ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၃

၃။ အမှုတော်နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးတော် ထင်ရှားဖို့ပြင်ဆင်ခြင်း (အခန်း )

(က) ဗတ္တိဇံယောဟန် ကြိုတင်လမ်းရှင်းခြင်း (:၁၂)

အခန်း ၂နှင့် ၃အကြားတွင် ခရစ်တော်၏ သက်တော် (၂၉)နှစ်ကာလရှိသည်။ ထုိုကာလ အကြောင်းကို ဖေါ်ပြခြင်းမပြု၊ ထိုကာလအတွင်းတွင် သခင်ယေရှုသည် နာဇရက်မြို့တွင် ရှိနေပြီး အမှု တော်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည်။ ထိုနှစ်များတွင် ဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားပြသခြင်းမရှိ။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်အောက်၌ လူလားမြောက် ကြီးပြင်းလျက်ရှိသည် (မ ၃:၁၇)။ ဤအခန်းမှစ၍ သခင်ယေရှု သည် လူထုပရိသတ်ထံအမှုဆောင်ရန် ချဉ်းနှင်းဝင်ရောက်ပါတော့မည်။

၃:၁-၂ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ယေရှုထက် (၆)လကြီးသော တဝမ်းကွဲအကိုဖြစ်သည်။ (လု ၁:၁၆၊ ၃၆ကိုကြည့်) ဣသရေလဘုရင်၏ ရှေ့တော်ပြေးလမ်းခင်းပေးသူဖြစ်သည်။ ကျင်လည်ကျက်စားရာ နယ်မြေသည် ယေရုရှလင်မှ ယော်ဒန်မြစ်ရိုးတလျှောက် ယုဒပြည်ကန္တာရတောဖြစ်သည်။ ဟောကြားသော သတင်းစကားမှ နောင်တရကြလော့၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ရှင်ဘုရင် ပေါ်ထွန်းလုပြီ။ သို့သော်လည်း ပြည်သူပြည်သားများအပြစ်နောင်တမရမခြင်း ဘုရင်အဖြစ်စိုးစံမည်မဟုတ်။ ဘဝဦးတည်ချက်မြှားဦးပြောင်းလဲဖို့လိုသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်များကို ဝန်ချရမည်၊ ဘုရားရှင်သည် ထိုသူများ ကို မှောင်မိုက်မြေမှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်ဖို့ကြွချီလာပြီ။

 

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်

ဤအခန်း(၂)တခုလုံး၌ (၃၂)ကြိမ်တိုင်တိုင်သုံးနှုန်းထားသော ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို ဤအပိုဒ်ငယ် (၂)၌ စတင်သည်။ ကောင်းကင်နို်င်ငံတော်အနှစ်သာရ နားလည်သဘော ပေါက်ကြစေရန် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ရှင်းလင်းချက်များဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အုပ်စိုးသော အဝန်းအဝိုင်းဟုသိရှိကြသည်။ ကောင်းကင်နို်င်ငံဟူသော စကားလုံးသည် ဘုရားသခင်နှင့် သာသက်ဆိုင်သည်။ ဒံ ၄:၂၅တွင် ပရောဖက် ဒံယေလက အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားရှင်သည် လောကီနိုင်ငံကို အုပ်စိုး၍ ဟုဖော်ပြသည်။ နောက်ကျမ်းပိုဒ် တွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံ အုပ်စိုးခြင်းခံရသူများသည် ချမ်းသာရာ ရကောင်းရတော်မူလိမ့်မည် ဟုဆိုထား သည်။

ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် သွင်ပြင်လက္ခဏာ (၂)မျိုးရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် အချုပ်အချာ တန်ခိုးရှင်ဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိရှိနားလည်ကြပါသည်။ ထိုအသိတရားသည် ပင်ကိုယ်သာမန်သိရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို အောက်တွင် စက်ဝိုင်း (၂)ထပ်ဖြင့် ရှင်းပြပါမည်။

 

