ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၈

၅။ အံ့ဘွယ်တန်ခိုး၊ ကျေးဇူးတော်နှင့် လူထုသို့ တုန့်ပြန်ခြင်း (၈:၁-၉:၃၄)

အခန်း၈မှ၁၂တွင် သခင်ယေရှုက သူသည် ရှေးပရောဖက်ကျမ်းများ၌ ရေးသားထားသော မေရှိယအမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဟေရှာယကျမ်းတွင် မျက်မမြင်များမျက်စိ အလင်းရမည့်အကြောင်း ဆွံ့အ နားမကြားသူများ၊ သီချင်းဆိုကြမည့်အကြောင်း ကိုယ်လက်မသန်စွမ်း ဒုက္ခိတများ အနာရောဂါကင်းငြိမ်းမည့်အကြောင်း (၃၅:၅-၆) ဟောထားသည်။ ထိုပရောဖက်ပြုချက်များ သခင်ယေရှုတွင် ပြည့်စုံကြောင်းပြသသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် မေရှိယမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းသာ စရာမရှိတော့ပါ။ သို့သော်လည်း အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်သူသည် နှိုးရခတ်သည်။

ဤအခန်းတွင် ဖေါ်ပြသော လက္ခဏာများသည် ရာဇဝင်အစဉ်အလာအရမဟုတ်။ ရည်ရွယ် ချက်အပြည့်အစုံဖြင့် သက်သေထူခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသော အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများ အပြည့်အစုံလည်းမဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဖော်ပြချက်ဖြင့် ကောင်းနိုးရာရာ သက်သေထူ ခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်။

၁။ အနာရောဂါ၊ နတ်ဆိုး၊ သေခြင်းနှင့် သဘာဝတရားအပေါ်တွင် ခရစ်တော်တရားက အာဏာကုန် လွှမ်းမိုးခြင်း၊။

၂။ နောက်တော်သို့လိုက်သူများသည် ကိုယ်တော်၏ စိုးမိုးဦးဆောင်မှုကို အကြွေးမဲ့ခံယူကြ သည်။

၃။ ယေရှုအား ငြင်းပယ်သူများသည် ဣသရေလမျိုးဖြစ်၍ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးခေါင်း ဆောင်များဖြစ်သည်။

၄။ သခင်ယေရှုအား တပါးအမျိုးသားများက တဦးချင်းဖြင့် လက်ခံဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြသည်။

(က) နူနာရောဂါကို အနိုင်ယူခြင်း (၈:၁-၄)

၈:၁ သခင်ယေရှု၏ သွန်သင်တော်မူချက်များသည် ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆအား မှောက်လှန် သော်လည်း ဘုန်းတန်ခိုးပါသောကြောင့် နောက်တော်သို့လူအုပ်ကြီးကလိုက်သည်။ အမှန်တရားသည် သာမန်လူများက မလိုလားသော်လည်း ပတ္တမြားမှန်လျှင် နွံမနစ် အလှမပျက်ပါ။

၈:၂ နူနာရောဂါရှင်တစ်ဦးသည် သခင်ယေရှုရှေ့တွင် ဒူးထောက်လျှက် အနာရောဂါကင်း ငြိမ်းပေးစေရန် ခယတောင်းလျှောက်သည်။ ဤလူသည် သခင်ယေရှုအား အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေ နိုင်ကြောင်း တထစ်ချ ယုံကြည်သည်။ ထိုသူ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် အချည်းနှီးမဖြစ်။ နူနာရောဂါသည် အပြစ်နှင့် ဆိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စက်ဆုပ်ဘွယ်ရာ ပျက်စီးခြင်းကူးစက်ခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိ၍ လူတို့မကုစားနိုင်သော ရောဂါဆိုးဖြစ်သည်။ ၁၁

