ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၀

(င) လူသားတော်၏ အခွင့်အာဏာကို စစ်ဆေးခြင်း (၂၀:၁-၈)

၂၀:၁-၂ သခင်ဘုရားက ဗိမာန်တော်တွင် လူထုပရိသတ်ကြီးအား မမောနိုင်မပန်းနိုင် သတင်းကောင်းဟောကြားနေပုံကို မျက်စိထဲတွင် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ထိုသို့ချွေးတလုံးလုံး၊ သံတလုံးလုံး ဖြင့် သွန်သင်သော အခါ ဣသရေလခေါင်းဆောင်များက ထိုတရားဒေသနာအားမည်သူ့အမိန့်အာဏာဖြင့် ဟောကြားသနည်းဟု စိန်ခေါ်ကြသည်။ ဣသရေလများက ယေရှုကို မထင်မရှားနာဇရက်လက်သမား၏ သား၊ ရေးတတ်ဖတ်တတ်အဆင့်ရှိသူ၊ ဘယ်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကမှ ဘွဲ့မရသူမည်သည့်ကျောင်းမှ ပညာတတ် ဟုအသိအမှတ် မပြုသူ အဖြစ်မြင်ကြသည်။ ဘယ်သူကခန့်အပ်သလဲ။ ပရိသတ်အား တရားဟောကြားရန် မည်သူကအခွင့် အာဏာ ပေးသနည်း။ သိချင်ကြသည်။

၂၀:၃-၈ သခင်ယေရှုကလည်း ထိုမေးခွန်းကို မေးခွန်းဖြင့်ပြန်ဖြေသည်။ ဗတိ္တဇံယောဟန် သည် ဘုရားသခင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခန့်အပ်သလား၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ခန့်အပ်သလားဟုမေးသည်။ အကယ်၍ အမှန်အတိုင်းဖြေကြမည်ဆိုလျှင် မိမိမေးခွန်းကို မိမိတို့ ပြန်ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားမည်။ အငိုက်မိ နေကြပြီ။ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ သွန်သင်ချက်သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်အာဏာ အရဟု ဖြေလျှင် နောင်တ ရ၍ မေရှိယသခင်လက်ခံကြရန်သွန်သင်ချက်ကို အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိကြသနည်း။ အကယ်၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်အာဏာဖြင့် မဟုတ်ဟု ငြင်းပယ်ကြလျှင် လူထုပရိ သတ်ကြီး အုံကြွကြမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗတိ္တဇံယောဟန်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟု လူထုက လက်ခံယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဗတိ္တဇံယောဟန် ဘယ်ကအခွင့်အာဏာ ရသည်ကို မသိကြဟု ထမင်းရေပူလျှာလွှဲဖြေကြသည်။ သခင်ယေရှုက ဘယ်သူအမိန့်အာဏာဖြင့် ဟောပြောသည်ကို မဖြေနိုင် ဟုဆိုသည်။ ယောဟန်အခွင့်အာဏာ ကိုမဖြေနိုင်ကြလျှင့် ထိုယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သော သူ အခွင့် အာဏာကို ထောက်ပြစစ်ကြောစရာမရှိ။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ စကားသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် စကား ဖြစ်သည်ဟု နားလည် ရသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်စုံသူ၏ စကားသည် လူသတ်မှတ် သောဘွဲ့ဒီဂရီ၊ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများကို အစဉ်သဖြင့် လွှတ်မိုးကြီးစိုးနေပါတကား။

ယနေ့ခရစ်ယာန်လောကတွင်လည်း ဘယ်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းလည်း ၊ သိက္ခာ တော်ရပြီလာ၊ အစရှိသော မနာလိုစိတ်မကင်းသည့် မေးခွန်းဟောင်းကြီးကို မေးလေံရှိကြသည်။ အောင် မြင်သော ဧဝံဂေလိဆဆရာ၏ အမှုတော်သည် တက္ကသိုလ်ခန်းမဆောင်မှလာခြင်းမဟုတ်။ သူ၏ အသုံး တော်ခံမှုကို စိန်ခေါ်၍မရပါ။ ဘုရားသခင်၏ အသုံးပြုခြင်း၊ ဝိညာဉ်တော်ပါရှိခြင်းသည် ထိုသူ၏ သိက္ခာ တော်ဖြစ်သည်။