အပြင်စက်ဝိုင်းသည် သမန်အသိတရားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးကြဲခြင်း (မ ၁၃:၃-၉)၊ မုံညင်းစေ့ (မ ၁၃:၃၁၊ ၃၂)၊ တဆေး (၁၃:၃၃) ပုံဥပမာများတွင် အထင်ရှားပြထားပါသည်။ အတွင်းစက်ဝိုင်းသည်သခင်ယေရှုကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်၍ အသက်တာပြောင်းလဲသူများ၏သိရှိခြင်းဖြစ် သည်။ အတွင်းစက်ဝိုင်းထဲတွင် ယုံကြည်သူများသာလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ (မ ၁၈:၃)။

ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားသော ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို စိုပေါင်းသိမ်းကြုံး၍ ပုံစံ (၅)မျိုး ဖြင့် ဖော်ပြပါမည်။

ပထမဦးဆုံးအချက်မှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ဒံယေလ က ဘုရားသခင်တည်ဆောက်သည့် နိုင်ငံတော်သည် ပျက်စီးခြင်းမရောက်နိုင်၊ အခြားသူများလက်ထဲသို့ မကျရောက်ဟုဟောထားပါသည် (ဒံ ၂:၄၄)။ ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့် ထာဝရခိုင်မြဲ သော နိုင်ငံတော်တွင် ကွပ်ကဲမည့်အကြောင်းလည်းဖော်ပြထားသည်။ (ဒံ ၇:၁၃-၁၄ နှင့် ယေ ၂၃:၅-၆) တို့ကိုလည်းကြည့်)။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ဗတိ္တဇံယောဟန်၊ သခင်ယေရှုနှင့် တပည့်တော် (၁၂)ပါးတို့၏ ဟောကြားချက် (မ ၃:၂၊ ၄း၁၇၊ ၁၀:၃) တို့ဖြစ်သည်။ မ ၁၂:၂၈ တွင် သခင်ယေရှုက ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်မှန်လျှင် အကယ်စင်စစ် သင်တို့၌ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်ချိန်ရောက်လပြီ ဟုဆိုထားပါသည်။ လု ၁၇:၂၁တွင် “ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည်သင် တို့အထဲ၌ ရှိသည်” ဟုသခင်ယေရှုကဆိုပြန်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် ကောင်းကင်နို်င်ငံတော် ဟူသော စကားလုံးကိုထည်လဲ သုံးသွားကြောင်းဆက်လက်တွေ့ရှိရသည်။

တတိယအချက်အနေဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို ကြားကာလသဖွယ် ဖော်ပြထားသည်။ ဣသရေလလူမျိုး၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပြီးနောက် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ကြွမြန်သည်။ ယနေ့ခေတ် ကာလတွင် ကမ္ဘာမြေ၌ ကိုယ်တော်ဘုရားမရှိခဲ့သော်လည်း ကိုယ်တော်၏ အုပ်စိုးမင်းမူမှု၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ၊ တောင်ပေါ်ဒေသနာများသည် ကိုယ်တော်၏ ကိုယ်စားပြုကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို အခန်း ၁၃တွင် ပုံဥ ပမာများဖြင့် ရှင်းပြထားသည်။

စတုတ္ထချက်အနေဖြင့် ကိုယ်ထင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင် အုပ်စိုး၍ ကြွရောက်လာမည့် ကိုယ်တော်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ရုပ်ပြောင်း ရုပ်လွဲပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တောင်ပေါ်တွင် ကိုယ်ထင်ပြခဲ့သည် (မ ၁၇:၁-၈)။ ထိုအကြောင်းကို မ ၈:၁၁ တွင် “လူများတို့သည် အရှေ့အရပ်၊ အနောက် အရပ်မှလာ၍၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်တို့နှင့်တကွ ပြောင်းရကြလတံ့” ဟု ရည်ညွန်းဖော်ပြထားသည်။

နောက်ဆုံးအချက်မှာ နစ္စထာဝရတည်မြဲသည့် နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို ၂ပေ ၁း၁၁တွင် “အရှင်သခင် ယေရှုခရစ်တော် ထာဝရနို်င်ငံတော်ထဲသို့ဝင်စားခြင်း အခွင့်ကို သင်တို့အားကြွယ် ဝစွာပေးသနားတော်မူလတ္တံ့”ဟုဖော်ညွန်းထားသည်။

