ရောမသြဝါဒစာ ၁၅

၁၅: ဤအခန်း၏ ပထမပိုင်းအခန်းငယ်(၁၃)ခုသည် ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်းမှ အသက်တာပြောင်းလဲလာသော ယုဒများ၏မတူညီသော စာရိတ္တလက္ခဏာများအကြောင်းကို အခြေခံ၍ ယုဒများနှင့်ယုံကြည်သူတပါးအမျိုးသားများအကြား ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းပေးသည်။

ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မာသူများသည် မိမိတို့ယုံကြည်ခြင်း၌ တင်းတိမ်နေဖို့မဟုတ်ပါ။  မိမိတို့ယုံကြည်ချက်ကို အားနည်းသူများအား ဝေငှရသည်။ အားနည်းသူများ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ထမ်းကူရသည်။

၁၅: ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မာသူများသည် အိမ်နီးနားချင်းများအတွက် အသက်ရှင်ရသည်။ ထူမပေးရသည်။ လက်တွဲခေါ်ရသည်။ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သူများကောင်းစားအောင် ကူညီခြင်းသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ အလှတရားဖြစ်သည်။

၁၅: ခရစ်တော်သည် မိမိအတွက်အသက်ရှင်သည်မဟုတ်။ ခမည်းတော်၏စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့ဖို့အသက်ရှင်သည်။ အသက်ရှင်ခြင်းသည် ယုံကြည်သူများအသက်ရှင်ရမည် ပုံစံနမူနာ ဖြစ်သည်။ (ဆာ ၆၉:၆)တွင် “ကိုယ်တော့်ကို ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုသောစကားများသည် ကျွန်တော့်အား ကဲ့ရဲ့ ပြောဆိုသောစကားများဖြစ်ပါ၏။” ဟုဆိုထားပါသည်။ ဤကျမ်းစကားအရ ဘုရားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့ ပြောဆိုခြင်းသည် ခရစ်တော်အားကဲ့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

၁၅: ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသွန်သင်ချက်ဟူသမျှသည် မှတ်သားဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်း ဆာလံ ကျမ်းစာ သတိပေးထားပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များတွင် တိုက်ရိုက်လိပ်မှု၍မပြုသော်လည်း အားလုံး အကြုံးဝင်သည်။ အဘိုးထိုက်တန်သောကျမ်းစာများဖြစ်သည်။ အခက်အခဲပြဿနာ ဆင်းရဲဒုက္ခဘေး အန္တရာယ်ကြုံတွေ့သောအခါ စိတ်လိုက်မာန်ပါမလုပ်ဘဲ၊ စိတ်ရှည်သီးခံခြင်းဖြင့် အောင်ပွဲခံရန် သွန်သင်ထားပါသည်။ လှိုင်းအောက်သို့ပိမဝင်ဘဲလှိုင်းပေါ်မှာပေါလောပေါ်နေခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ရှင် တွေ့မည့်အကြောင်း သွန်သင်ထားပါသည်။

၁၅: အခက်အခဲများကို ဇွဲလုံ့လဝိရိယဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေ၊ နုနယ်သူဖြစ်စေတပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ ယုဒလူမျိုးဖြစ်စေ ခရစ်တော်ကို နမူနာယူ၍ သွန်သင်ချက် အတိုင်း ဘဝအောင်ပွဲခံရသည်။

၁၅:  သန့်ရှင်းသူများသည် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ခရစ်တော်၏ခမည်းတော် အဘဘုရား သခင်ကို ချီမွမ်းကိုးကွယ်ကြရသည်။ မည်သည်စကားနည်း။ ယုဒယုံကြည်သူနှင့်တပါးအမျိုးသားယုံကြည်သူနှစ်ခုစလုံး တစိတ်တည်းတဝမ်းတည်းတသံတည်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရမည်ဟု သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောမသြဝါဒကျမ်းတွင် မြန်မာ စကားအားဖြင့်နှုတ်၊ အသံ၊ စကားဟုအနက်ရသောစကားလုံးကို (၄)ကြိမ်သုံးထားသည် “သူတို့၏ နှုတ်သည်ကျိန်ဆဲသောစကား၊ ကြမ်းတမ်းသောစကားဖြင့်ပြည့်၏” (၃:၁၄)၊ လောကီသားတို့သည် စကားတခွန်းကိုမျှမပြောဘဲ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အပြစ်သင့်သောသူဖြစ်ကြ၏(၃:၁၉)။ ယေရှုကို နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရသည်(၁၀:၉)။ “ဘုရားသခင်ကိုနှုတ်ဖြင့်တညီတညွတ်တည်းချီးမွမ်းကြရ၏” (၁၅:၆)

