ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁

၁။ စကားချီ – ဘုရားသခင်၏ သားတော်ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်း (၁:၁-၁၈)

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် အစချီသည်။ သို့သော် ထိုနှုတ်ကပတ် တော်သည် မည်သူမည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်း မရှင်းပြပါ။ နှုတ်ကပတ်တော် (စကား) ဆိုသည်မှာ အချင်းချင်းပြောဆိုနေကြသောစကားစုဖြစ်သည်။ သို့သော် ယောဟန်ပြောဆိုသော နှုတ်ကပတ်တော်ဆို သည်မှာ ထိုအချင်းချင်းပြောဆိုသော စကားမဟုတ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ထိုလူပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဘုရားသားတော် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ခရစ်တော်အဖြစ် လူ့ဇာတိခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး သောနေ့တွင် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်အဖြစ်ရုပ်လုံးပေါ်လာမည်။ ထိုခရစ်တော်ကလူသားများ ကို လွန်စွာ ချစ်မြတ်နိုးသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်များကို ရှင်းလင်းပြသရန် လူသားဘဝဖြင့် လောကသို့ ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။

(က) နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကာလစဉ်ဆက်နိစ္စထာဝရတည်ရှိခြင်း (၁:၁-၅)

၁:၁ အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။ အစကာလတွင်မိမိပေါ်ထွန်းတည်ရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ နိစ္စထာဝရတည်ရှိကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ လူ့အတွေးကိုအစွမ်းကုန်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လျှင် ထိုအချိန် ကာလတွင် ဘုရားသခင်ရှိနေပြီးသားဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည် ဖန်ဆင်ခံမဟုတ်ပါ။ အစပြုခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိ၏။ တသီးတခြားသဘောရှိသည်။ ထိုနှုတ် ကပတ်တော်သည် အကြံအစည်မျှသာမဟုတ်။ အစစ်အမှန်ရှိ၍ ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိသည်။ ထိုနှုတ်က ပတ်တော်သည် ဘုရား သခင်ဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၌ ရှိနေရုံမျှသာမဟုတ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သည် တဆူတည်းဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှု၌ သုံးပါးတဆူဖြစ် ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာကသွန်သင်ထားပါသည်။ ထိုသုံးပါတဆူမှာ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဖြစ်သည်။ ထိုသုံးပါးသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ထိုသုံးပါးထဲမှ ခမည်းတော်နှင့် သားတော် နှစ်ပါးကိုသာရေးထားသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်ကြောင်း ဤကျမ်းတွင် ပထမဦးဆုံးဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံ ကြောင်းကျမ်းစာကပြောပါသည်။

၁:၂​ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် နှုတ်ကပတ်တော်၏ ဘုရားသခင်အဖြစ်ဆိုးသော်လည်း စစ်စစ် ပေါက်ပေါက်ရှင်းပြခြင်းမဟုတ်။ ခရစ်တော်၏ ဖြစ်တည်ပုံနှင့် ဇာတိတော်သည် အစပြုခြင်းမရှိဟုဆိုလို သည်။ ဗက်လင်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခြင်းသည် ပထမဦးဆုံး ဘဝအစပြုခြင်းမဟုတ်။ အချို့လူများသွန်သင် သကဲ့သို့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှ ဘုရားဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၌ရှိသော နိစ္စထာဝရ ဘုရား ဖြစ်သည်။

၁:၃ ထုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခံ မဟုတ်။ အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းသောအရှင်သခင် ဖြစ်သည်။ ဖန်င်းသော အရာများထဲတွင် လူသားအားလုံး၊ တိရိစ္ဆာန်ပေါင်းစုံင်္ဂြိုဟ်နက္ခတ်တရာ၊ ကောင်းကင်သား များ၊ မြင်နိုင်သောမမြင်သောအရာ အတ္တလောက၊ ဩကာသ လောကခွင်တပြင်လုံးပါဝင်သည်။ ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်သောအရာ တစုံတခုမှမရှိ။ ချို့ယွင်းချက်မရှိ။ အကုန်အစင်ဖန်ဆင်းသည်။ အရာဝတ္ထုအသစ်တခု တွေရှိသည်ဆိုလျှင် ထိုအရာဝတ္ထုသည်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်ဖန်ဆင်းထားသောအရာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဖန်ဆင်း ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်း အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းထားပါသည်။ သုံးပါတဆူ ဖြစ်တော်မူသော အရာများသည် ထိုဖန်ဆင်းခြင်းတွင် အရှင်များဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း သည် (က ၁:၁)။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူသည် (က ၁:၂)။ ထိုသားတော် (ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိသမျှသော အရူပ ရူပ အရာရော…. ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏ (ကော ၁:၁၆)။

