ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၉

(င) ထိမ်းမြားခြင်း၊ ကွာရှင်းခြင်းနှင့် တကိုယ်ရည်တကာလ (၁၉:၁-၂)

၁၉:၁-၂ ဂါလိလဲဒေသတွင် ဒေသစာရီခရီးပြီးဆုံးသောအခါ တောင်ဘက်ရှိယေရုရှလင်သို့ သခင်ယေရှုကြွတော်မူသည်။ ခရီးစဉ်အတိအကျမဖော်ပြထားသော်လည်း ယော်ဒန်မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ပေရိယပြည် တလျောက်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ယော်ဒန်မြစ်ရိုးတလျှောက်ယုဒပြည် မှာ မှတ်တမ်တင်ထားသည်။ ပေရိယပြည်ခရီးစဉ်ကို ၁၉:မှ ၂၀:၂၈ ထိပါဝင်သည်။

၁၉:၃ ကိုယ်တော်ဘုရားသွားလေရာ လူအုပ်ကြီးက အနာရောဂါပျေက်ကင်းစေ၍ တောက် လျှောက်လိုုက်ကြသည်။ ထိုအခါ ဖာရိရှဲများက သခင်ယေရှုအား ထောင်ချောက်ဆင်ရန် မြေခွေးအုပ်ပမာ အကောက်ကြသည်။ လူတိုင်းသည် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ၊ မိမိမယားကို ကွာရှင်းအပ်ပါသ လားဟုစကားတောက်ကြသည်။ မည်သို့ပင် အဖြေစကားပေးပါစေ၊ ယုဒကျင့်စဉ်နှင့် ကိုက်ညီနေရမည်။ အချို့လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေး၍ အချို့ကတင်ကြပ်စွာ တားမြစ်သည်။ ကျောင်းတော်ကြီးအယူအ ဆချင်းလည်းမတူညီကြ။

၁၉:၄-၆ သခင်ဘုရားကပွင့်လင်းစွာပြေပြသည်။ အလိုတော်မှာ ယောကျာ်းသည် ယူထားသော မိန်းမအသက်ရှင်နေသရွေ့ကာလပတ်လုံး တလင်တမယားစနစ်ကျင့်သွားရမည်။ လင်နှင့် မယားဆွေမျိုးတော်စပ်ခြင်းသည် မိဘနှင့် သားသမီးတော်စပ်ခြင်းထက်ပိုမိုနီးစပ်ခိုမာသည်။ လင်မယား ဖြစ်ခြင်းသည် လူနှစ်ယောက်အားနှစ်ကိုယ်တစ်ဘဝပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်စီရင်ထားသော လင်မယားအမှုကို မည်သည့်ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် ဥပဒေကမှ မချိုးဖျက်နိုင်။

၁၉:ရ ထိုစကားသည် မောရှေပညတ္တိကျမ်းနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု ဖာရိရှဲများက ထောက်ပြ ကြသည်။ မောရှေပညတ္တိကျမ်းတွင် အဘယ်ကြောင့် မိန်းမအားဖြတ်စာကွာရှင်းခွင့် ပြုသနည်း။ (တရား ၂၄:၁-၄) တွင်ယောကျာ်းသည် ဖြတ်စာပေး၍ မိန်းမအားကွားရှင်းမောင်းထုတ်နို်င်သည်ဟု ပြဌာန်းထား သည်။

၁၉:၈ မောရှေပညတ္တိကျမ်းကို သခင်ယေရှုက မငြင်းပယ်၊ မချေဖျက်ပါ။ ထိုနည်းလမ်းသည် လင်မယားအတွက် ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်သော အကောင်းဆုံးဒနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ဣသရေလများ တားဆီး ၍ မရအောင်ဖောက်ပြန်ကြသောကြောင့် ပြဌာန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တို့သည် အပြောရခက်သူများဖြစ် သောကြောင့် မောရှေသည် သင်တို့အားမယားကွာရှင်းခွင့်ပြုခြ်ငးဖြစ်သည်။ အစမူလက ဤသို့ခွင့် ပြုချက် မရှိ ဘုရားသခင်၏ မူလပြဌာန်းချက်တွင် လင်မယား ကွာရှင်းခွင့်မရှိ။ သို့သော် လူသားများသည် အလို တော်အတိုင်း လိုက်နာနိုင်ခြင်းမရှိကြ။