၁၅: ဤနေရာတွင် ဥပဒေတခုထပ်မံပေါ်လာပြန်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် အခြေအနေ အကြောင်းအရပ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားကြသော်လည်း ခရစ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ကို လက်ခံသကဲ့သို့ အချင်းချင်းတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လက်ခံကြရမည်။ ဤကျမ်းစကားသည် ​ဒေသန္တရအသင်းတော် များတွင် အခြေခံကျသော သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ဒေသန္တရအသင်းတော်များတွင် ဂိုဏ်းဂနာဝိညာဉ် ရေးရာအယူအဆ၊ လူမှုရေးအချက်အလက်များကြောင့် ခြားနားခြင်းများကိုပယ်ဖျက်ရမည်။ အမှန်မှာခရစ်တော်က လက်ခံထားသူများကို အသင်းတော်က လက်ခံရမည်။ ထိုသို့လက်ခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၅: အခန်းငယ်(၆)ခုတွင်စာဖတ်ပရိသတ်အားစိတ်သဘောထားကြီးဖို့ သွန်သင်ထားသည်။ ယေရှုခရစ်တော်အပါအဝင် ယုဒအမျိုးသားနှင့်တပါးအမျိုးသားများကိုလည်း လက်ခံနိုင်အောင် စိတ်နှလုံးကျယ်ဝန်းရမည်ဟုဆိုထားသည်။ သခင်ယေရှုအရေဖျားလှီးခြင်းသည် ယုဒလူမျိုးနွယ်ဝင် ဖြစ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း ဣသရေလအမျိုးသို့ မေရှိယစေလွှတ်ပေးမည့် အကြောင်း ကတိတော်ပြုခဲ့သည်။ ထိုကတိတော်အတိုင်း ခရစ်တော်စေလွှတ်ခဲ့သည်။

၁၅: ထို့အပြင် ခရစ်တော်သည် တပါးအမျိုးသားကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်မှာ တိုင်းနိုင်ငံတိုင်း ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကြားရမည်။ ကြားသိ၍ ယုံကြည်သူတိုင်းကရုဏာတော်ခံစားကြရမည့်အကြောင်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းစကားသည် ယုဒယုံကြည်သူများအတွက် အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ယုဒများကျမ်းစာတွင် ရှေးပဝေသဏီ ကတည်းက ပါရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာ (ဆာ ၁၈:၄၉)တွင် ဒါဝိဒ်က “လူမျိုးတကာတို့ရှေ့တွင် ကိုယ်တော်ရှင်အား ထောပနာပြုပါမည်” ဟုဆိုထားသည်။

၁၅:၁၀ တရား၃၂:၄၃ တွင် တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း ဘုရားသခင်၏လူမျိုးတော် ဣသရေလအမျိုးနှင့်အတူ ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြမည်ဟု ရှေးကတည်းက ဆိုထားသည်။

၁၅:၁၁ (ဆာ၁၁၇:၁)တွင် ဣသရေလအမျိုးသည် တပါးအမျိုးသားများနှင့်အတူ အနှစ် တထောင် အုပ်စိုးခြင်းကာလ၌ ခရစ်တော်ဘုရားအား ချီမွမ်းထောပနာပြုကြမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

၁၅:၁၂ တပါးအမျိုးသားများသည် မေရှိယသခင်ကို သက်သေခံကြရမည့်အကြောင်း (ဟေရှာ၁၁:၁-၁၀)အား ကိုးကားထားသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ တပါးအမျိုးသားများသည် လည်း မေရှိယသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားရရှိကြသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်ယေရှုသည် ယေရှဲ၏အမြစ်ဖြစ်သည်။ ယေရှဲ၏ဖန်ဆင်းရှင်းလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ယေရှဲမျိုးနွယ်မှ ယေရှုပေါ်ထွန်းသည်မဟုတ်။ (ဗျာ၂၂:၁၆)တွင် ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဒါဝိဒ်၏ အမြစ်နှင့်ပေါက်ဖွားရာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံထားသည်။ ဇာတိတော်အရ ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏ ဖန်ဆင်းရှင်၊ ဒါဝိဒ်၏ဘိုးအေဖြစ်သည်။

