဘေးဒဏ်မှလွတ် မြောက်လာသောဣသရေလတို့သည်ဗာဗုလုန်ဘုရင်အားဆန့်ကျင်သည့်သီချင်း များကိုအော်ဟစ်သီဆိုကြမည်။ ဗာဗုလုန်ဘုရင်၏တန်ခိုးအာဏာနှင့်စွမ်းပကာ များကိုဘုရားသခင်ကရိုက်ချိုးပစ်မည်။ အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းမည်။ ကမ္ဘာ မြေနှင့်သစ်တောဝါးတောများသက်သာရာရကြမည်။ ဗာဗုလုန်စစ်သားများ လည်းငြိမ်ကျသွားမည်။ ဗာဗုလုန်၏အသံဗလံများကိုမရဏနိုင်ငံကနားငြီး၍...