၁၉:၉ သို့ဖြင့် လူ့အလိုကို တထစ်ချ၍ လိုက်လျောရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မယားကွာရှင်း ခြင်းသည် တရားဝင်သဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ၊ မယားပြတ်စဲ၍ အခြားမိန်း မကိုလက်ထပ်သူသည် ပထမမိ်န်းမအားပြစ်မှားစေရာရောက်ပါသည်။

ပွင့်လင်းစွာမဖော်ပြသော်လည်း မိန်းမကွာရှင်းခြင်းသည် ထိုမိန်းမအား ဖောက်ပြန်ခိုင်းခြင်း နှင့် တူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော လွတ်လပ်သူသာလျှင် အိမ်ထောင်ပြုခွင့်ရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့် မိန်းမကွာရှင်းခြင်းသည် နောက်တပ် အိမ်ထောင်ပြုဖို့အခွင့်အရေးမဟုတ်။

မတရားသောမေထုံ၊ ညစ်ညူးသော ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် မျောက်မထား ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုသည်။ လူသိရှင်ကြားထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းမပြုမှီ လင်မယားအဖြစ် အတူတူ နေခြင်းသည် လည်းအကြုံးဝင်သည်။ (တရား ၂၂:၁၃-၂၁ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ အချို့ကမူ ယုဒထုံးစံအတိုင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြား ခြင်းမှ တပါး အခြားနည်းလမ်းအားလုံးသည်။ အကြုံးဝင်သည် ဟုယူဆကြသည်။

လင်မယားကွာရှင်းခြင်းအကြောင်းကို ၅:၃၁-၃၂တွင် ပိုမိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသည်။

၁၉:၁ဝ မယားကွာရှင်းခြင်းအကြောင်းသခင်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်ကို ကြားသိသော တပည့်တော်များသည် အာသဝေါစိတ်ကုန်ခမ်းစေသည်။ မယားကွာရှင်းခြင်းသည် လည်းအပြစ်၊ နောက် ထပ်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည်လည်း အပြစ်ဆိုလျှင် အိမ်ထောင်မပြုဘဲ တကိုယ်ရေတကာနေခြင်းက ပို ကောင်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော် တကိုယ်တော်အထီးကျန်နေခြင်းသည်လည်း အပြစ်ကင်းစင်သည် ဟုမဆိုနိုင်ပါ။

၁၉:၁၁ သို့နှင့် သခင်ဘုရားက ထပ်မံရှင်းပြသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမိမိသဘောဖြင့် အိမ် ထောင်ပြုကြရသည်မဟုတ်။ ပြုချင်တိုင်းပြု၍ မရ။ အိမ်ထောင်ပြုကြရသည်မဟုတ်။ ပြုချင်တိုင်းပြု၍မရ။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည်လည်းကျေးဇူးတော်ခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်က လူတိုင်းအိမ်ထောင်မပြုဘဲ နေနိုင်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုသူများသာ နေနိုင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ခွင့် ပြုသူများသာလျှင် အိမ် ထောင်မပြုဘဲနေနိုင်ကြသည် ဟုထပ်မံရှင်းပြသည်။ လူတိုင်းအိမ်ထောင်မပြုဘဲလည်း နေနိုင်ကြသည်မ ဟုတ်။ ဘုရားပေးအခွင့် အရေးရှိမှသာလျှင် မပြုဘဲနေနိုင်ကြသည်။