၁၅:၁၃ ခရစ်တော်ဘုရားအား ယုံကြည်သောသန့်ရှင်းသူများအား ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဟု ကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြင့် အစသတ်ထားသည်။ တပါးအမျိုးယုံကြည်သူများ ကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြစ်သော်လည်း စာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံးနှင့် အကြုံးဝင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌ မျှော်လင့်ချက်ထားသူများသည် အချင်းချင်းအကြားတွင် အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။ ယုံကြည်သူ၏ တူညီသောဘဝရည်မှန်းချက်မှာ ခိုင်မာသောခရစ်ယာန်အသက်တာဖြစ်သည်။

() ပေါလု၏ စီမံကိန်း (၁၅:၁၄၃၃)

၁၅:၁၄ ရောမသို့ အလည်တခေါက်ရောက်ချင်သည့်အကြောင်းရေးသားထားသည်။ ရောမ ယုံကြည်သူများသည် အကျင့်ကောင်းပါရမီရှိ၍ ပညာရှိအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သောကြောင့် ကြားသိရ သည့်သတင်းအားနှစ်ထောင်းအားရမိကြောင်း ရေးသားထားသည်။

ရောမအသင်းတော်ရှိ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို မတွေ့မြင်ဘူးသော်လည်း သူ့ကိုလက်ခံ ယုံကြည်ကြမည်ဟု မျှော်လင့်သည်။ ထိုသို့တထစ်ချယုံကြည်ခြင်းမှာလည်း ရောမသားများ၏ ခရစ်ယာန်ကောင်းအကျင့်သီလကို စိတ်ချသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရောမသားများခံယူချက် ယုံကြည်ခြင်းသည်ခိုင်မာ၍ အခြားယုံကြည်သူများ၏ နမူနာကြည်ရှုဖွယ်ရာ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။

၁၅:၁၅  ရောမသားများ၏ဝိညာဉ်ရေးရာတိုးတက်မှုကိုသိရှိသည်။ မသိကျွမ်းဘူးသော သူစိမ်းသူရံဖြစ်သော်လည်း ပေါလုသည် ရောမအသင်းတော်အားတိုက်တွန်းနှိုးဆောင်ရန် နှုတ်မဆွံ့။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် အာရုံမှာပေါ်ပေါက်လာသောအကြောင်းအရာများကို ရေးသား တိုက်တွန်းသည်။

၁၅:၁၆ ပေါလုသည် တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ယေရှု၏ယစ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ဘုရားသခင် က ခန့်အပ်ထားသူဖြစ်သည်။ ပေါလုကိုယ်တိုင်လည်း တပါးအမျိုးသားများအား ဘုရားသခင်၌ လက်ခံသောပူဇော်သက္ကာများဖြစ်အောင်ပေးပို့မည့် ယစ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံယူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သီးသန့်အသစ်တဖန်မွေးဖွားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို G. Gampbell Morgan က ဤသို့ရေးထားသည်။

ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းနှင့် အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတွင်ထွန်းလင်းတောက်ပသော မီးရှူး တန်ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းတခုတည်းဖြင့်သာ ဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးရမိ၍ လုံခြုံကြရသည်မဟုတ်။ ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ကပ်ဖို့လိုသည်။ ဘုရားသခင်က လုံလောက်သော ဆုလက်ဆောင်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အမှန်တကယ်ရှာဖွေသောသူသည် ရရှိကြသည်။ ဝိညာဉ်အလိုတိုင်းစိတ်ရှည်စွာ ဂရုစိုက်၍သွန်သင်လမ်းပြလျှင် ခရစ်တော် အလိုရှိသော ပုံစံရရှိပါသည်။ ဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးခြင်းသည် အဘခမည်းတော်စိတ်တော်နှင့်ထိ တွေ့ရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူများကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်သာ လုပ်ဆောင်ကြရသည် မဟုတ်။ ခမည်းတော်ဘုရားစိတ်တော်ရွှင်ဖို့လည်းဖြစ်သည်။ အဓိကအကျဆုံးသော ရည်ရွယ် ချက်ပေတည်း။

          ၁၅:၁၇ အကယ်၍ပေါလုသည် ဝါကြွားသည်ဟုဆိုလျှင်ပင်ကိုယ်သဘောဖြင့် ဝါကြွား ခြင်း မဟုတ်နိုင်။ ယေရှုခရစ်တော်ဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားဖို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူ၏အောင်မြင်မှုအတွက် သာယာကျေနပ်ခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ်နိုင်မှုများကို ပြန်လည် ရေတွက်ခြင်းဖြစ်မည်။ အောက်ကျို့နှိမ့်ချလေ့ရှိသောအစေခံသည် ဝါကြွားရိုးမရှိ။ အသိအာရုံထဲတွင် ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုသာ စွဲမှတ်စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ မာနထောင်လွှားခြင်းဖြင့် စုံစမ်းခြင်းရောက် လာလျှင်လည်း သူသည်ဘာမှမဟုတ်၊ အဆံမရှိ၊ အခွံသာဖြစ်ကြောင်း နားလည်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် တန်ခိုးမပါရှိလျှင် အစွမ်းအစရှိသူမဟုတ်