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော စကားရပ်ကို ရှင်မဿဲခရစ်ကျမ်းတွင်သာ သုံးနှုန်းထား သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းစလုံးတွင် သုံးထားသော စကားရပ်မှာ ဘုရားသခင်နို်င်ငံတော်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဟပ်စပ်အောင် သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့် မ ၁၉:၂၃ ငွေရတတ်သောသူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ဖို့ခဲယဉ်းသည်ဟုဆို၍ မ ၁ဝး၂၃နှင့် လု ၁၈:၂၄ တို့တွင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ (မ ၁၉:၂၄ ကိုလည်းကြည့်)ဟုသုံးနှုန်းထားသည်။

အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် သွင်ပြင်လက္ခဏာ (၂)ရပ် ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ဟု သုံးနှုန်းလျှင်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့် အသွင် သဏ္ဌာန် အတူတူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တွင်လည်း အစစ်နှင့် အတုဟူ၍ရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကို မျိုးကြဲခြင်း (လု ၈:၄-၁၀) မုန်ညင်းစေ့ (လု ၁၄:၁၈-၁၉)၊ တဆေး (၁၃၊ ၂၀-၂၁)တို့တွင် တွေ့နိုင်သည်။ အစစ်ဆိုသည်မှာ အတွင်းသရုပ်ဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲ၍ အသစ်တဖန် မွေးဖွားသူ များသာလျှင် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည် (ယော ၃:၃-၅)။

နောက်ဆုံးတချက်ဖော်ပြချက်သည်မှာ ဘုရားသခင်၏ နို်င်ငံတော်နှင့် အသင်းတော်သည် မတူညီပါ။ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည် သခင်ယေရှုဘုရားလူထုထံသို့ အမှုတော်ဆောင်ချိန်မှစပြု၍ အသင်းတော်သည် ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် သန္ဓေတည်မွေးဖွားသည် (တ ၂)။ နိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာမြေ ကြီးပျက်သုဉ်းချိန်ထိတည်မြဲ၍ အသင်းတော်သည် ချီဆောင်မည့်ကာလအထိသာ သက်တမ်းရှည်သည် (၁သက် ၄း၁၃-၁၈)။ သခင်ဘုရားဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ကြွလာသောအခါ အသင်းတော်ပြန်လည်ပါလာ ပြီး၊ ခရစ်တော်နှင့် အတူ သတို့သမီးအဖြစ် အပါးတော်မြဲမည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် နိုင်ငံတော်ထဲတွင် နေထိုင်ကြရပြီး၊ ထိုနိုင်ငံတော်ထဲတွင် နေထိုင်ကြရပြီး၊ ထိုနိုင်ငံတော်ထဲမှ အတွင် သရုပ်သည် အသင်း တော်ဖြစ်သည်။

၃:၃ ဗတိ္တဇံယောဟန်၏ ကြွေးကြော်ချက်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၇၀၀)ကျော်က ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ ဟောကြားချက်ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂန္တာရတော်တွင်ယောဟန်၏ အော်သံ မှာ – “ထာဝရ ဘုရားကြွလာတော်မူရာလမ်းကို ပြင်ကြလော့၊ ငါတို့ဘုရားသခင်၏ လမ်းခရီးတော်ကို လွင် ပြင်၌ဖြောင့်စေကြလော့” (ဟေရှာ ၄၀:၃) အတိုင်းဖြစ်သည်။

ယောဟန်သည် အသံဖြစ်သည်။ ဣသရေလအမျိုးသည် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ကန္တာရတော် ၌ခြောက်သွေ့သော၊ အသီးမသီသောအပင်ဖြစ်သည်။ ယောဟန်ကလူများအား အပြစ်နောင်တရကြလော့။ သခင်ဘုရားကြွလာရာလမ်းကို ပြင်ဆင်ကြလော့။ သင်ဘုရားကြွလာရာလမ်းရှိအတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားကြလော့ဟု ကြွေးကြော်လမ်းရှင်ပေးသည်။