၁:၄ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ အသက်ရှိ၏ ထိုကျမ်းစကားကို အသက်ရှိ၍ သေတတ်သည် ဟုလွယ်လင့်တကူ မမှတ်ယူရ။ အသက်၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အရူပနှင့် ရူပအသက်ဝိညာဉ် နှစ်ခုစလုံးပါဝင်သည်။ လူသည် မွေးဖွားသောအခါ ရုပ်ခန္ဓာအသက်ရှိသည်။ နောက် တဖန်မွေးဖွားသောအခါ ဝိညာဉ်တော် အသက်ရှိသည်ကို အသက်နှစ်ခုစလုံးသည် နှုတ်ကပတ်တော် (ခရစ်တော်) ထံတော်ပါးမှလာသည်။

ထိုအသက်သည် လူတို့၏ အလင်းဖြစ်သည်။ လူ့အသက်ရှင်ခြင်းကို ပေးသူမှာလည်း ထိုအလင်းဖြစ်သည်။ လူတု့ိ၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ရာလိုအပ်ချက် များကို ညွန်ကြားဖြည့်ဆည်းပေးပါ သည်။ လေးနက်စွာ သိရှိခံယူရန်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန် အသက်ရှင်နည်း သမ္မာတရား၌ ကျင်လည်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အသက်ရှင်ခြင်းကို ပြသတော်မူသော ထိုအရှင်သည် အသက်တာ လျှောက်လှမ်းရမည့်ဘဝ ခရီးလမ်းကိုလည်း အလင်းပြပေးသည်။

ဤအခန်းတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ဂုဏ်ပုဒ်များကိုထူးခြားစွာပြဆိုထားသည်။ (၁) နှုတ်ကပတ်တော် (၁၊၁၄) (၂) အလင်း (၅၊၇) (၃) ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ် (၂၉၊ ၃၆)၊ (၄) ဘုရားသား တော် (၃၄၊၄၉)၊ (၅)ခရစ်တော် (မေရှိယ) (၄၁) (၆) ဣသရေလ ဘုရင် (၄၉)၊ (၇) လူသားတော် (၅၁) တို့ဖြစ်သည်။ ပထမ (၄)ခုသည် စင်္ကြာဝဠာကြီးနှင့် ဆိုင်သောကြောင့် အနည်းဆုံး (၂)ကြိမ်စီပါ၍ ကျန်း (၃)မှာ ဘုရားသခင်၏ ရှေးဦးစွာရွေးချယ်ထားသော ဣသရေလလူမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ကြိမ်စီပါရှိ သည်။

၁:၅ ထိုအလင်းသည် အမှောင်တွင်ထွန်းလင်းသည်။ လူလောကတွင် အပြစ်တရားသည် မှောင်မိုက်နေသော သူသည် ဘုရားသခင်ကို သော်၎င်း၊ မိမိကိုယ်ကို သော်၎င်း မတွေ့မမြင်။ ထိုအမှောင် ထုထဲသို့ ခရစ်တော်ဝင်ရောက် လာသောအခါ လင်းထိန်သွားပါသည်။

အမှောင်ထုက ထိုခရစ်တော်၏ အလင်းကိုမဖုံးလွမ်းနိုင်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်တော်ဘုရား လူ့လောကသို့ကြွရောက်လာသော်လည်း လောကသားများက နားမလည်ကြ။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမသိကြ။ အဘယ်ကြောင့်ကြွရောက်လာသည်ကို သဘောမပေါက်ကြ။ ထိုအ ကြောင်းကို NKJV ကျမ်းတွင် အမှောင်ထုက ထိုအလင်းကို မစိုးမိုးနိုင်ဟု ဆိုသည်။ လူသားများက မသိကြသော်လည်း အလင်းကိုမူ ပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိကြ။

