ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၂

() ပေကြိုးကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦး (အခန်း၂)

          အဓိပ္ပါယ်-အနာဂတ်တွင် ယေရုရှလင်မြို့၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၊ လူဦးရေစည်ကားသိုက်မြိုက်မှုနှင့် လုံခြုံမှု အကြောင်းဖြစ်သည်။

: တတိယရူပါရုံမှာ ပေကြိုးကိုင်ဆောင်လာသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ဇာခရိက အဘယ်သွား မည်လဲဟု မေးသောအခါ အသစ်ပြန်တည်ဆောက်မည့်ယေရုရှလင်မြို့အဖို့ အလျားအနံကို သွားရောက်တိုင်းတာ မည့်အကြောင်း ပြောပြသည်။ ထိုစဉ်တွင် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်က (အခြားကောင်းကင်တမန် ဇာခရိ သို့မဟုတ် ပေကြိုးကိုင်လုလင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်)အား ယေရုရှလင်မြို့သည် လူဦးရေတိုးပွားစည်ပင်လာမည် ဖြစ်သောကြောင့် မြို့ရိုးတံတိုင်းကို မလိုအပ်ကြောင်း ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောလိုက်သည်။ ထိုစကားမှာ ခရစ်တော်အုပ်စိုးမည့် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်၏ ယေရုရှလင်မြို့ကို ညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၂ ပြည်ပ၌ကြွင်းကျန်ရစ်သော ယုဒလူများကို ယေရုရှလင်မြို့သို့ မြောက်အရပ်မှ ပြန်လာကြရန်ဆင့် ဆိုသည်။ (ဗာဗုလုန်သည် ယေရုရှလင်၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ရှိသော်လည်း၊ ယေရုရှလင်မြောက်ဘက် မြေဆီသြဇာကောင်းသော လခြမ်းချိုင့်ဝှမ်းလွင်ပြင်မှာ လမ်းသင့်သောကြောင့် ဣသရေလများ မြောက်အရပ်မှ ဝင်လာရန် ဆင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်) ဤဗျာဒိတ်တော်သည်လည်း ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသည့်နောက် ပိုင်းတွင် ပြည့်စုံမည်။ မျက်ဆန်တော်ကိုထိသောသူ ဆိုသောကျမ်းစကားမှာ လူမျိုးတော်၏ရန်သူများကိုဆိုလို၍ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို အပြစ်ပေးလိမ့်မည်။ အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်၏ ဗိမာန်တော်သို့ ခရစ်တော်ကြွလာ သောအခါ ချီးမွမ်းသီချင်းသံများ လျှံထွက်လာမည်။ တပါးအမျိုးသားတို့သည် ထိုနေ့ရက်၌ ဘုရားသခင်ထံ ချဉ်းကပ်ရောက်ရှိလာကြမည်။ ယုဒပြည်(ပါလေတိနဒေသ)အား သန့်ရှင်းသောပြည် အဖြစ်ညွှန်းဆိုခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးတွင် ဤတစ်နေရာတည်း၌သာ တွေ့ရှိရသည်။

:၁၃ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် တပါးအမျိုးသားများကို အရေးယူအပြစ်ပေးတော့မည်ဖြစ်သော ကြောင့် တလောကလုံး ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြရမည်။

Previous Article
Next Article