(စ) ဆိုးညစ်သောဥယျဉ်စောင့် ပုံဥပမာ (၂၀:၉-၁၈)

၂၀:၉-၁၈ ဣသရေလလူမျိုး၏ စိတ်သဘောထားကို ဥယျာဉ်မှူးပုံဥပမာ ဖြင့် ပုံဖော်ဆုံးမ ထားသည်။ ဤပုံဥပမာတွင် ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ စပျစ်ဥယျာဉ် သည် ဣသရေအ မျိုး၊ ဥယျာဉ်စောင့်သည် ဣသရေလခေါင်းဆောင်များ (ဟေရှာ ၅:၁-၇) ကိုလည်းကြည့်)ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ် ပို်င်ရှင်က ဥယျာဉ် စောင့်အလုပ်သများ (ပရောဖက်များ) ကို စပျစ်သီးများဖြစ်ထွန်းစေဖို့ လွှတ်လိုက်သည်။ ဥယျာဉ်စောင့်အလုပ်သများဆိုသည်မှာ ဣသရေလလူမျိုးများ နောင်တရ၍ ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်း ရှိဖို့ဟောပြောရန် စေလွှတ်သော ဟေရှာယ၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်အစရှိသည့် ပရောဖက် အစဉ်အဆက်များကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည် ပေါ်ထွန်းလာသမျှသော ပရောဖက်များကို သမင် မွေးရင်ကျားစားရင်း ကွပ်မျက်ကြသည်။

၂၀:၁၃ ပရောဖက်များစေလွှတ်၍ မစွမ်းသောသည့် အဆုံးတွင် ဣသရေလသားများ လေးစားလို လေးစားငြား၊ အချစ်ဆုံးသောသားတော်ကို စေလွှတ်လိုက်သည်။ (စင်စစ်သားတော်ကိုလည်း ငြင်းပယ်ခြင်းခံမည့် အကြောင်း ဘုရားရှင်သိနှင့် ပါသည်။ ) ခရစ်တော်အား ခေါ်ဝေါ်ပုံကို သတိပြုပါ။ အခြား ပရောဖက်များကို စေခံဟု သုံးနှုန်း၍ ယေရှုခရစ်တော်ကိုမူ သားတော် ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။

၂၀:၁၄ မိမိတို့အကျင့် ဗီဇရှိကြသည့် အတိုင်း ထိုဥယျာဉ်စောင့်အလုပ်သများသည် ဥယျာဉ်ကိုအပိုင်စီးအမွေခံလိုကြသည်။ ဘာသာရေးရာထူးများကို လက်ဆုတ်လက်ကိုင်ပြုထားသည်။ သခင်ယေရှုကို နေရာမပေးချင်ကြ။ အညံ့မခံကြ၊ အကယ်၍ ထိုဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သားတည်းဟူသော သခင်ယေရှုကို ကွပ်မျက်လိုက်လျှင်ဣသရေလသားများက သူတို့ကို စိန်ခေါ်ရဲကြတော့မည် မဟုတ်ဟု ထင်မှတ်၍ ထင်ရာစိုင်းကြသည်။

၂၀:၁၅-၁ရ ကြံစည်ထားသည့် အတိုင်း ဥယျာဉ်မှူးသားကို အပြင်ထုတ်၍ သတ်ပစ်ကြ သည်၊ ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သ်ည ထိုဥယျာဉ်စောင့်အလုပ်သမားများကို မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်းဟု သခင်ယေရှု က မေးမြန်းလိုက်သည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ ယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးနှင့် သင်းအုပ်များက ထိုဥယျာဉ် စောင်အလုပ်သမားများကို သတ်ပစ်သင်သည်ဟု ဖြေဆိုကြသည် (မ ၂၁:၄) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ သခင် ယေရှုကပင် အဖြေဆက်ပေးသည်။ ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ထိုသူတို့ကို သတ်ပြီးနောက် စပျစ်ဥယျာဉ်ကို အခြားသူများကို ပေးမည်။ ဟုဆိုသည်။ ထိုစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ သားတော်ယေရှု ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ် သော ယုဒလူမျိုးများသည် ပျက်စီးကြမည်။ ပေထားသော အခွင့်အရေးထူးသည် အခြားသူများလက်ထဲသို့ ရောက်ရှိသွားမည်။ အခြားသူများဆိုသည်မှာ တပါးအမျိုးသားဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများက ထိုသူမဖြစ်ရပါ စေနှင့် ဟုဆုတောင်းကြသည်။ သခင်ယေရှုက ထိုအကြောင်းကို (ဆာ ၁၁၈:၂၂)တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ယုဒများ၏ ဗိသုကာပညာရှင်၊ အပယ်ခံရသောကျောက်တုံးသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ အတည်ပြုထားသည်။ ယုဒများ ဘဝစီမံကိန်းတွင် သခင်ယေရှုမပါရှိပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သခင် ယေရှုကို အဆောက်အဦး၏ အဓိက အကျဆုံး သော တိုက်မြစ်ဒေါင့် အဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။