(ခ) ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ အမှုတော်ဆောင်မှု (၁:၆-၈)

၁:၆ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဤကျမ်စာကို ရေးသားသူယောဟန်မဟုတ်သော ဗတ္တိဇံယောဟန် အကြောင်းရေးထားသည်။ ထိုဗတိ္တဇံယောဟန်ကို ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်တော်၏ ရှေ့တော်ပြေးအဖြစ် စေလွှတ်ထားသည်။ သူ၏ အမှုတော်ဆောင်ရွက်ရာမှာခရစ်တော်ဘုရားကြွရောက်လာမည့်အကြောင်းနှင့် လူသားများကလက်ခံကြိုဆိုရန်ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်။

၁:ရ ကြွရောက်လာမည့်ယေရှုသည် အလင်းဖြစ်၍ လူအပေါင်းတို့သည် ထိုခရစ်တော်အား ယုံကြည်ကြရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

၁:၈ အကယ်၍ ထိုယောဟန်သည်ခရစ်တော်ကြွလာမည့် အကြောင်းမယုံကြည်လျှင် ထိုသို့ဟောပြောမည်မဟုတ်။ သူ့အားယုံကြည်ကြရန် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမည်။ ယခုမူယုံကြည်ခြင်းရှိသော ကြောင့်ထိုကဲ့သို့ မလုပ်။ ယေရှုခရစ်ကိုသာ ညွှန်ပြသည်။

(ဂ) ဘုရားသားတော် ပထမဆုံးအကြိမ်ကြွရောက်လာခြင်း (၁:၉-၁၈)

၁:၉ ထိုအလင်းသည် လောက လူအပေါင်းတို့အပေါ်တွင် ထွန်းလင်း၏ ။ အခြားသူများ သည်လည်း မိမိတို့ဘဝအသက်တာလမ်းပြသောအသက်ရှင် သခင်များအနက် ရှင်ယောဟန်ဖော်ညွန်း သက်သေခံသော သူသည် အကော်းဆုံးနှင့် အလင်းစင်စစ်ဖြစ်သည်။ တချို့က ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ဤသို့ အနက်ဖွင့် ဆိုကြသည်။ စစ်မှန်သော အလင်းပေးသည်။ တမျိုးပြောရလျှင်လူ့လောက သို့ရောက်ရှိလာ သောအလင်းသည် လူတိုင်းအားအလင်းပေးသည်။ တကယ့်အလင်းရောင်ရှိသော ကြောင့် လူတိုင်းသို့ အလင်းပေးသည်။ သို့သော်လည်း ခရစ်တော်ဘုရားအားလူတိုင်းသို့လက်သင့်ခံသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ လူတိုင်းက ခရစ်တော်အား တချိန်တည်းတွင်၎င်း၊ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ၍၎င်း၊ သိရှိကြသည်။ ဟုဆိုလိုခြင်း လည်းမရောက်ပါ။ လူမျိုးမရွေးအသားအရောင်မရွေး၊ တိုင်းနိုင်င့မရွေးဘုရားသခင်၏ ဘုရားသခင်၏ အလင်းရောက်ရှိသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတိုပ၏ အကျင့် စရိုက်အသီးသီးကိုသခင်ယေရှုက မီးမောင်းထိုးပြသည် ဟုဆိုလိုသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ပြည့်စုံသူအဖြစ်ကြွရောက်လာသောကြောင့် မပြည့်စုံသောဘဝကို နှိုင်းပြပေါ်လွင်စေပါသည်။

အကယ်၍ သင်သည် အမှောင်ခန်းထဲတွင် ရောက်နေလျှင် ကြမ်းပျဉ်ပေါ်ရှိဖုံအမှိုက် များကို မြင်ရမည် မဟုတ်။ အလင်းရောက်ရှိလျှင် ထိုဖုံအမှိုက်များ ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်သွားမည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် အလင်းစစ် အလင်းမှန် လူလောကသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ လူသားများ၏ သရုပ်မှန်ကို ပေါ်လွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရသည်။