၈:၃ နူနာရောဂါသည်များကို ကိုင်တွယ်တိတွေ့ရိုးမရှိပါ။ တို့ထိကိုင်တွယ်လျှင်ရောဂါကူစက် တတ်သည်။ ယုဒထုံးစံအရဆိုလျှင် ထိုလူနာတို့ထိသူသည် မစင်ကြယ်၊ ဘုရားသခင်ကို မရှိခိုးထိုက်။ လူတော် သူတော်မတိုးရ။ သို့သော် သခင်ယေရှုကမူ ထိုရောဂါ ရှင်ကိုကိုယ်တွယ်တို့ထိ၍ အနာရောဂါကင်း ငြိမ်းဖို့ အမိန့်တော်ရှိသောအခါ ချက်ချင်း ကျန်းမာသွားသည်။ သခင်ဘုရားသည် အပြစ်ကို စင်ကြယ် စေနို်င်သော တန်ခိုးရှိသည်။ ဆိုးညစ်သူများအားဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခွင့် ပေးနို်င်သည်။

၈:၄ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်များတွင်၍ဖြစ်စဉ်တခုတည်းသာ အခြားသူများကို မပြောပြဖို့ ယေရှုက မိန့်မှာကြောင်းမှတ်တမ်းတွေ့ရသည်။ (၉:၃၀၊ ၁၂:၁၆၊ ၁၇:၉၊ မာ ၅:၄၃၊ ၇:၃၆၊ ၈:၂၆ ကိုလည်းကြည့်ပါ)။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုခေတ်ကာလတွင် တိုင်းသူပြည်သားများသည် ရောမကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက် ချင်ကြသဖြင့် သခင်ယေရှုအားရှင်ဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်ရန်ဆန္ဒရှိကြသည်။ သို့သော် ဣသရေလလူမျိုး တို့သည် နောင်တမရကြသေး။ ကိုယ်တော်၏ ဝိညာဉ်ရေးရာဦးဆောင်မှုကို ငြင်းပယ်နေဆဲ။ ထို့ကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သခင်ဘုရား ဦးစွာသွားဖို့လိုနေသည်။

မောရှေစီရင်းကျမ်းအရ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ဆေးဆရာကြီးများလည်းဖြစ်သည်။ နူနာ ရောဂါရှင်သည် အနာရောဂါပျောက်ကင်းလျှင်ဦးစွာပူဇော်သက္ကာပြုရာ ယူဆောင်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံ သွားရသည် (ဝတ် ၁၄:၄-၆)။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးမှ စစ်ဆေးပြီးစင်ကြယ်ကြောင်းကြော်ငြာပေးရသည်။ ထိုသို့စင်ကြယ်ခြင်းသည် စင်စစ်အပြင်ပန် လက္ခာဏာစင်ကြယ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါသည် ပျောက် ကင်းခြင်းသည် မေရှိယပေါ်ထွန်းကြောင်း ယဇ်ပုရောဟိတ်အားအသိပေးလှုပ်နှိုုးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျမ်းစာတွင် ယဇပုရောဟိတ်၏ တုန့်ပြန်ချက်မတွေ့ရ။ သခင်ယေရှုက ထိုကျန်းမာလာသူအား ပညတ်တ ရားအတိုင်းလိုက်လျှောက်စေပါသည်။

ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် ယှဉ်သော အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာသည် ဣသရေလတို့သည် မိမိအရှင် သခင်ကို မသိန်ားမလည်ဘဲ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ကြသည်။ ထိုတပ်မှူးသည် ရောမစစ်တပ်မှ အရာရှိဖြစ် ၍ကပေရနောင်တွင်တာဝန်ကျသူဖြစ်သည်။ အပြင်းဖျားနာ၍ လေဖြတ်သွားသော ငယ်သားကျန်းမာခွင့်ရ စေရန် သခင်ယေရှုထံသို့ ရောက်လာသည်။ အကြီးအကဲတပ်မှူးက ငယ်သားအပေါ် ဤမျှချစ်ခင် ဂရုစိုက် ခြင်းသည် သာမန်အမှုအရာမဟုတ်ထူးခြားသည်။