၁၉:၁၂ အိမ်ထောင်မပြုနိုင်ရသည့် ဂုဏ်အင်္ဂါ (၃)ရပ်ကို ကိုယ်တော်က ဆက်လက်ရှင်းပြ သည်။ အချို့ကမွေးရာပါ အရည်အချင်းအရ အိမ်ထောင်ပြုနိုင်စွမ်းမရှိကြ။ အချို့ကမူ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်က ဖန်တီးသောကြောင့် အိမ်ထောင်မပြုနိုင်ကြ။ (အရှေ့တိုင်းသာများက အိမ်ထောင်မပြုနိုင်အောင် မိမိတို့ ကိုယ်အင်္ဂါကို ခွဲစိပ် ဖန်တီးကြသည်။) အချို့မှာမူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးကို ထောက်၍ အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေကြသည်။ ဤနောက်ဆုံးအချက်နှင့် အကြုံးဝင် သူများသည် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ကျန်းမာရေး အားဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုနိုင်စွမ်းရှိသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့် နိုင်ငံတော် အကျိုးပို မို သယ်ပိုးထမ်းရွက်နိုင်ရန် အသွေးအသား ဇာတိ၏ ဆန္ဒကို ငြင်းပယ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုကလည်း (၁ကော ၇:၃၂) တွင် ခင်ပွန်းမရှိသောသူသည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့စေခြင်းငှါ သခင် ဘုရား၏ အမှုကို သာ၍ သတိထားတတ်၏ ဟုဆိုထားပါသည်။ သို့ကြောင့် တကိုယ်ရေတကာယသမား တိုင်းရွေးချယ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် လူတိုင်းမိမိသဘောဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုမပြုကိုဆုံးဖြတ်၍ မရနိုင်ပါ။ လူအသီးသီး တို့သည်ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသည့်အတိုင်း အသီးအသီးသော ဆုကျေးဇူးခံစားကြသည် (၁ကော ရး၇)။

(စ) ကလေးသူငယ်များအကြောင်း (၁၉:၁၃-၁၅)

၁၉:၁၃-၁၅ လင်မယားကွာရှင်းခြင်းအပြီးတွင် ကလေးသူငယ်များ အကြောင်း သွန်သင် ခြင်းသည် အကြောင်းရှိသည်။ (မ ၁ဝး၁-၁၆ကိုလည်းကြည့်) ကလေးသူငယ်များသည် လင်မယားကွာရှင်း ခြင်း၏ အကျိုးဆက်ကို အပြည့်အဝခံစားသူများဖြစ်သည်။

ဤနေရာတွင် မိဘများသည် သားသမီးများအား ကောင်းကြီးခံစားစေလိုသော စေတနာဖြင့် ယေရှုထံခေါ်ဆောင်လာကြသည်။ သခင်ဘုရားအား စိတ်အနှောင့်အယှက်ပြုမည်စိုးသောကြောင့် တပည့် တော်များက အတွေ့မခံစေလိုကြ။ သို့သော် သခင်ယေရှုကမူကလေးသူငယ်များအား အနှောင့်အရှက်ဟု မခံယူ။ ကလေးသူငယ်များကို ချစ်ခင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူငယ်တို့ကို ရှိစေတော့။ ငါ့ထံသို့လာသည်ကို မဆီးတားကြနှင့်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ထိုသို့သော သူတို့၏ နိုင်ငံဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။