၁၅:၁၈ အခြားအစေခံများအား ယေရှုခရစ်တော်က မည်သို့အသုံးပြုသည်ကို ပေါလုကမပြော။ သူ့ကိုတပါးအမျိုးသားများထံ အမှုတော်ဆောင်ခိုင်ကြောင်းကိုသာဝန်ခံသည်။ ပေါလု၏ဟောပြောခြင်း၊ အသက်တာနမူနာပြခြင်း အံဖွယ်နိမိတ်ပြခြင်းများဖြင့် တပါးအမျိုးသား များ၏ ယုံကြည်မှုရယူသည်။

၁၅:၁၉ ဘုရားသခင်သည် ပေါလုအားဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးပေး၍ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အဖြစ်အပျက်များဖြင့် ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောစေသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရုရှလင်မှစ၍ ကေဒေါနိ မြောက်ဘက်ဣလုရိပြည်အစွန်အဖျားထိ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို လိုက်လံဟောကြားခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်မှဣလုရိပြည် ဆိုသည်မှာ ပထဝီအနေအထားအရ ဖြစ်သည်။ စာပေကျမ်းဂန်အရ မဟုတ်။

၁၅:၂၀ ထိုကျမ်းအရပေါလုသည် ဧဝံဂေလိအလင်းမရောက်ဘူးသောအမှောင်နယ်မြေသို့ ထိုးဖောက်လိုသည်။ ပစ်မှတ်မှာ ခရစ်တော်၏ နာမကိုတစ်ခါမှမကြားဘူးသေးသောတပါးအမျိုးသား များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အခိုင်အမာ ခြေကုပ်စခန်း မတည်ဆောက်။ စံနမူနာယူထိုက်သော ရှေ့ပြေး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ အချို့ကထူတောင်ပြီးသော အသင်းတော်သစ်များကို ခြေကုပ်ယူ၍ နယ်သစ်ပယ်သစ် ထိုးဖောက်လေ့ရှိသည်။

၁၅:၂၁  တပါးအမျိုးသားမြေတွင်နယ်သစ်ပင်သစ်အခြေစိုက်ရမည့်အကြောင်းကို (ဟေရှာ ၅၂:၁၅)တွင်ဟောကြားထားသည်။ တစ်ခါမှမကြားဘူးသောဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို ကြားကြ ရမည်။ မမြင်ဘူးသောအရာကိုတွေ့မြင်၍ နားလည်ကြလာမည်။ သမ္မာတရားကို အဖြေစကားပေးကြ မည်ဟု ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။

၁၅:၂၂၂၃ ပေါလု၏ရည်ရွယ်ချက်သည်နယ်မြေကန့်သတ်၍မရနိုင်။ ယခင်ကတည်းက ရောမကိုအားခဲထားသည်။ ယခုအခါတွင်မူတောရိုင်းမြေတွင် မျှော်မှန်းခဲ့သည့်အတိုင်း အခြကုပ်စခန်း ထူထောင်ခဲ့ပြီး(၁၅:၁၉)ဖြစ်၍ တခြားတမန်တော်များအတွက်လည်း လမ်းစပွင့်ပြီ။ ထို့ကြောင့်ရောမ သို့ သွားရန်အခွင့်အခါသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။

၁၅:၂၄ ပေါလု၏ခရီးစဉ်စီမံချက်မှာရောမမှတဆင့် စပိန်သို့ ချီတက်ဖို့ဖြစ်သည်။ ရောမသို့ ရောက်လျှင် ယုံကြည်သူများနှင့် အလွမ်း​ပြေကျေနပ်လောက်အောင် မိဿဟာယဖွဲ့ဖို့ စိတ်ကူး ထားသည်။ ထိုသို့အားရကျေနပ်အောင် သီတင်းသုံးပြီးမှ စပိန်သို့ခရီးဆက်ဖို့ကူညီမစကြမည့် အကြောင်း ရည်မှန်းထားသည်။