၂၀:၁၈ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်ကြွလာခြင်း ကို ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။၅၅ ပထမအချက်ဖြစ်၍ အောက်ကျို့နောက်ကျို့ခြင်းကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အစိပ်စိပ် အမွှာမွှာ အမှုန့်ချေပစ်ကြသည်။ ကျမ်းချက်၏ အဆုံးပိုင်းတွင် ကောင်းကင်က ကျလာ၍ မယုံကြည်သူများကို အမှုန့် အကြိတ်ဖြစ်စေသော ကျောက်တုံးအဖြစ်ဖော်ပြသည်။

(ဆ) ကဲသာဘုရင်သို့ အခွန်ဆက်သရခြင်း (၂၀:၁၉-၂၆)

၂၀:၁၉-၂ဝ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက သခင်ယေရှုအား မေးခွန်း ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။ ရောမအစိုးရကို ဖီလာဆန့်ကျင်သော စကားပြောမိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဖမ်းချုပ်ဖို့ သူလျှိုကိုလည်း ကြိုတင်စေလွှတ်စီစဉ်ထားသည်။ ထိုသူလျှိုများက သခင်ယေရှုအား ချီးမွမ်းသ ယောင်နှင့် မြှောက်ထိုးပင်ကော်ပြုကြသည်။ ကဲသာဘုရင်အား ပုတ်ခတ်ပြောမိစေရန် နှုတ်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းနှိုး ဆော်ကြသည်။

၂၀:၂၁-၂၂ ယုဒတယောက်အနေနှင့် ကဲသာ ဘုရင်ကို အခွန်ဆက်သသင့်ပါသလားဟု မေးကြသည်။ အကယ်၍ မဆက်သနှင့်ဖြေလျှင် ရောဖအစိုးရက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရတော့မည်။ အကယ်၍ ဆက်သပါဟုဆိုလျှင် Herodians ဟေရုဒ်ဒီယန်းလူအုပ်စုနှင့်ပေါင်းဖက်သည်ဟု ဆိုကြတော့မည်။

၂၀:၂၃-၂၄ ထိုသူများ၏ မာယကျော့ကွင်းကို သခင်ခရစ်တော်သိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေနာရိဒင်္ဂါးပြားတောင်းသည်။ ခရစ်တော်၌ ဒင်္ဂါးပြားမှ မရှိကြောင်းပြသသည်။ ထိုကာလတွင် တပါးအမျိုး သားများ၏ ပိုက်ဆံကို သုံးစွဲကြကြောင်း နာလည်ရသည်။ သခင်ယေရှုက ဤဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် မည်သည့်ပုံ ပါရှိသနည်း ဟုမေးလိုက်ရာ ကဲသာဘုရင်၏ ပုံပါရှိသည်ဟုဖြေကြသည်။