၃:၄ ဗတ္တိဇံဆရာ၏ အဝတ်အစားမှာ မနူးညံ့၊ ကုလားအုပ်အမွှေးဖြင့် ရက်လုပ်ထားသည်။ သားရေခါးပတ် ပတ်ထားသည်။ ထိုပုံစံသည် ဧလိယ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံဖြစ်သည်။ (၄ရာ ၁:၈)။ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းသည် ယုဒယုကြည်သူအများအား ပရောဖက်ဧလိယကို သတိရစေ သည်။ (မာလ ၄:၅၊ လု ၁:၁၇၊ မ ၁၁:၁၄၊ ၁၇:၀-၁၂)။ ယောဟန်သည် ဂျိုင်းကောင်နှင့် တောပျားရည်ကို သာစားသုံးသည်။ ဗိုက်ပြည့်ရုံတမယ် သာမန်အစားအစာများသာဖြစ်သည်။

လောကအရာများကို အမှုမထား၊ ခင်တွယ်ခြင်းမပြုသော ရင့်ကျက်သည့် အသက်တာရှိ သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာပြည့်ဝခြင်းဖြင့် အခြားသူများ၏ ဘဝချို့တဲ့ပုံကို သိမှတ်သည် ယောဟန်၏ သူ့ကိုယ် သူငြင်းပယ်ခြင်းသည် ထိုခေတ်အခါက လူများက စားဝတ်နေရေးကို သရော်ခြင်းဖြစ်သည်။

၃:၅-၆ ဗတိ္တဇံယောဟန်၏ သတင်းစကားကြားသိသော ယုဒပြည်၊ ယေရုရှလင်မှ လူအုပ် ကြီးသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်လာကြသည်။ ယောဟန်၏ စကားကြားသူများသည် ယော်ဒန်မြစ်ထဲ တွင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကြသည် ကြွရောက်လာမည့် ဘုရင်ကို စောင့်မျော်လက်ခံကြသည်။

၃:ရ ဖာရိရှဲများနှင့် ဇဒ္ဒုကဲများသည် တမျိုးတဘာသာ တရွာတစင်ထောင်သူများဖြစ်ကြ သည်။ ယောဟန်၏ သတင်းစကားနာထောင်ဖို့ ရောက်လာကြသောအခါ စိတ်နှလုံးသဘောရိုးနှင့် ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းယောဟန်က သိနေသည်။ ဖာရိရှဲများသည် ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းကြဟန် ရှိသော်လည်းအတွင်းသရုပ်စိတ်မနောမှာမူ ယိုယွင်းပျက်စီးနေကြသည်။ ဘဝင်မြင့်ကြသည်။ ကြောင်သူ တော်ကြွက်သူခိုးများဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို အဟုတ်ထင်သူများဖြစ်သည်။ ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဘာသာရေး တွင် တဖက်စွန်းရောက်သူများ၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးရာအယူအဆမကွဲပြားသူများဖြစ်သည်။ ရုပ်ခန္ဓာ ကိုယ်ဖြင့် ထမြောက်ခြင်း၊ ဝိညာဉ်မသေနိုင်ခြင်းနှင့်ထာဝရငရဲများကို လက်မခံငြင်းပယ်သူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က မြွေဆိုးမျိုးဟု ပစ်ပစ်ခါခါ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျရောက်လာမည့် အမျက်ဒေါသမီး ကို ကြောက်ရွှံ့ကြသော်လည်း အမှန်တကယ်နောင်တမရကြ။

၃:၈ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က အမှန်တကယ်နောင်တရကြလျှင် နောင်တ၏ အသီးအပွင့် သီးပွင့်ရမည်ဟု စိမ်ခေါ်လိုက်သည်။ စစ်မှန်သော နောင်တကို J.R.Miller က “ ကြောက်လန့်၊ စိုးရိမ်၊ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားရုံမျှနှင့် အသီးမသီးနိုင်။ အပြစ်ဒုစရိုက်များကို ကျောခိုင်းပြီး၊ နောင်တရကာ အသက်တာသစ်တွင် လျှောက်လှမ်း၍ ဖြောင့်မတ်သော ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းရသည်”ဟုဆိုသည်။