ဤနေရာတွင် သင်ခန်းစာများစွာ ရှိပါသည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ ဘုရားသခင် အစေခံများ ၏စိတ်သဘောထားသည် ကလေးသူငယ်များကဲ့သို့ နှုတ်ကပတ်တော် နာခံနိုင်စွမ်းရှိကြရမည်။ ငယ်ရွယ် နုနယ်သောကလေးသူငယ်များ ငရဲလားသည်ဟုမသိရပါ။ အကယ်၍ ကယ်တင်ခြင်းကို အလိုရှိလျှင် အသက်အရွယ်ငယ်သေးသည် ဟုမတားမြစ်ရပါ။ ထိုသို့ပြောခြင်းသည် မှားယွင်းသော သွန်သင်ခြင်းဖြစ် သည်။ အသိတရားလက်ခံလွယ်သောအရွယ်ဖြစ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်သော အရွယ်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးခံယူသိရှိချက်ကို အသေစွဲမှတ်သော အရွယ်ဖြစ်သည်။ မမှားပါစေနှင့်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ကလေးသူငယ်များအား လူလားမြောက်ချိန်ထိ အချိန်စောင့် စရာမလိုပါ။ လူကြီးများကသာလျှင်ကလေး သူငယ်ကဲ့သို့ သော စိတ်မျိုးရှိသင့်သည် (၁၈:၃-၄၈ မာ ၁၀:၁၅)။

တတိယအချက်အနေဖြင့် အသက်အရွယ်မရောက်မီ သေဆုံးသွားသော ကလေးသူငယ် များ၏ ကံကြမ္မာမည်သို့ရှိမည်နည်းဆိုသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက … ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သည်ထိုသို့သော သူတို့၏ နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သားသမီးဆုံးရှုံးရသော မိဘများအတွက် ခွန်အား ပေးသောကျမ်းစကားဖြစ်သည်။

တခါတရံ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ကလေးသူငယ်များနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူဖို့ တိုက်တွန်းသောကျမ်း ချက်အဖြစ်သွန်သင်ကြသည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် မိဘများက ကောင်းကြီးခံစားဖို့ ခရစ်တော်ထံခေါ်ဆောင် လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူစေဖို့မဟုတ်ပါ။ ကလေးသူငယ်များသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်ကိုပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က သွန်သင်ထားပါသည်။ ရေနည်းခြင်းအကြောင်းကို တစက်မျှဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။

(ဆ) သူဌေးပျိုအကြောင်း (၁၉:၁၆-၂၆)

ကလေးသူငယ်များသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ ပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း၊ သွန်သင်ပြီးနောက် လူကြီးများ၏ ကောင်းကင်နိုင်င်ဝင်ဖို့ ခက်ခဲပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ ထိုသူဌေးလုလင်၏ စကားသံကို နားထောင်ကြည့်ပါ ကောင်းမြတ်သောဆရာ ထာဝရအသက်ရရှိဖို့မည်သို့ လုပ်ရမည်နည်းဟု မေးသည်။ သခင်ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်ထာဝရအသက်ဖြစ်မှန်းမသိ။ မြတ်သောဆရာဟုဆိုသည်။ ထာဝရအသ သက်ကို ဆုလက်ဆောင်မှန်းမသိကြွေးမြီသဖွယ် သဘောထားသည်။

၁၉:၁ရ သခင်ဘုရားက နှစ်ခွန်းမေးလိုက်သည်။ င့ါကို ကောင်းမြတ်သည်ဟု အဘယ် ကြောင့်ခေါ်သနည်း။ ဘုရားသခင်မှ တပါးကောင်းမြတ်သူမရှိကြောင်း၊ မသိဘူးလားဟုပြန်လည် မေးစမ်း သည်။ ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူဘုရားမဟုတ်ဟု ငြင်းဆိုခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကို ပိုမို သိရှိစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့စကားမေးစမ်းပြီးနောက် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ဝင်စားလိုလျှင် ပညတ်တရားကို စောင့်ရှောက်လော့ဟု မိန့်မှာ လိုက်သည်။ ထိုလူအား ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များကို မစောင့်ထိန်းနိုင်ဟု နှိပ်ချခြင်းမဟုတ်။ အပြစ်ဒုစရိုက်သိရှိရန် ပညတ်တရားကို စောင့်ထိန်းခိုင်းခြင်းဖြစ် သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အမွေခံစားဖို့ရန် မထိုက်တန်သေးပါ။ သို့ကြောင့် ဦးစွာပညတ်တရားကို သိရှိ နာခံရန် စောင့်ထိန်းခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။

