နေဟမိမှတ်စာ ၁၂

() ယေရုရှလင်ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် လေဝိသားများ (၁၂:၂၆)

၁၂:၂၆ ယေရုဗာဗေလနှင့်အတူ ပြန်လာသော ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ နာမည်စာရင်းကို ငယ် ၈-၉တွင်၎င်း၊ ရေးမှတ်ထားသည်။ အငယ် ၁၀၊ ၁၁တွင် (ယေရုဗာဗေလက်ထက် ငယ်၁)၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ယောရှုမှ ယာဒွာထိ အမည်စာရင်း တွေ့ရသည်။ ယောယကိမ်မင်းလက်ထက်မှ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ အမည်စာရင်းကို ငယ် ၁၂-၂၁ တွင်တွေ့ရသည်။ နေဟမိခေတ်ကာလတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးမှာ ဧလျာရှိပ် (၃:၁)ဖြစ်သည်။ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်များထဲမှ အများစု ယွာဒခေတ်ကာလတိုင်အောင် ရှိကြသော လေဝိအမျိုးစာရင်းကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အငယ် ၂၄-၂၆တွင် ပါရှိသူများသည် နေဟမိခေတ်ကာလ မတိုင်မီကပင် အမှုတော်ထမ်းဆောင်သူများဖြစ်သည်။

() ယေရုရှလင်မြို့ရိုး ဘိသိက်ပေးခြင်း (၁၂:၂၇၄၇)

 ၁၂:၂၇၃၀ ယေရုရှလင်မြို့ရိုးဘိသိက်ပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ယေရုရှလင်ဒေသမှ လေဝိအမျိုးသားများ (အထူးသဖြင့် အဆိုတော်များ) ခေါ်ဖိတ်စုဝေးကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိသားများသည် မိမိကိုယ်ကို စင်ကြယ်စေပြီး မြို့ကြီးသား၊ ရပ်ကြီးသူများနှင့်အတူ မြို့ရိုး၊ မြို့စောင့်တံခါးများတွင် ရောက်ရှိသည်။

 ၁၂:၃၁၄၂ နေဟမိသည် ယုဒမင်းများကို မြို့ရိုးပေါ်သို့ ခေါ်ဖိတ်၍ ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုမည့် အဆိုတော်များနှင့်အတူ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ အဆိုတော်များက ဦးဆောင်ကာ မြို့ရိုးပေါ်တွင် အရပ်မျက်နှာ တဘက်စီသို့ မျက်နှာချင်းဆုံမိသည်အထိ လျှောက်ဆိုကြသည်။

 ၁၂:၄၃၄၆ အောင်ခြင်းမင်္ဂလာပွဲတော်ကြီး ကျင်းပကြသည်။ တမြို့လုံးအုံ့အုံ့ ကြွက်ကြွက်ဆူညံ ပျော်ရွှင်ကြသည်။ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြသော ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိသားများအတွက်လည်း ခံယူအပ်သော ပူဇော်သက္ကာ၊ အဦးသီးသောအသီးဆယ်ဘို့တဘို့ကို တချိန်တည်းတွင် ပေးလှူကြသည်။ ရပ်ရွာသားများသည် ဘုရားသခင်ပေးသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ရေတွက်၍ စေတနာသဒ္ဓါထက်သန်စွာ ပေးလှူကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် လေဝိသားများကိုယ်စီ တာဝန်ကျေပွန်သည့်နည်းတူ အဆိုတော်များကလည်း အသံလွှင့်၍ ချီးမွမ်းသီဆိုကြသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်က အားသပ်စပ်ဆိုသော ဆာလံသီချင်းများ ဟစ်ကြွေးကြသည်။

၁၂:၄၇ ယေရုဗာဗေလနှင့် နေဟမိတို့သည် အဆိုတော်များ၊ တံခါးမှူးများ၊ လေဝိသားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များအား မကြောင့်မကြမတောင့်မတရအောင် လိုလေးသေးမရှိ ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ကြသည်။

Previous Article
Next Article