နေဟမိမှတ်စာ ၃

၂။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သမားများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ (အခန်း )

ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလျာရှိပ်ခေါင်းဆောင်သော ပုရောဟိတ်များက အရှေ့မြောက်ဘက်တောင့်ရှိ သိုးတံခါးကို စတင်ဆောက်လုပ်သည်။ ယဇ်ပလ္လင်တွင် ပူဇော်မည့် သိုးများကို ထိုတံခါးပေါက်မှ  ယူဆောင်လာရသောကြောင့် သိုးတံခါးဟု အမည်တွင်သည်။ တံခါးပေါက်နာမည်များကို အနွတ္တ နာမည်ပီသအောင် မှည့်ခေါ်ကြသည်။ သိုးတံခါး (ငယ် ၁၊၂) ငါးတံခါး (ငယ် ၃-၅) တံခါးဟောင်း (ငယ် ၆-၁၂)။ ချိုင့်တံခါး (ငယ် ၁၃)၊ ဘေးမဲ့တံခါး (နောက်ချေးတံခါး) (ငယ် ၁၄)၊ စမ်းရေတွင်းတံခါး (ငယ် ၁၅-၂၅)၊ ရေတံခါး (ငယ် ၂၆)၊ မြင်းတံခါး (ငယ် ၂၈)၊ အရှေ့တံခါး (ငယ် ၂၉)၊ မိဖကဒ်(စစ်ဆေးရေးတံခါး NASB) (ငယ် ၃၁)တို့ဖြစ်သည်။ အငယ် (၃၂) တွင်ပါရှိသည့် သိုးတံခါးသည် မြို့ရိုးတပတ်လည် တံခါးဖြစ်သည်။ ၈:၁၆ တွင် ပါရှိသော ဧဖရိမ်တံခါးနှင့် NASB ကျမ်းမူ ၁၂:၃၉တွင်ပါရှိသော လုံခြုံရေးဂိတ်တံခါးပေါင်း (၁၂)ခု ရှိသည် (ဗျာ  ၂၁:၁၂)။ မြို့ရိုးတံခါး တည်ဆောက်သူများအား ဘုရားသခင်က စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိသည်။မြို့တံခါးဦးဆောင် ပြင်ဆင်သူများ၏ အမည်နာမကိုလည်း ကမ္ဗည်းတင်ထားသည်။

အငယ် ၁၆ တွင် ပါရှိသည့် ဒါဝိဒ်မြို့သည် ယေရုရှလင်မြို့၏ အချက်အချာဒေသကို ရည်ညွှန်းတင်စားထားသည်။

ယောင်္ကျား၊ မိန်းမမရွေး ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အလုပ်ကြမ်းသမားများမချန်၊ မှူးမတ်များမှစ၍ ပြည်သူအားလုံးသည် မိမိတို့ကျရာတာဝန်ကို တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အပါးခိုသော သူများမှာ အငယ် (၅)တွင်ပါရှိသည့် နေကောမြို့သားများသာ ရှိသည်။ မြို့တံခါး တည်ဆောက်ပြီးစီးသူများသည် မြို့ရိုးကို ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ကြသည် (ငယ် ၄:၂၁၊၅ နှင့် ၂၇ တို့ကို ယှဉ်ဖတ်)။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများအားဝိညာဉ်ဆုတမျိုးစီ ပေးထားပါသည်။ ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာပါးနပ်စွာ လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မိမိတို့ အရည်အချင်းရှိသည့်အလျောက် ပါဝင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ အပါးခိုသူများနှင့် သူတပါး ဝန်ပါထမ်းဆောင်ရသူများကိုလည်း မှတ်သားထားပါသည်။ “အသီးသီးလုပ်သောအလုပ်သည် ထင်ရှားလိမ့်မည်။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား ဖော်ပြချိန်နေ့ရက်သည် မီးအားဖြင့် ထင်ရှားစေလိမ့်မည်။ လူတိုင်း လုပ်သောအလုပ်သည် အဘယ်သို့သော အလုပ်ဖြစ်သည်ကို မီးသည် စုံစမ်းစစ်ကြောလိမ့်မည်” (၁ကော ၃:၁၃)။

Previous Article
Next Article