၃:၉ ယုဒများသည် အာဗြဟံ၏ သွေးသားများဖြစ်ကြသောကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့် ရထားသူများဖြစ်သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို ထင်မှတ်ကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော်သည် မျိုးရိုးစဉ်လာ မွေးဖွားခြင်းနှင့် မဆိုင်။ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲများအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိလျှင်လည်း ဘုရားသခင်သည် ယော်ဒန်မြစ်ရှိကျောက်တုံးကျောက်ခဲများကို အာဗြဟံ၏သား သမီးများ အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲကြွေးကြော် စေနိုင်သည်။

၃:၁ဝ သစ်ပင်နားမှာ ပုဆိန်ချထားသည်ဟုယောဟန်က သတိပေးခြိမ်းခြောက်ထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မနာခံသူများသည် အပြစ်စီရင်ခံရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ လူသားတိုင်း အတွက် ခရစ်တော်ရောက်ရှိနေပြီ။ မပွင့်မသီးသောအပင်လို အကိုင်းအခက်များ ခုတ်ထစ်ပိုင်းဖြတ်၍ မီးပုံ ထဲသို့ပစ်ရမည်။

၃:၁၁-၁၂ အပိုဒ်ငယ် ၇-၁ဝတွင် ဖာရိရှဲများနှင့် ဇဒ္ဒုကဲများကို မိငချိုးမျှစ်ချိုးပြောခဲ့သည်။ အမှားနှင့် အမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား သိရှိဖို့ရှင်းပြသည်။ သူဟောကြားနေသော အမှုတော်သည် ရောက်လာ မည့်မေရှိယသခင်၏ အကြိုဖြစ်သည် ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာသည် စစ်မှန်သော နောင်တနှင့် ယှဉ်သော် လည်း အပြင်ပန် သဏ္ဌာန်သာလျှင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ ကယ်တင်ခြင်း အပြည့အဝမပေးနိုင်။ ယာ ယီအခိုက်အတန့်အမှုတော်သာစြဖ်သည်။ မေရှိယသခင်ရောက်လာသောအခါ ယောဟန်၏ အမှုတော်ကို ဖုံးအုပ်လွှမ်းမိုးလာမည်။ ထိုရောက်လာမည့် သူသည်ပို၍ တန်ဖိုးကြီးသည်။ ပို၍ ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။ အမှု တော်သည်ပိုမိုလေးနက်သည်။ သန့်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော်နှင့် မီးဖြင့်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးမည်။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းသည် မီးဖြင့် ပေးခြင်းနှင့် မတူပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးခြင်းသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံ၍ မီးဖြင့်နှစ်ခြင်းပေး ခြင်းသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်နှစ်ခြင်းပေးခြင်းသည် ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် ပေးခဲ့ ပြီ။ မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးခြင်းသည် မယုံကြည်သူများ ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်၍ မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးခြင်းသည် မယုံကြည်သူများအတွက် ကံကြမ္မာဆိုးဖြစ်လာမည်။ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးဖြင့် နောင်တရကြောင်း၊ ပင်ပန် လက္ခဏာပြသခြင်းဖြစ်သည်။ မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးခြင်းသည် ဖာရိရှဲ၊ ဇဒ္ဒုကဲများ နှင့်အမှန်တကယ်နောင်တမရသူများဖြစ်သည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းသည်။ အတူတူ ဖြစ်သည်ဟု အချို့ကခံယူကြသည်။ ပင်တေကုတ္တနေ့တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာ ခံယူကြပြီးသောအခါ မီးတောက်မီးလျှံများအဖြစ် ဘာာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောပြသည်ကို ဆိုလိုခြင်းမ ဟုတ်ဘူးလားဟုဆိုကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၁၂)သည် မီးဖြင့်နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူခြင်းကို ပုံဥပမာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

