ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၃

() ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးယောရှု (အခန်း )

          အဓိပ္ပါယ်-ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်ရာသည် တိုင်းနိုင်ငံသားများ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည် စုစည်းခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည်။

: စတုတ္ထရူပါရုံတွင် ယောရှုသည် ညစ်ထေးသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက် ကောင်းကင်တမန်ရှေ့တွင် ရပ်နေသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ဣသရေလလူမျိုးကို ပုံဆောင်သည်။ စာတန်(ဟေဗြဲ၊ ရန်ဘက်)က ဣသရေလ သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာနှင့် မထိုက်တန်ကြောင်း စွပ်စွဲသည်။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးအား (ဖမ်းဆီး ကျွန်ပြုခြင်း) မီးပုံထဲမှ ဆွဲနှုတ်ပြီးသော ထင်းစ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

: တိုင်းနိုင်ငံသားများသည် သန့်ရှင်းခံရပြီးဖြစ်သောကြောင့် တင့်တယ်သောဝတ်ရုံကို ဆင်မြန်းရန် ကောင်းကင်တမန်ကပြောသည်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်က အနားတွင်ရပ်နေစဉ် ဇာခရိက ယောရှုအား သန့်ရှင်းသောခေါင်းပေါင်း ဆင်မြန်းခွင့်တောင်းဆိုသည်။ ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ စကားတော်အား နားထောင်လျှင် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တွင် စိုးစံခွင့်ရကြမည်။ တံတိုင်းတို့စောင့်ရသောအခွင့် ရကြမည်။ ့တော်ရပ်သောသူ အချို့တို့ကို လမ်းပြခွင့်ရမည်။

: ယောရှုနှင့် အပေါင်းပါယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် နိမိတ်လက္ခဏာနှင့် ယှဉ်သောသူများ ဖြစ်သည်။ (အံ့ဖွယ် လက္ခဏာဆောင်သူများဟု ဆိုလိုသည်)။ ထိုအကြောင်းကို Ungerက အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြ ထားသည်။

နိမတ်လက္ခဏာနှင့် ယှဉ်သောသူများသည် သူတို့တာဝန်အနေအထားအရ အနာဂတ်၌ ဖြစ်လာမည့်အရာ များ၏ ပုံရိပ်များဖြစ်သည်။ .ခရစ်တော်အားဖြင့် ဣသရေလတို့သည် ရွေးနှုတ်ခံရ၍ ပြန်လည် စုစည်း ကြရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်လူမျိုးဖြစ်စေမည်။ ယောရှုနှင့် အပေါင်းပါ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ယင်းအချင်းအရာကို ပုံဆောင်သည်။

အပိုဒ်ငယ်(၈)တွင် ခရစ်တော်ကို ငါ၏ကျွန်တည်းဟူသော အညွန့်အပိုဒ်ငယ် (၉)တွင် ငါထားသော ကျောက် (ဒံ ၂:၃၄-၃၅ နှင့်ယှဉ်ဖတ်ပါ)ဟု ဆိုသည်။ ကျွန်တည်းဟူသောအညွန့်ကို အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ခရစ်တော် ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟု အနက်ဖွင့်သည်။ Gabaeleinက မျက်စိခုနှစ်လုံး ကြည့်သောထိုကျောက် ဆိုသည်မှာ ရွေးနှုတ်ပြီးသောလူမျိုး နိုင်ငံတော်၌ အခြေခံအုတ်မြစ်၊ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝသူများဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ “​တနေ့ချင်းတွင် ဤပြည်၏အပြစ်ကိုငါပယ်ရှင်းမည်”ဟူသော ကျမ်းစကားနှင့် ဆက်စပ်ဖတ်ကြည့်သော အခါ “ဣသရေလလူမျိုးကို ဘုရားနိုင်ငံတော်၏ အမြုတေနိုင်ငံသားများအဖြစ် စုစည်းစေမည်”ဟု ယူဆနိုင် သည်။

:၁၀ ဤအခန်းအဆုံးကို အနှစ်တစ်ထောင် စိုးစံခြင်းကာလ၌ ငြိမ်သက်အေးချမ်းသော သိုးထိန်းအသက် တာရှိကြမည့်အကြောင်း လျှပ်တစ်ပြက်ဖော်ပြချက်ဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။

မိမိတို့ အိမ်နီးနားချင်း၊ တစ်ယောက်ကိုတယောက် စပျစ်ပင်အောက်၊ သင်္ဘောသဖန်းပင်အောက်သို့ ခေါ်ဖိတ်ကြလိမ့်မည်။

Previous Article
Next Article