၈:၇-၉ ထိုလူနာထံသို့ သခင်ယေရှုကြွသွားသောအခါ အိမ်ရှင်တပ်မှူး၏ စိတ်ရင်းသဘော ထားအမှန်ကို တွေ့ရသည်။ တပ်မှူးက “ကျွန်တော်အိမ်မိုးအောက်သို့ သခင်ကြွတော်မူခြင်း ကျေးဇူးတော် ကိုကျွန်တေ်ာမခံထိုက်ပါ” ဟုခရီးဦးကြိုပြုသည် တနည်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ကြွမလာဘဲ၊ ကိုယ်တော်ရှိသည့်နေရာမှ ကျန်းမာစေ ဟုတခွန်းပြောရုံမျှဖြင့် ကျန်းမာမည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ကိုယ်တော် ဘုရား၏ အမိန့်အာဏာကို ကျွန်တော်သိပါသည်။ ကျွန်တော်၏ ငယ်သားများကလည်း ကျွန်တော့် အမိန့် ကို တိကျစွာလိုက်နာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သခင်ဘုရား၏ အမိန့်အာဏာသည် အနာရောဂါများအပေါ်သို့ အာဏာသက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

၈:၁၀-၁၂ ဤတပါးအမျိုးသား၏ ယုံကြည်ခြင်းကို သခင်ယေရှုအံ့ဩသွာသည်။ သခင်ယေရှု အံ့ကြခြင်းနှစ်ခါရှိသည့်အနက် ဤတပ်မှူး၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် တခုဖြစ်၍ အခြားတခုမှာ ယုဒတို့၏ မယုံကြည်ခြင်း (မာ ၆:၆)ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရွေးကောက်တော်မူထားသည့် ဣသရေလအမျိုးတွင်ပင်မတွေ့ဟုဆိုသည်။ ဤအချက်က နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်လုဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ အဝှမ်းမှ တပါးအမျိုးသားများ ဝမ်းသာအားရ စုစည်းလာကြမည့် အကြောင်း နိုင်ငံတော်သားများ ငိုကြွေးအံ့ သွားကြိတ်ခြင်းရှိရာ ပြင်ပအရပ်မှောင်မိုက်ထဲသို့နှစ်ချခြင်း ခံရသည့် အကြောင်း လက္ခဏာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သားဆိုသည်မှာ သွေးသားမျိုးရိုးစဉ်ဆက်အားဖြင့် ယုဒနွယ်များကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်ကို သိကြသော်လည်း စိတ်နှလုံးထဲမှ အမှန်တကယ် သိရှိကြသော်လည်း စိတ်နှလုံးထဲမှ အမှန်တကယ်သိရှိ ကြခြင်းမဟုတ်။ ထိုနိယာမတရားသည် ယခုကာလတွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ထင်ရှားနေပြီ။ လူမျိုး၊ သွေး သားအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြသော်လည်း သခင်ခရစ်တော်ကို လက်မခံ ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့် ဘဝပျက်စီးနေကြသည်။ ယခင်ကတောပျော်လူသားများသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြ သောကြောင့် ထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာ မြည်းစမ်းခွင့်ရကြပြီ။

၈:၁၃ သခင်ယေရှုက ထိုတပ်မှူးအား သွားလော့၊ သင်ယုံကြည်သည့်အတိုင်းသင်၌ ဖြစ်စေ ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ယုံကြည်ခြင်း၏ တုန့်ပြန်မှုဆုလက်ဆောင်ခံစားရရှိသွားသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရား သခင်အလိုတော်ရှိသော အမှုလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အချိန်တွင် တပ်မှူး ၏ တပည့်သည် လည်း အကောင်းပကာတိကျန်းမာသွားသည်။ သခင်ခရစ်တော်၏ အံ့ဖွယ်အမှုတော် အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေပုံကို တွေ့ရသည်။ သခင်ဘုရားသည် လူနာကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ ကျန်းမာစေ သည်မဟုတ်ပါ။ တနေရာစီမှာ အသီးသီးရှိနေကြသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အနာရောဂါ ကျန်းမာစေပါ သည်။

(ဂ) အဖျားရောဂါအပေါ်အနို်င်ယူခြင်း (၈:၁၄-၁၅)