၁၉:၁၈-၂ဝ သို့နောက်အချင်းချင်း မိဿဟာယပြုရာတွင် စောင့်ထိန်းရမည့်အခြေခံ ပညတ် တရားငါးပါးကို သွန်သင်လိုက်သည်။ ကို်ယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့် အမျှချစ်လော့ဟုမှာလိုက် သည်။ ထိုသူက ထိုပညတ်တရားများသည် ငယ်စဉ်ကတည်းကကျင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ခပ်ကြွားကြွား ပြောလိုက်သည်။

၁၉:၂၁ ထိုသို့ အမှန်တကယ်ကျင့် ကြံသည်မှန်လျှင် ရှိသမျှ ပစ္စည်းကိုရောင်း၍ မရှိဆင်းရဲ သားများအား ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလော့ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် အမှန်စင်စစ်ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့် အမျှချစ်လော့ဟူသော ပညတ်တရားထဲတွင် ပါပြီးသားဖြစ်သည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် မကျင့် ကြံခဲ့ခြင်းကြောင့် သခင်ဘုရားကထောက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မရှိဆင်းရဲသားများသို့ ပေးကမ်းပြီးလျှင် င့ါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုခေါ်သည်။

ရှိသမျှပစ္စည်းထုခွဲရောင်းစား၍မရှိ ဆင်းရဲသားအားပေးကမ်းခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းနည်း လမ်းဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်း၏ အသီးအပွင့်များသာဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် နည်းလမ်းမှာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနည်းလမ်းတခုတည်းသာဖြစ်သည်။

၁၉:၂၂ ထိုသို့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲရမည့်အစား ထိုသူဌေးပျိုသည် သခင်ယေရှု၏ စကားကြောင့် စိတ်ပျက်စိတ်မသာသည်နှင့် ထွက်သွား၏။

၁၉:၂၃-၂၄ ထိုသူဌေးပျို၏ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်၍ သခင်ဘုရားက ငွေရတတ်သော လူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ခဲလှ၏ ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ ငွေရတတ် ခြင်းသည် ရုပ်တုဆင်းတုတပါးဖြစ်သည်။ ငွေရတတ်ခြင်းအားသံယောဇဉ်ဖြတ်ရန်မလွယ်။ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ကုလားအုပ်သည် အပ်နဖားကို လျှိုလွယ်၏ ငွေရတတ်သော သူသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ခဲသည်ဟု တပည့်တော်များ အားရှင်းပြသည်။ မဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ မတန်တဆစကားများဖြင့် ပုံနှိုင်းထားသည်။

အပ်နဖားပေါက်ထဲသို့ ကုလားအုပ်ဝင်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ အပ်နဖားပေါက်သည် မြို့ရိုးထဲ ဝင်ဖို့ တံခါးပေါက်ကျဉ်းကိုဆိုလိုသည်။ ကုလားအုပ်က ဒူးထောက်ဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဝင်ရောက်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။ ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်လည်း အပ်နဖားပေါက်ဟုအလားတူသုံးထားသည်။ ဆရာဝန်သုံး ခွဲစိတ်ချုပ်အပ်ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ သွန်သင်ချက်မှာ ထိုအပ်နဖားပေါက်သို့ဝင်ရန်ခက်ခဲသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်မရ။ မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ သာမန်အရပ်စကားဖြင့် ပြောရလျှင် ငွေရတတ်သူများသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ မဝင်ရောက်နိုင်ဟုဆိုရပေမည်။

၁၉:၂၅ သခင်ဘုရား၏ မှတ်ချက်ကို ကြားသိသောအခါ တပည့်တော်များအံ့အားသင့် ကြသည်။ မောရှေပညတ်ကျမ်းအောက်တွင် ရှိနေကြသော ယုဒများက ငွေရတတ်ခြင်း၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝ ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်ဟု ခံယူသိရှိကြသည်။ ဤနေရာတွင်မူ ငွေရတတ် သူများသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ မဝင်ရောက်နိုင်ဟုဆိုပြန်သည်။ မည့်သို့နားလည်ရမည်နည်း။