၁:၁ဝ ဗက်လင် တွင်ဖွားမြင်တော်မူသည့်အချိန်မှစ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည် ကြွမြန်းသည့်အချိန်ထိကိုယ်တော်ဘုရားသည် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် လူသားများကဲ့သို့ပင် နေထိုင် အသက် ရှင် ခဲ့သည်။ လောကပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်သ် လူ့ဇာတိအသွင်ခံယူနေထိုင်ခဲ့သည်။ လောကလူသားများကမူ ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမည်နေနေသာသာ သာမန်လူသားများကဲ့သို့ သဘောထားဆက်ဆံခဲ့ကြ သည်။ သူစိမ်းသရံ၊ ဧည့်သည်သဖွယ်၊ သဘောမှတ်ခဲ့ကြသည်။

၁:၁၁ ကိုယ်တော်ပိုင်သော နေရာသို့ ကို်ယ်တော်ကြွရောက်သည်။ သူတပါးပိုင်နက်ကျူး ကျော်ဝင်ရောက် ခြင်းမဟုတ်။ သူဖန်ဆင်းထားသော င်္ဂြိုဟ်ကမ္ဘာပေါ်သို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သူဖန်ဆင်းထားသော လူများက သူ့ကို လက်မခံကြ။ ထိုသို့ ပြောရာတွင်လောကလူသားအများစုက မသိရှိ ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်တော်မူထားသော ဣသရေလ မျိုးပိုဆိုးသည်။ လူ့လောက သို့ဘုရားရှင် ကြွလာသောအခါ ဣသရေလအမျိုးအဖြစ် ခံယူသည်။ သို့သော် ထိုလူမျိုးက ကိုယ်တော်အား လက်မခံကြ။ အသိခေါက်ခက်အဝင်နက်ကြသည်။

၁:၁၂ ထို့ကြောင့် တဖန်လူသားအားလုံးနှင့် ကိုယ်တော်အား လက်သင့်ခံသူများသို့ ကမ်းလှမ်းဝင်ရောက်သည်။ ထိုသူများအား သမ္မာတရားပေးသည်။ ဘုရားသားသမီးဖြစ်ခွင့် ပေးသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်က ယုံကြည်သူများ ဘုရားသားသမီးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ အကျင့် သီလကောင်းခြင်း၊ အသင်းတော်၌ ပါဝင်ခြင်း၊ မိမိကြိုးပမ်းခြင်းအားဖြင့် မဖြစ်နို်င်။ ကိုယ်တော်ကို လက်သင့် ခံခြင်း၊ နာမတော်မြတ်၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သာ ဘုရားသားသမီးဖြစ်ရသည်။

၁:၁၃ သားသမီးဖြစ်ဖို့ရန် ပထမဦးဆုံးမိဘက မွေးဖွားရသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဘုရားသား သမီးဖြစ်ရာတွင်လည်း ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသည်။ ထိုမွေးဖွားခြင်းကို အသစ်မွေးဖွားခြင်း၊ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကယ်တင်မှုရရှိခြင်းဟု အမျိုးမျိုးခေါ်ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းမ ဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်း (၃)မျိုးကိုလည်း ဖော်ပြသည်။ ပထမဦးဆုံးအချက်မှာ အသွေးသားဖြင့် မဟုတ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်မိဘများက မွေးဖွားရုံမျှဖြင့် ဘုရားသားသမီးမဖြစ်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် မိဘများ ထံမှ ဆင်သက်လာခြင်းမဟုတ်။ ဇာတိအသွေးအသားနှင့် မဆိုင်။ တမျိုးပြောရလျှင် လူအသွေးအသား သည်။ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်း မတတ်စွမ်းနိုင်။ လူကတခြားလူကို ကယ်တင်ခြင်း မပေးနိုင်။ ဒေသနာဆရာကြီးကပင်လျှင် တရားနာပရိသတ်အားကယ်တင်ခြင်းရရှိစေချင်ပေမယ့် မတတ်စွမ်းနိုင်ပါ။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မည်သို့ လုပ်ရမည်နည်း။ ဘုရားသခင် တတ်စွမ်းနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ရန် နည်းလမ်းသည် ဘုရားသခင် မှ တပါးအခြားမရှိ။