၈:၁၄-၁၅ ပေတရုအိမ်သို့ ရောက်သောအခါ ပေတရု၏ ယောက္ခမသည် အပြင်းဖျားနာသည် ကို ကိုယ်တော်ဘုရားတွေ့ရှိသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ကိုင်တွယ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ထိုအမျိုးသမီးကြီး ချက်ချင်းနေကောင်းသည်နှင့် တပြိုင်နက် သခင်ဘုရားတို့ကို ပြန်လည်ဧည့်ဝတ်ပြုလိုက်သည်။ ကိုယ်တော် ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးသည် အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများအနေနှင့် အနာရောဂါပျောက်ကင်း၍ နာလန်ထသောအခါ အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ်သင့်သည်။

(ဃ) နတ်ဆိုးနှင့် ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကျန်းမာစေခြင်း (၈:၁၆-၁၇)

၈:၁၆-၁ရ ဥပုသ်နေ့အလွန် (မာ ၁:၂၁-၁၄ကိုကြည့်) နောက်တညနေတွင် နတ်ဆိုးစွဲသူများ နှင့် အဖျားအနာရောဂါသည် မြောက်များစွာ ကိုယ်တော်ဘုရားထံသို့ ရောက်လာကြသည်။ နတ်ဆိုးစွဲသူ များသည် တယောက်နှင့်တယောက်မတူ။ ပုသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးဖြစ်ကြသည်။ အချို့သည် တခါတရံကြိုးတုပ် ထားသကဲ့သို့ ငြိမ်ကုပ်နေပြီးခဏကြာလျှင်ထိန်းချုပ်၍ မရအောင်ရုန်းကန်သောင်းကျန်းကြသည်။ သွပ်ချာပါ ဒဖောက်ပြန်သည်။ လူ့အသိစိတ်ထက်နတ်ဆိုးတန်ခိုးသည် စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင်သာ လွန်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကနတ်ဆိုး၊ ဝညာဉ်ဆိုးများကို စကားတခွန်းတည်းဖြင့် အကုန်မောင်းထုတ် သည်။

ဟေရှာ ၅၃:၄တွင်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း နေမကောင်း၊ မကျန်းမာသူများကို အနာရောဂါ ပျောက်ကင်းစေသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွက်သူတည်း။ ယုံကြည်ခြင်း၌ရှင်သန်ခြင်းသည် အပြစ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ခန္ဓာကျန်းမာဖို့ရန် အပြစ်ဖြေခြင်း ကစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အပိုဒ်ငယ် (၁၇)ကသွန်သင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သခင် ဘုရား၏ လောကအမှုတော်ထမ်းဆောင်ရာတွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားသာမဟုတ် အနာရောဂါကင်းငြိမ်း ခြင်းနည်းလမ်းကို လည်းအသုံးပြုသည်။

ဤအခန်တွင် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ (၄)မျိုးတွေ့ရသည်။

၁။ ယုဒနူနာရောဂါသည်အား ခရစ်တော်ရှေ့မှောက်တွင်အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။

၂။ တခြားတနေရာတွင်ရှိသော တပ်မှူး၏ တပည့်အားအနာရောဂါငြိမ်းစေသည်။

၃။ ပေတရု၏ အိမ်ခေါင်မိုးအောက်တွင် ရောက်ရှိနေစဥင်္ ဖျားနာနေသော ပေတရု၏ ယောက္ခမအားချက်ချင်း ကျန်းမာစေသည်။

၄။ နတ်ဆိုးအမျိုးမျိုး၊ အနာရောဂါအဖုံဖုံရှိသူများအား သခင်ယေရှုက ရှေ့မှောက်တွင် အနာ ရောဂါကင်ငြိမ်းစေသည်။

Gaebelein က ပထမအကြိမ်ဘုရားသခင်၏ ဤအံဖွယ်လက္ခဏာ(၄)မျိုးကို ဤသို့ဖော်ပြ သည်။

၁။ ခရစ်တော်၏ ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းသည် လူမျိုးတော်ဣသရေလလူမျိုးအတွက်ဖြစ် သည်။