မီးဖြင့်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအကြောင်း၊ ပြောပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အပြစ်စီရင်ခြင်း အကြောင်း၊ ဆက်ပြောထားသည်။ လေထဲ၌ စပါးဖျင်းလှေ့မည်ဟုဆိုသည်။ စပါးစေ့၊ ဂျုံစေ့သည် တကယ့်ယုံကြည်သူများဖြစ်၍ ဆန်ခါထဲတွင် ကျန်နေသည်။ အမှော်အဖျင်းဖျင်းမှာမူအောက်သို့ထွက်ကျ သည်။ ထိုအမှော်အဖျင်းမယုံကြည်သူများသည် လေရှိရာသို့ ပါသွား၍ ပြန်လည်စုစည်းမီးရှို့ပစ်ရသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၁၂)တွင်ဖော်ပြသော အပြစ်စီရင်ခြင်းသည် အပိုဒ် ၁၁တွင်ဖော်ပြသောမီး၌ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာယူ ခြင်းအားရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်။

 

(ခ) ယောဟန်က သခင်ယေရှုအား နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်း (၃:၁၃-၁၇)

၃:၁၃ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်၏ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရန် ဂါလလဲမှ ယော်ဒန်မြစ်သို့ မိုင် (၆၀)နီးပါး ခြေလျင်းလျှောက်လာသည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာအရေးပါပုံကို နမူနာပေးခြင်းဖြစ်၍ ယနေ့ယုံကြည် သူများကလည်း လေးစားတန်ဖိုထားအပ်သည်။

၃:၁၄-၁၅ ယေရှုတွင် နောင်တရစရာအပြစ်မရှိပါ။။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က အစပထမတွင် ငြင်းပယ်သည်။ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာသည် စစ်မှန်သော နောင်တရသူများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ တရားကို သခင်ယေရှုက မငြင်းပယ်ပါ။ သို့သော် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌ ပြည့်စုံခြင်းရှိစေရန် ရေ၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးဖို့ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က မေတ္တာရပ်ခံသည်။ နောင်တရသော ဣသရေလများ၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးဖို့ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသည်။

နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ပို၍ လေးနက်စေသည်။ ဘုရားသခင်ကလူ့အပြစ်များကို ရှုတ်ချကြောင်း၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ကြောင့် ကျေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထင်ရှားစေသည်။ ရေထဲသို့နှစ် ခြင်မင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ကရနီကုန်၌ ဘုရားသခင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံယူမည့်အကြောင်း အတိတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေထဲမှ ပြန်လည်ထခြင်းသည်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့် အကြောင်း နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အသေခံ ခြင်း၊ သဂြိင်္ုခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် အပြစ်သားများအပြစ်တွင်သေကြရာမှဖြောင့်မတ် စင်ကြယ်ရမည့် အကြောင်း အတိတ်နိမိတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၃:၁၆-၁ရ ရေထဲမှ ပြန်ထသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ပမာ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာပြီး သခင်ယေရှုပေါ်သို့ ခိုနားသည်။ ထိုအေကြာင်းကို ဓမ္မဟောင်ကျမ်း ထွက် ၃၀:၂၅-၃ဝတွင်  “ သန့်ရှင်းသော နံ့သာဆီလိမ်းခြင်း” ဟုဆိုသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က မေရှိယအား ဘိသိက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ဤနေရာတွင် သုံးပါးတဆူအထင်အရှားတွေ့ရသည်။ အချစ်ဆုံးသောသားတော်၊ ချိုး သဏ္ဌာန်ဖြင့်ရောက်လာသော သန့်ရှင် သောဝိညာဉ်တော်နှင့် ကောင်းကင်ယံမှ ခမည်းတော်ဘုရားအသံ တောတွေ့ရသည်။ ကောင်းကင်မှလာသော အသံတော်သည် ဆာ ၂:ရ “ဤသူကားငါ၏ချစ်သား” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်နှင့် ဟေရှာ ၄၂:၁ ပါ “ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ” ဟူသော ကျမ်းချက်ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်မှခမည်းတော်၏ အသံတော် ၉၃)ခါကြားသည့်အနက် ဤကျမ်းပိုဒ်သည်တချက်ဖြစ်သည်။ အခြားကျမ်းပိုဒ် (၂)ခုမှာ မ ၁ရး၅ နှင့် ယော ၁၂:၂၈ ဖြစ်သည်။

Previous Article
Next Article