၁၉:၂၆ တပည့်တော်များ၏ မျက်နှာရိပ်မျာက်နှာကဲကိုကြည့်၍ သခင်ယေရှုက “ဤအမှုကို လူမတတ်နိုင်၊ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသော အမှုတို့ကို တတ်နိုင်တော်မူသည်”ဟုဆိုသည်။ လူမတတ်စွမ်းနိုင်သော ကယ်တင်ခြင်းကို ဘုရားသခင်တတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အညတြသာမန်လူသားများက သခင်ဘုရားအား ဝန်ခံခြင်းထက် ငွေရတတ်သူများက ခရစ်တော်အားလက်မြောက်အရှုံးပေးဖို့ ပိုမိုးခက်ခဲ သည်။ အသက်တာပြောင်းလဲသော ငွေရတတ်သူများမှာ လက်တဆုတ်စာမျှသာရှိသည်။ မျက်မြင်စည်း စိမ်ဥစ္စာနေရာတွင် ဝိညာဉ်မျက်စိဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော ဘုရားသခင်အား နေရာပေးဖို့ ငြင်းဆန်ကြသည်။ သို့သော် ထိုသို့အစားထိုးပြောင်းလဲပေးရန် ဘုရားသခင်တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်။

ကျမ်းစာပညာရှင်များနှင့် တရားဟောဆရာများက ခရစ်ယာန်များသည် ချမ်းသာသူများ ဖြစ်ကြသည်ဟု ထောက်ခံကြသည်။ သို့သော် ဤကျမ်းပိုဒ်၏ ဆိုလိုရင်းမှာ လောကစည်းစိမ် ဥစ္စာဓနကြွယ် ဝချမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမည့် အချိန် မသိရှိကြသောကြောင့် မြေကြီး ဘဏ္ဍာရှာဖွေခြင်း၌ အချိန်မဖြုန်းကြဖို့ သတိပေးထားပါသည်။ အိမ်နီးချင်းများကို ပစ်ပယ်ပြီး မိမိချည်းသာ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကို သခင်ဘုရားကပြစ်တင်ရှုတ်ချပါသည်။

(ဇ) ဆက်ကပ်သော အသက်တာအတွက် ဆုလက်ဆောင် (၁၉:၂၇-၃၀)

၁၉:၂ရ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်တွင် ပေတရုမိန်းမောသွားသည်။ ရှိသမျှစွန့်၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ဟု နားလည်သည်။ တပည့်တော်များသည် ထိုအတိုင်းလုပ်ကြပါသည်၊ ဘာအကျိုးများရ မည်နည်းဟုဆိုသည်။ ဤယုံမြင်၍ ဤခြုံတွင်သည့် ပုံစံဖြစ်သည်။ စပါးထဲကဆန်စေ့ရ၊ စပါးထဲက ဇာတိပြ နေပြန်သည်။ ယုံကြည်သူများ သင်ခန်းစာယူတတ်ရမည်။ ပေတရုက သခင်ဘုရားကို ဈေးဆစ်သည်။

၁၉:၂၈-၂၉ သခင်ယေရှုက ပေတရုအားသူ့အတွက် ဆုလက်ဆောင်လှလှပပအဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပြီူးပါပြီဟုဆိုသည်။ ပလ္လင်တော်တဆယ့်နှစ်နေရာလည်း သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အသစ် ပြုပြင်သောကာလဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ဘုရားအနာဂတ်ကာလတွင် အုပ်စိုးမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဘုန်းရှိ သောပလ္လင်ပေါ်မှာလူသားတော်ထိုင်တော်မူသောအချိန်ဟု သခင်ဘုရားအမိန့်တော်ရှိသည်။ အထက်ကျမ်း ပိုဒ်များတွင် နို်င်ငံတော်ပေါ်ထွန်းမည့် အကြောင်းဖြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုကာလ၏ ပလ္လင်တော်တဆယ့် နှစ်ခုသည်ဣသရေလလူမျိုးနွယ်တဆယ့်နှစ်မျိုးကို ပုံဆောင်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းများတွင် ထိုဆုလက် ဆောင်ကို အနှစ်တထောင်ကာလ၌အုပ်စိုးခွင့် (လု ၁၉:၁၇-၁၉) ဟုဖော်ပြထားကြသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား တရားပလ္လင်ရှေ့မှာ ချီးမြင့်ခြင်းခ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်အုပ်စိုးခြင်းကာလတွင် တပါတည်းပါရှိလာကြမည်။