၂။ သခင်ယေရှုမရှိသောအခါ တပါးအမျိုးသားများလည်းမျှဝေခံစားခွင့် ရရှိကြသည်။

၃။ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသော အခါ သူ့အိမ်သို့ပြန်ဝင်၍ သူ၏ ဣသရေလလမျိုးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်မည်။ ဇိအုန်သမီးများကို အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေမည်။

၄။ အနှစ်တထောင်ကာလတွင် နတ်ဆိုးစွဲသူများ နှင့် ဖျားနာသူများပြန်လည်ကျန်းမာသန် စွမ်းကြမည်။ ၁၂

ဤအချက်သည် ကိုယ်တော်ဘုရားပြုတော်မူသော အံ့ဘွယ်လက္ခဏာအဆင့်ဆင့် တိုးတက် ပုံကိုသုတေသနပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက် သည် အစွန်းရောက်သည်ဟူ၍ သရော်လှောင်ပြောင်ရာမဟုတ်ပါ။ သတိထားသင့်သော သင်ခန်းစာတခု ဖြစ်ပါသည်။

(င) လူများ အံ့ဖွယ်ရာငြင်းပယ်ခံခြင်း (၈:၁၈-၂၂)

သခင်ယေရှုက နတ်ဆိုးများနှင့် အနာရောဂါအမျိုးမျိုးအောင်မြင်ကြောင်းတွေ့ခဲ့ကြသည်။ လူသားများ၏ အစေခံဖို့ အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ရောက်လာသော်လည်း အံ့ဘွယ်ကောင်းလောက်အောင် လူသားများက ငြင်းပယ်ကြသည်။

၈:၁၈-၂ဝ ဂါလိလဲပင်လယ်အနောက်ဖက်ကမ်းကပေရနောင်မှ အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ သခင် ယေရှုဖြတ်ကူးဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ် ဖာရိရှဲတယောက်ကကိုယ်တော်ဘုရားသွားလေရာသို့ လိုက်ပါစေဟု ခွင့် တောင်းသည်။ သခင်ဘုရားက ထိုကျမ်းတတ်ပုဂိ္ဂုလ်အားမိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်နိုင်မည်လားဟု အစချီ၍ မေးလိုက်သည်။ “မြေခွေးတွင် မြေတွင်းရှိသည်။ မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည် သောငှက်သည် နားနေရာအ ရပ်ရှိ၏။ လူသားများက ခေါင်းချရာမျှမရှိ” ဟုဆိုသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ပရိသတ်အားလိုုက်လံ တရားဟောစဉ်ကိုယ်ပိုင် အိမ်မရှိပါ။ ရောက်ရှိသောနေရာမှာသာ ကျောခင်းရရှာသည်။ သို့သော် ကိုယ် တော်ဘုရား၏ အထက်ပါစကားသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်ဖြင့် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ လောကသားများက အမှုတော်အားဘယ်သောအခါမှ ပံ့ပိုးခြင်းမပြုနိုင်သည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အမှုတော်မပြည့်စုံမခြင်း မနေမနားလုပ်ဆောင်ရသည်။ တပည့်တော်များသည်လည်း ထိုနည်းတူဖြစ်သည်။ ဤကမ္ဘာမြေသည် ကိုယ်တော်ဘုရား အပန်းဖြေအနားယူရာမဟုတ်။

၈:၂၁ အခြားသောသူ တယောက်ကလည်း ကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်ချင်ပါသည်။ သို့သော် အရေကြီးသော ကိစ္စတခုလုပ်ပါရစေဦးဟု ခွင့်တောင်းသ်။ သခင်အကျွန်ုပ်၏ အဘကိုရှေ့ဦးစွာ သွား၍ သဂြိင်္ုဟ် ရသောအခွင့် ကိုပေးတော်မူပါဟုဆိုသည်။ သေသွားသော ဖခင်အတွက်ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်နေသည်။ ဤနေရာတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံး “သခင်”နှင့် ဦးစွာအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ခရစ် တော်ထက်မိမိ်အရေးကို ဦးစားပေးသည်။ မွေးဖခင်အားသင်္ဂြိုဟ်မည့်အရေးကြီးမားသောလူမှုရေးကိစ္စမှန် ပါသည်။ သို့သော်သခင်ဘုရား၏ ခေါ်သံထက်ရှေ့ရောက်နေသည်။

