ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၅

() စာစောင်ပျံ (:)

          အဓိပ္ပါယ်မှာ – မုသာ လိမ်ညာ အကျိန်စကားနှင့် ခိုးယူသူသည် ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ သင့်ရောက်မည်။

: ဤစာစောင်ပျံ ဆဋ္ဌမရူပါရုံသည် အပြစ်စီရင်မည့်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ (၃)ခုအနက် ပထမဦးဆုံး ရူပါရုံဖြစ် သည်။ ထိုစာစောင်သည် အလျားအတောင်နှစ်ဆယ်၊ အနံဆယ်တောင်ရှိသည်။ ရှောလမုန်မင်းတည်ဆောက် ခဲ့သော ဗိမာန်တော်ကြီး၏ ဆင်ဝင်တမျှကြီးမားသည်။

: စာစောင်ပျံက သူခိုးများနှင့် မုသာကျိန်ဆိုသူများကို ကျိန်ဆိုသည်။ ခိုးဝှက်တတ်သူများနှင့် မုသာစကားလိမ်ညာပြောဆိုသူတို့အား အိမ်တိုင်ရာရောက် ဖျက်စီးပစ်မည်။ ထိုသူတို့၏ အိမ်တိုင်များနှင့် ကျောက် မြစ်ပန္နက်များကို လှိုက်စားပစ်မည်။ ဤပရောဖက်ပြုချက်သည် နိုင်ငံတော်မတည်ထောင်မီ ကမ္ဘာအနှံ ဖျက်စီး မည့်စီရင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ လူအပေါ်ကျူးလွန်မှု (ခိုးဝှက်ခြင်း)နှင့် ဘုရားအပေါ်ကျူးလွန်မှု (မုသာကျိန်ဆို ခြင်း)ကို ထိုကာလ၌ ဘုရားသခင်စီရင်လိမ့်မည်။ (ပညတ်တရားမှ အချက်နှစ်ချက်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။)

() ခြင်းတောင်းထဲက အမျိုးသမီး (:၁၁)

          အဓိပ္ပါယ် -​ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် အခကြေးစား ဘာသာရေးသမားများကို ထိုအရပ်မှ ပယ်ရှင်း၍ နေရပ်ဟောင်း ဗာဗုလုန်သို့ နှင်ထုတ်မည်။

:၁၁ သတ္တမမြောက်ရူပါရုံမှာ ခြင်းတောင်း (ဟေဗြဲ – ဧဖာ ephah)ထဲက အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ ဧဖာဆိုသည်မှာ ထိုခေတ်ကာလတုန်းက ၎င်းအရပ်တွင် ခြင်တွယ်ရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ပုတ်တောင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသည် ဆိုးညစ်ခြင်းအပြစ်ဒုစရိုက်ကို ပုံဆောင်သည်။ ခဲအခွက်/ခဲပြားတစ်ဆယ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမှာ ဒုစရိုက်အပြစ်ကို တားမြစ် ပညတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အတောင်ပံနှင့် အခြားမိန်းမနှစ်ဦး ပေါ်ထွက်လာပြီး၊ ထိုဧဖာတောင်းကြီးအား ရှိနာပြည် (ဗာဗုလုန်)သို့ သယ်ဆောင်သွားကြသည်ဆိုခြင်းမှာ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် အခကြေးစားဘာသာရေးသမားများကို သူတို့၏မူလဂူဟောင်း ဗာဗုလုန်သို့ ပြန်နှင်ထုတ်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဗာဗုလုန်သို့ နှင်ထုတ်ခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ ပြင်ဆင်သော တရားစီရင်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် သည်။ အပိုဒ်ငယ်(၁၁)မှ အိမ်မှာ ဒိဋ္ဌိတို့၏ဗိမာန်ဖြစ်သည်။

ဗာဗုလုန်ဖမ်းဆီးခြင်းမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော ဣသရေလတို့က ရုပ်တုဆင်းတုများကို ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းကြသည်။ သို့သော်လည်း အန္တိခရစ်ကို ဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်လာကြမည့် သာ၍ဆိုးရွားသော အနာဂတ်က ထွေးပွေ့ဖို့ စောင့်ကြိုနေသည်။

Previous Article
Next Article