ယုံကြည်သူများကိုလည်း သခင်ဘုရားက အကြင်သူသည် ငါ၏ နာမကြောင့် အိမ်၊ယာ၊ လယ်မြေ၊ ညီအစ်ကို၊ နှမ၊ မိဘ၊ သားမယားတပါးပါးကို စွန့်လွှတ်၏ ထိုသူသည် အဆတရာသော အကျိုး ကိုရ၍ ထာဝရအသက်ကို အမွေခံရလတံ့ဟု မိန့်မှာသည်။ ဤလောကသည် လောကသာယာမှု၊ သံယော ဇဉ်နှင့် အနှောင်အဖွဲ့များ၍ စရာများသည်။ ထိုလောကာယာမှုကို ကျောခိုင်းသွားသူသည် ခရစ်ယာန်အိမ် ထောင်စုတစ်ရာ၏ နွေးထွေးသောကြိုဆိုမှုခံရသည်။ အိုးအိမ်မြေယာအစား ဝိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်၌ စိတ် ချမ်းမြေ့စရာ အဆတရာရှိနေသည်။

ယုံကြည်သူများရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင်မှာ ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ယုံကြည်သူများသည် ရှိသမျှနှင့် ထာဝရအသက်ဝယ်ယူကြသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထာဝရအသက် သည် ဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူ၍၎င်း၊ အဖိုးအခအလိုက်ပေး၍ ၎င်း၊ လဲလှယ်၍မရပါ။ အလိုတော် နှင့် အညီရှိသမျှစွန့်လွှတ်သူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် ထာဝရအသက်ဆုလက်ဆောင်ရရှိကြမည် ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းထာဝရအသက်လက်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ပျော်ရွှင်မှုခံစား ချက်တူညီကြမည်မဟုတ်။

၁၉:၃ဝ ကိုယ်တော်ဘုရားက ဈေးဆစ်ခြင်းမပြုဖို သတိပေးရင်း သင်ခန်းစာ နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက တပည့်တော် ပေတရုထံသို့ ငါ၏ နာမတော်မြတ်၌သင်လုပ်သမျှ အတွက် ဆုလက်ဆောင်ရရှိမည်။ သို့သော်လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း တင်းတိမ်ရောင့်ရဲမနေနှင့်။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် နောက်ကျသောသူအများတို့သည် အရင်ကျ၍၊ အရင်ကျသောသူအများတို့သည် နေက် ကျလိမ့်မည်ဟု မိန့်မှာလိုက်သည်။ ဤအကြောင်းကို နောက်အခန်းတွင်ပုံဥပမာပေးထပ်ရှင်းပြထားသည်။ တပည့်တော်များအား အစကောင်းရုံမျှနှင့် လုံလောက်ပြီဟု မတင်းတိမ်ကြနှင့်။ ပန်းတုံးတိုင်အတွက် ဇွဲမလျော့ဖို့ သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို အခန်းငယ် ၂၃နှင့် ၂၄တွင် တ လှည့်စီသုံးထားကြောင်းတွေ့ရမည်။ ထိုစကားနှစ်ရပ်သည် အဓိပ္ပါယ်အတူတူဖြစ်သည်။

Previous Article
Next Article