၁၅:၂၅ သို့သော်လည်း ထိုအချိန်ကာလတွင် ယေရုရှလင်ရှိချို့တဲ့သော သန့်ရှင်းသူများ အတွက် ယူဒပြည်တပါးအမျိုးသားများထံမှ ထောက်ပံ့ငွေများဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရှိနေသည်။ ထိုအလှူငွေသည်(​၁ကော၁၆:၁နှင့် ၂ကော၈-၉တွင်) ပါရှိသောအလှူငွေများဖြစ်သည်။

၁၅:၂၆၂၇ မာကောဒေါနိနှင့် အခါယပြည်မှယုံကြည်သူများသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ခရစ်ယာန်များအား တူညီထောက်ပံ့ရန် စိတ်စေတနာထက်သန်သူများဖြစ်သည်။ ယုဒလူများက တပါးအမျိုးသားများသို့ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ ဝေမျှသကဲ့သို့ တပါးအမျိုးသားများက ယုဒများအား ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ တဖန်ပေးလှူကြသည်မှာ တဦးကမေတ္တာတဦးကစေတနာဖြစ်ပါသည်။

၁၅:၂၈၂၉ ထိုအလှူငွေကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း ရောမသို့ရောက်ရှိ၍ ထိုမှတဆင့် စပိန်သို့ခရီးဆက်မည်။ ရောမသို့ရောက်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ယူဆောင် လာနိုင်မည်ဟုစိတ်ချယုံကြည်ထားသည်။ ထိုသို့ယူဆောင်နိုင်ရန်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က စီစဉ်ပေးမည်ဟုစွဲမှတ်ခဲ့သည်။

၁၅:၃၀ ဤအခန်းကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ သူ၏အဓိကဆုတောင်း ချက်မှာယေရှုခရစ်တော်၌တလုံးတဝတည်းဖြစ်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြသဖို့ ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Lenski က “ထိုဆုတောင်းခံခြင်းသည် စိတ်ဝိညာဉ်အပြည့်ဖြင့် နှိုးဆော် ချက်ဖြစ်သည်” ၅၉ ဟုဆိုသည်။

၁၅:၃၁ ဆုတောင်းချက်(၃၄)ခု တင်ပြထားသည်။ (၁) ယုဒပြည်သို့ ပေါလုသွားခြင်းသည် မယုံကြည်သူ လူမိုက်များ၏ ဘေးရန်မှလုံခြုံရန်ဖြစ်သည်။ ယခင်တခေါက်ကလည်း အသက် အန္တရာယ် ရန်ရှာကြသည်။

(၂) သူယူဆောင်လာမည် ယုဒပြည်မှ အလှူငွေများအား တည်ကြည်သော ယုဒသန့်ရှင်း သူများက ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံကြရန်ဖြစ်သည်။ ယုဒများသည် တယူသန်ခေါင်းမာသူများ ဖြစ်သောကြောင့် တပါးအမျိုးသားများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံချင်သူများမဟုတ်။ သို့ကြောင့်သူတပါး၏ စေတနာကိုဝေဒနာမဖြစ်စေလိုပါ။

၁၅:၃၂ (၃) တတိယဆုတောင်းချက်အနေဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာ ရောမသို့ရောက်ရှိလိုသည်။ အလိုတော်ရှိနေလျှင် ဟုဆိုထားရာ အရာခပ်သိမ်းကို ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုကို ဦးထိပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

(၄) နောက်ဆုံးအချက်မှာ ရောမညီအစ်ကိုများနှင့်အတူနေသောအခါ အားသစ်အင်သစ်ဖြင့် ရွှန်လန်းစွာ မိဿဟာယဖွဲ့ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

၁၅:၃၃ ပေါလုက ရောမယုံကြည်သူများအတွက် ဆုတောင်းပေခြင်းဖြင့် အခန်း(၁၅)ကို နိဂုံး ချုပ်ထားသည်။ ဤအခန်းတွင် အငယ်(၅)ခု၌ ဘုရားသခင်က သည်းခံမှုနှင့် နှစ်သိမ့်မှုကူမပေးရန် အခန်းငယ်(၁၃)တွင် ဘုရားသခင်အား မျှော်လင့်ချက်ထားရှိရန်နှင့် ယခုအခန်းငယ်(၃၃)တွင် ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားကြရန်ဆုတောင်းပေးသည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်း ပေါ်ထွန်းလာရာ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီဆင်းရဲအားနည်းသူများအား ယခုမှစ၍ ထာဝရ ကာလတိုင်အောင်ဖြည့်ဆည်းသူဖြစ်ကြောင်းသွန်သင်ထားပါသည်။

Previous Article
Next Article