၂၀:၂၅-၂၆ သို့နှင့် သခင်ယေရှုက ကဲသာဘုရင်ပိုင်သည့် အရာကို ကဲသာဘုရင် အားဆက်သကြလော့၊ ဘုရားသခင်ပိုင်သည့်အရာကို ဘုရားသခင်အား ဆက်သကြလော့၊ ဟု မိန့်တော် မူသည်။ ထိုသူများသည် ကဲသာဘုရင်ကိုသာဦးစားပေးကြသူများဖြစ်သည် ဘုရားသခင်ကိုမူ စိတ်ဝင်စား ခြင်းမရှိကြပါ။ ငွေဒင်္ဂါးကို ကဲသာဘုရင်ကပိုင်သည်။ သင်ကိုမူ ဘုရားသခင်က ပိုင်သည်။ သို့သော် ဖန်ဆင်း ထားသော သတ္တဝါးများကို ဖန်ဆင်းရှင်က ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘဝအသက်တာတွင်လည်း အဓိကနှင့် သာမည ကို ခွဲခြားတတ်ရမည်။

(ဇ) ဇဒ္ဒုကဲနှင့် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းပြဿနာ (၂၀:၂၇-၄၄)

၂၀:၂ရ နိုင်ငံရေးပရိယာယ်ဖြင့် ထောင်ချောက်မမိသောအခါ ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဘသာရေး အယူအဆဖြင့် တမှောင့်တက်လာကြပြန်သည်။ ပြန်လည်ထမြောက်သောအခါ ရုပ်ခန္ဓာဖြင့် ထမြောက် မည့် အကြောင်းကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ပြန်လည်ထမြောက်ကြောင်းကို သရော်လှောင် ပြောင်းကြသည်။

၂၀:၂၈-၃၃ မောရှေကျမ်းတွင် လူလွတ်သည် မိမိမျိုးရိုးနာမကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရန် မုဆိုးမ မရီးများကို သိမ်းပိုက်ရမည် (တရား ၂၅:၅)ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ထိုရိုးရာ ထုံးစံ အတိုင်း ညီအစ်ကို ခုနှစ်ယောက်နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်သည်။ ခင်ပွန်းသည် ခနှစ်ယောက်စလုံး ကွယ် လွန်ကြသော်လည်း သားသမီးတယောက်မှမထွန်းကား၊ သူမလည်းသေဆုံးသွားသည်။ ပြန်လည် ထမြောက်ခြင်းကာလတွင် ထိုမိန်းမသည် မည်သူ၏ မယားဖြစ်မည်နည်းဟု ဉာဏ်စမ်းကြသည်။ ဤမေးခွန်းကို သခင်ယေရှု ဖြေနိုင်မည်မဟုတ်ဟုထင်မှတ်ကြသည်။

၂၀:၃၄ ဤဘဝတွင်သာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း ရှိသော်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် လကထပ် ထိမ်းမြားခြင်းမရှိဟု ရှင်းပြသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် မိမိလင်၊ မိမိမယားဟု သိမှတ်စရာ မရှိဟု သခင်ယေရှုက ဖြေတော်မူသည်။

၂၀:၃၅ ထိုကာလတွင် ချမ်းသာခြင်းခံစားမည့် သူဆိုသည်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ကြွယ် ဝချမ်းသာခြင်းခံဏားကြရမည့် အကြောင်း မဟုတ်။ အပြစ်သားများ၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ချမ်းသာ ခြင်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းသာဖြစ်သည်။  မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာမည်ဟု ထင်မှတ်ခြင်း သည် ခရစ်တော်၌ သာရှိသည်။ ခရစ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်။၅၆ သေလွန်ခြင်းမှ ထမြောက်ရာတွင် ယုံကြည်သူများသာ ထမြောက်ရသည်ဟု ဖာရှိရှဲများထင်မှတ်ကြသည်။ ဂရိသဒ္ဒါတွင် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းသည် သေလွန်သူများနှင့် သာမဟုတ်ပါ။ ပြန်လည်ထမြောက်ရာနေ့ ကြီးတွင် သေလွန်သူအားလုံး ထမြောက်ကြရမည် ဖြစ်သော်လည်း တချိန်တည်း ထမြောက်ကြမည်ဟု ကျမ်းစာကမဆိုပါ။