၁:၁၄ နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိကိုခံတော်မူ၏။ ယေရှုခရစ်တော်သည် လူ့ဇာတိ ခံယူသောအခါ ဗက်သလင်မြို့ နွားစားခွက်၌ သူငယ်တော်အဖြစ် ဖွားမြင်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်း ကင်ဘုံနန်းတွင် ခမည်းတော်နှင့်အတူ အစဉ်စိုးစံနေရာမှ လူ့ဇာတိကို ရွေးချယ်ခံယူခဲ့သည်။ လူသားများအ ကြားတွင်ကျင်လည်သည်။ လူ့လောကတွင် တခဏသာလာရောက်ခြင်းမဟုတ်။ လူသားများအကြားတွင် လူသားတော်အဖြစ်လာရောက်စိုးစံသည်။ စိုးစံသီတင်းသုံးခြင်းဆိုသည်မှာ ပလ္လင်တည်သည်၊ တဲတော် တည်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ကိုယ်တော်၏ လူ့ဇာတိအသက်တာအားလူ့လောကတွင် (၃၃)နှစ်တဲတော် အဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းအသရေကို ဖူးမြင်ရပြီ။ ဘုန်းအသရေကျမ်းစာတွင် တောက် ပြောင် ခြင်း၊ တောက်ပခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးရောင်ခြည်တော်ဝင်းလက် တောက်ပြောင် ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်သည် လူ့လောကတွင် သီတင်းသုံးနေစဉ်သူ၏ ဘုန်းတန်ခိုးကို အသွေးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးရောင်ခြည်တော်ဖုံးကွယ်မှုကို (၂)မျိုးတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာ ကိုယ်တော်၏ စိတ်သဘောဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်တော်ဘုရား ၏ အသက်တာသည် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာပြည့်စုံသော အသက်တာဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာထဲသို့ အပြစ်ဖို့စရာတစုံတရာမှ စီးဝင်ခြင်းမရှိပါ။ အဝဝအဖြာဖြာတွင် ပြည့်စုံသည်။ သက်တော်စဉ် တွင် အစွမ်းနှစ်ခုသည် သာတူညီမျှ ရှိသည်။ တဖက်စွန်းရောက်ခြင်းမရှိ။ ထို့နောက် မျက်စိဖြင့် မြင်သာ အောင်ဘုန်းတန်ခိုးရောင်စဉ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ပြောာင်းရုပ်လွဲပြုသော တောင်ပေါ်တွင် ဘုန်းတန်ခိုး ရောင်ဝါတောက်ပြောင်ထွန်းလင်းခြင်းအကြောင်းကို မ ၁၇:၁-၂ တွင်တွေ့ရသည်။ ထိုတောင်ပေါ်တွင် မျက်နှာတော်သည် နေ၏ အလင်းကဲ့သို့၎င်း၊ ထောက်ထိန်သည်ကို ပေတရု၊ ယောကုပ်နှင့် ယောဟန်များ က တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတပည့်တော် (၃)ဦးသို့မြင်သာ အောင်နိမိတ်ပြခြင်းသည် သခင်ဘုရား လူ့လော ကသို့ တဖန်ကြွလာသောအခါ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန် နမူနာပြသခြင်းဖြစ်သည်။

တပည့်တော်ယောဟန်က ဘုန်းတန်ခိုးကို ဖူးမြင်ကြရ၏ ဟုဆိုသောအခါ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ဘုန်းတန်ခိုးတော်တောက်ပြောင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ လူ့ဇာတိဘဝတွင် ကိုယ်တော်၏ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာတောက်ပြောင်မှုကို ယောဟန်နှင့် တကွ တပည့်တော်များအားလုံးက ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတဖန် တောင်ပေါ်တွင် ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲ ပြုတော်မူသော အခါတွင်လည်း ရှင်ယောဟန်တွေ့မြင်ဖူးမြော်ခွင့် ကြုံကြိုက်ပြန်သည်။ ထိုဘုန်းတန်ခိုးတော်သည် ဘုရား သခင်သားတော် ပီသကြောင်း၊ ထင်ရှားစေရန်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏ တဦးတည် သောသားတော်ဖြစ်သည်။ တဦးတည်းသော ဟုဆိုခြင်းမှာ ထိုကဲ့သို့ သော သားမျိုးမရှိ။ အချစ်ဆုံး သားဖြစ် သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးသည် ဘုရားသားသမီးများဖြစ်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုအထဲတွင် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် ဘုရားသခင်နှင့် တန်းတူထပ်တူဖြစ်သည်။