၈:၂၂ သခင်ယေရှုက ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့ ဝိညာဉ်သေသူများက ရုပ်ခန္ဓာသေသူကို င်္သဂြိုဟ်ကြပါစေ ဟုဆိုသည်။ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသူများကလည်း အသုဘချနိုင်ပါသည်။ အခြားသူများက လည်း အသုဘချနိုင်ပါသည်။ အခြားသူများလုပ်နိုင်သော အမှုကိစ္စတွင် သင့်အချိန်နာရီကို မဖြုန်းတီးနှင့်။ ဤသူနှစ်ယောက်၏ တုန့်ပြန်ပုံကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်ချင်ကြသည်။ ထိုနှစ်ယောက် ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းမပြုမီ မိမိကိုယ်ကို ဦးစစားပေးသူများမဟုတ်ပါစေနှင့်။

(စ) သဘာဝတရားကို အောင်မြင်ခြင်း (၈:၂၃-၂၇)

၈:၂၃-၂ရ ဂါလိလဲပင်လယ်ဖြတ်ကူးနေကြစဉ် ဆိုးမဆင့်ဗုံမဆင့် လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ် သည်။ ယောဒန်မြစ်ရိုးတလျှောက်တွင်လေဟုန်ပြင်းထန်းသည်။ အသက်ရှင်ဖို့လမ်းမမြင်တော့ပါ။

လှိုုင်းတံပိုးထန်၍ လေပြင်းမုန်တိုင်းခက်ထန်နေချိန်တပည့်တော်များအသက်စိုးရိမ်နေခိုက် တွင် သခင်ယေရှုသည် လှေကြီးထဲတွင်အိပ်ပျော်နေသည်။ တပည့်တော်များ ကြံရာမရသဖြင့် သခင်ယေရှု ကို လှုပ်နှိုုးကြသည်။ တပည့်တော်များအားကိုးထိုက်သူကို အားကို ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုထလာသော အခါတပည့်တော်များ၏ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းမှုကို အပြစ်ဆိုပြီးနောက်လေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့် လှိုင်းတံပိုး များကို ငြိမ်သက်စေသည်။ ချက်ချင်းငြိမ်ကျသွားသဖြင့် လှေပေါ်ပါရှိသူအားလုံး အံ့ဩကြသည်။ သဘာဝတရားနှင့် ဩကာသလောကကြီးကို ဖန်ဆင်းရှင်က အမိန့်ပေးသည်မှာမထူးဆန်းပါ။

တပည့်တော်များသည် လေမုန်တိုင်းငြိမ်သက်သွားသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားအားယုံ ကြည်အားကို စိတ်ပိုများလာသည်။ သခင်ယေရှုနှင့် တလှေတည်းစီးတခရီးတည်းသွားနေလျှင် ဘာများပူ ပင်စရာရှိတော့မည်နည်း။ “မည်သည့် လှိုင်းတံပိုးကမှ ထိုလှေကို မဝါးမြိုနို်င်ပါ။ မိုးမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများ ကလည်း ဖန်ဆင်းရှင်သခင်ဘုရားကို နာခံကြသည်။ ဘဝမုန်တိုင်းမည်သို့ထန်စေ၊ သခင်ယေရှုပါရှိလျှင် မပျက်စီးနို်င်ပါ။

(ဆ) နတ်ဆိုးစွဲသူနှစ်ဦးကို ကျန်းမာစေခြင်း (၈:၂၈-၃၄)