၂၀:၃၆ ဤကျမ်းပိုဒ်က ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ သေခြင်းမရှိ၊ ကောင်းကင်နိုင်ရောက်သူများနှင့် ကောင်းကင်တမန်များသည် တန်းတူရည်တူရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားများဟုလည်းခေါ် ဝေါ်ခြင်းခံရမည်။ ယုံကြည်သူများည် ဘုရားသခင်၏ သားများဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ လောကသားများကဲ့သို့ ကြားကောင်းအောင်ခေါ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံတွင် ဘုရားသားများ အဖြစ် တကယ်တွေ့မြင်ကြမည်။ ပထမထမြောက်ခြင်းတွင် ပါရှိကြမည့် အကြောင်းကို (၁ယော ၃:၂) တွင် ကိုယ်တော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် တူကြလတံ့၊ ကိုယ်တော်ဖြစ် တော်မူသည့်အတိုင်း ငါတို့သည် မြင်ရကြလတံ့ဟု၎င်း (ကော ၃:၄) တွင် ခရစ်တော်ထင်ရှားတော်မူသော အခါ ငါတို့သည် ထိုသခင်နှင့် အတူ ဘုန်းကြီး၍ ထင်ရှားကြလတံ့ ဟု၎င်း၊ အာမခံချက်ပေးထားပါသည်။

၂၀:၃၇-၃၈ ထမြောက်ခြင်းအမှန်တကယ်ရှိသည့် အကြောင်းကို (ထွက် ၃:၆) အား ကိုးကား၍ ထိုမှတပါး မောရှေသည် ထာဝရဘုရားကို အာဗြဟံ၏ ဘုရား ယာကုပ်၏ ဘုရားဟု ခေါ်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။ ဇဒ္ဒုကဲများသည် ထိုစကားတော်ကိုကြားလျှင် အတွေးနယ်ချဲ့ကြသည်။ (၁)ဘုရားသခင် သည် သေလွန်သူများ၏ ဘုရားသားမဟုတ်ပါ။ အသက်ရှင်နေသူများ၏ ဘုရားလည်းဖြစ်သည်။ (၂) အာဗြ ဟံ၊ ဣဇာက်နှင့် ယာကုပ်တို့သည် သေလွန်ကြပြီ၊ ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ ကောက် ချက်ဆွဲရ တော့မည်။ သခင်ဘုရားက ငါ့သည် အာဗြဟံ၏ ဘုရားဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ဟု မဆိုပါ။ ငါသည်….. အသက်ရှင် သူများ၏ ဘုရားဟုဆိုသည်မှာ ထမြောက်ခြင်းရှိကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။

၂၀:၃၉-၄၄ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့က သခင်ယေရှုစကားကို လက်သင့်ခံကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု၏ စကားတော်မဆုံးသေးပါ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုးကားဖော်ပြ သည်။ (ဆာ ၁၁၀:၁) တွင် ဒါဝိဒ်က မေရှိယကို ဘုရားသခင် ဟုခေါ်သည်။ ယုဒများက မေရှိယသည် တချိန်တည်း တပြိုင်တည်းတွင် ဒါဝိဒ်၏ သခင်နှင့် ဒါဝိဒ်၏ သားမည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ထိုပဟေဠိကို သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် ဖြေကြား ပေးသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဒါဝိဒ်အနွယ်မှ လူသားတော်အဖြစ် ခံယူ သည်။ ဒါဝိဒ်ကို ဖန်းဆင်းသူလည်းဖြစ်သည် သို့သော် ယုဒများက အဘောမပေါက်ကြပါ။

(ဇ) ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအာ ထပ်မံသတိပေးခြင်း (၂၀:၄၅-၄၇)

၂၀:၄၅-၄ရ ထို့နောက် သခင်ယေရှုက ပရိသတ်အား ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကြပ်ကြပ် ရှေင်ကြဉ်ကြရန် သတိပေးလိုက်သည်။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရှည်သော အကျင်္ီဝတ်၍ သူများကို စာနာထောက်ထားဟန်ပြုကြသည်။ ဈေးပွဲရုံများတွင်လည်း ထူးကဲစွာနေရာယူတတ်ကြသည်။ တရားစရပ် များတွင်လည်း အဓိကတိပမာ အမြို့သား နေရာကောင်းဦးစွာ အပိုင် ယူကြသည်။ ထိုအကျင့်ဆိုးကို ရှည် သောဝတ်ရု့ဖြင့် ဖုံးချင်ကြသည်။ သူတို့၏ ဟန်ဆောင်မှုများအတွက် တနေ့ဒုက္ခလှလှတွေ့ကြဦးမည်။

Previous Article
Next Article