ကယ်တင်ရှင်သခင် ဘုရားသည် ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံသည်။ အခြားတဘက်တွင် အခြားသူများအား ငဲ့ညှာခြင်းမရှိ။ စင်ကြယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြည့်ရှိသောကြောင့် အပြစ်ကို မသက်ညှာနိုင်။ ဒုစရိုက်ချဉ်းကပ်ခြင်းကို လက်မခံ။ ပြည့်စုံသောကျေးဇူးတော်နှင့် ကြွယ်ဝသကဲ့ သို့ ဖြောင့်မတ်မျှတခြင်းရှိသည်။

၁:၁၅ ဗိတိ္တဇံဆရာယောဟန်က ခရစ်တော်သည် ဘုရားသားတော်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူသည်။ လူထုပရိသတ်ထဲသို့ သခင်ခရစ်တော် ဧဝံဂေလိတရားမဟောကြားမီ ဗတိ္တဇံယောဟန် က ခရစ်တော်ကြွရောက်လာမည့်အကြောင်းပြေးပြောသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ပရိသတ်မြင်ကွင်း သို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ သင်တို့ကို ငါပြောနှင့်သောသူသည် ဤသူသည်ဖြစ်သည်ဟု မိတ်ဆက်ပေး သည်။ ယေရှုသည် ဗတိ္တဇံယောဟန်နောက်တွင် မွေးဖွား၍ အမှုတော်လည်းနောက်မှပွင့်သောကြာပန်းဖြစ် သည်။ ယေရှုက (၆)လငယ်၍ အမှုတော်ဆောင်ရာတွင်လည်း နောက်မှလိုက်သည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို လည်း ထိုသူထံတွင် ခံယူသည်။ သို့သော်လည်း ယေရှုသည် ယောဟန်ထက်ရှေ့ရောက်သူဖြစ်သည်။ ယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သည်။

၁:၁၆ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာပြည့်စုံကြသည်။ ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးသည် ဧရာမကြွယ်ဝသော ကြောင့် တိုင်းနို်င်ငံ သားအားလုံး၊ ယုံကြည်သူ အားလုံး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါးပြီးတပါးဆိုသည်မှာ ကျေးဇူးတော် ကြွယ် ဝပြည့်လျှံခြင်းကို ရည်ညွန်းသည်။ ကျေးဇူးတော်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က သားသမီးများ အပေါ် ကျေးဇူးပြု ခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၁ရ ဤကျမ်းပိုဒ် ဓမ္မဟောင်းတရားနှင့် ဓမ္မသစ်တရား ဝိရောဓိဖြစ်ပုံကိုယှဉ်ပြသည်။ မောရှေသို့ပြုထားသော ပညတ်တရားများသည် ကျေးဇူးတော်၌ မတည်။ လူများက လိုက်နာကြရန် နှင့်မလိုက်နာပါက သေခြင်းသို့ရောက်မည့်အကြောင်း ပြဌာန်းသည်။ ထိုပညတ်တရားက ကောင်းသော အမှုကို ညွန်ပြသော်လည်း လိုက်လျှောက်ဖို့ခွန်အားမပေးနိုင်။ အပြစ်တရားကို ပြသသော်လည်း အပြစ်စီရင် ဖို့မဟုတ်၊ အားနည်းသူများကယ်တင်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုကယ်တင်ခြင်းတရားသည် လောကအပြစ်သား များအတွက် ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။