၈:၂၈ ဂါလိလဲအိုင် အရှ့ဘက်ကမ်းတွင်ဂါဒရပြည်ရှိသည်။ ၁၃ ထိုတဖက်ကမ်းသို့ ကိုယ်တော် ဘုရားရောက်သောအခါ နတ်ဆိုးစွဲနေသူ နှစ်ဦးတွေ့သည်။ ထိုနတ်ဆိုးစွဲသူများသည် သင်္ချိုင်းကုန်းတွင်နေ ထိုင်၍ အုပ်ဂူဟောင်းထဲတွင် အိပ်စားလေ့ရှိသည်။ ဘဝလုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိကြ။

၈:၂၉-၃၁ သခင်ယေရှုကို တွေ့ကြသောအခါ “ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုကိုယ်တော် သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့် အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း၊ အချိန်မရောမီ အကျွန်ုပ်တို့ကို ညှဉ်းဆဲခြင်းငှါ ကြွလာတော် မူသလော”ဟုအောဟစ်ကြသည်။ ထိုနတ်ဆိုးစွဲသူများကသခင်ယေရှုအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို သိရှိ ကြသည်။ သူတို့ကို မောင်းထုတ်မှာလည်းသိကြသည်။ ထိုနတ်ဆိုးများ၏ အသိဉာဏ်သည်ယနေ့ခေတ် ကာလ liberal သမားများထက်ထိရောက်စူးရှသည်။ အကယ်၍ မောင်းထုတ်ခံရလျှင် ဝက်များထဲသို့ ပြောင်းနေခွင့် ပြုရန် တောင်းပန်ကြသည်။

၈:၃၂ သခင်ယေရှုကလည်း တောင်းဆိုချက်ကို လိုုက်လျောသည်။ အဘယ်ကြောင့် ရက်ရက်ရောရောခွင့်ပြုလိုက်သည်သနည်း။ အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပါသည်။ လူထဲမှမောင်းထုတ်ခံရသော ကြောင့် နေစရာနေရာမရှိကြတော့ပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် နတ်ဆိုးများကိုချို့ယွင်းချက်မရှိ မောင်း ထုတ်ချင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ခွင့်မပြုလျှင့်အခြားသူများထဲသို့ ဝင်ပူးတော့မည်။ ထိုဝက် ထဲသို့ဝင်စေခြင်းဖြင့် နတ်ဆိုးများတန်ခိုးကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ဝက်ထဲသို့ ဝင်ပူးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဝက်များသည် ပင်လယ်ရေနက်ထဲသို့ တဟုန်ထိုး ခုန်ချရေနစ်သေသွားကြသည်။

ဤဖြစ်စဉ်အရ နတ်ဆိုးများ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဖျက်ဆီးဖို့၊ ကြောက်လန်ရွံ့ရှာဖြစ်စေဖို့ ဖြစ်သည်။ ထိုလူနှစ်ယောက်စာထဲတွင် စွဲကပ်နေသော နတ်ဆိုးများသည် ဝက်ကောင်နှစ်ရာသို့ ပူးဝင်၍ ရေနစ်သေသွားကြသည်ဟု မာ ၅:၁၃ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

၈:၃၃-၃၄ ထိုသတင်းကြားလျှင် ကြားချင်းလူအုပ်ကြီးပြေးလာ၍ကြည့်ကြသည်။ ရပ်ရွာ သားများသည် ဒေသန္တရအာဏာပိုင်များက ပြဿနာရှာမည်စိုးသောကြောင့် သခင်ယေရှုအား ထိုအရပ်မှ ထွက်ခွာပေးရန် လျှောက်လဲကြသည်။ သခင်ယေရှုကဝက်များကို အလကားသေစေသည်ဟု ဝေဖန်ကြ သော်လည်း စင်စစ်တွင်ဝက်ထက်လူ၏ တန်ဖိုးကြီးမြတ်သည်မဟုတ်လော။ အကယ်၍ ဂါဒရပြည်သားများ သည်ယုဒလူမျိုးများဖြစ်လျှင် ဝက်မွေးမြူခြင်းသည် ပညတ်တရားနှင့် မညီညွတ်ပါ။ သို့သော် ယုဒလူမျိုးများ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပါ။ လူနှစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးထက်ဝက်များကို တန်ဘိုးထားခြင်းသာ တွေ့ရသည်။

Previous Article
Next Article