ထိုကျေးဇူးတော်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သာ ရောက်လာသည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်ကိုယ် တိုင် လည်းကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က ငါသည် သမ္မာတရားဖြစ်၏ ဟုဆိုခားသည် နှုတ်တော်ထွက်စကားနှင့် အမှုတော်များတွင် အကြွင်းမဲ့စင်ကြယ်ဖြောင့်မတ်သည်။ လူသားများအား ကျေးဇူးတော်ထုတ်ပြရုံသာမက၊ အပြစ်သားများကိုလည်း ချစ်တော်မူသည်။ သို့သော် လူများ၏ အပြစ်ကို မူမကြိုက်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်၏ အဖိုးအခ သေခြင်းတရားကို ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ အပြစ်၏ အဖိုးအခကို ကိုယ်တိုင်ဆပ်ပေးသည်။ အပြစ်လူသားမျးာပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးကို ပေးဆပ်ပေးသဖြင့် လူသားများ၏ ဝိညာဉ်များသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံအိမ်တော်သို့ဝင်ခွင့် ရရှိသွားကြပြီ။

၁:၁၈ မည်သူတစုံတဦးကမှ ဘုရားသခင်ကု မမြင်ဘူးကြပါ။ ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် လူ့မျက်စိဖြင့်မမြင်ရပါ။ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မရှိ။ သို့သော် ဓမ္မဟောင်းကာလ တွင် လူအသွင်ဖြင့်၎င်း၊ ကောင်းကင်တမန်အသွင်ဖြင့် ကိုယ်ထင်တွေ့ရတတ်သည်။ ထိုသို့ဖူးမြင်ခြင်းသည် လည်း ဘုရားစင်စစ်ကို တွေ့မြင်ရခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရွေးကောက်တော်မူသော သူများကို ခဏတဖြုတ် ကိုယ်ရောင်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ တပါးတည်းသော အချစ်ဆုံးသားတော် ဖြစ်သည်။ ယေရှုကဲ့သို့သော အခြားသားတော်မရှိ။ ဘုရားသခင်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးစိုးစံ၍ ဘုရားသခင်နှင့် လည်းတူသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် လာရောက်နေထိုင်သော်လည်း ခမည်းတော် ရင်ခွင်ထဲမှာ ရှိနေသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ချွတ်စွပ်တူ၍ ဘုန်းတန်ခိုးလည်း တန်းတူရည်တူဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားသခင်နှင့်တူသော သားတော်ကို ဖူးမြင်ခွင်ရခြင်းသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားခြင်းဖြစ်၏။ ယေရှုခရစ်ကို ဖူးမြင်ရလျှင် အဘ ဘုရားသခင်အား ဖူးမြင်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားကို ကြားရသည် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်၊ ကရုဏာတော်ခံစားရသည်။ ထိုယေရှုသခင်ကို ဖူးမြင်တွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့် လူသားများအပေါ်ထားရှိသော အဘဘုရားသခင်၏ သဘောတော်ကို နားလည်ခွင့်ရကြပါသည်။

၂။ ဘုရားသားတော်၏ ပထမဦးဆုံးနှစ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်း (၁:၁၉- ၄:၅၄)

(က) ဗတ္တိဇံယောဟန်သက်သေခံခြင်း (၁:၁၉-၃၄)

၁:၁၉ ယောဟန်အမည်ရှိသော လူတစ်ယောက်က မေရှိယသခင်ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်၍ နောင်တရကြရန် ဟောကြားသည့်အကြောင်း ယေရုရှလင်သို့ သတင်းပျံ့နှံ့သောအခါ၊ ယုဒလူမျိုးများသည် ထိုသတင်းအား စုံစမ်းစစ်ကြောရန် ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် လေဝိအမျိုးသားများပါဝင်သော စုံစမ်းရေးကော် မတီဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ဗိမာန်တော်တွင် အရေးပါအရာရောက်သူများ၊ လေဝိများသည် ပရိသတ်အကြားတွင် ဝေယျာဝစ္စပြုသူများဖြစ်သည်။ ပရောဟိတ်များက သင်ဘယ်သူ နည်း ကာလရှည်ကြာစောင့်မျှော်နေကြသော မေရှိယလားဟုမေးကြသည်။

၁:၂ဝ တော်ရုံတန်ရုံလူဆိုလျှင် ချော်လဲရောထိုင်အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ သို့သော် ယောဟန်သည် သစ္စာရှိသော သက်သေခံကောင်းဖြစ်သဖြင့် သူသည် ခရစ်တော် (မေရှိယ) မဟုတ်၊ သက်သေခံခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း မဆိုးမတွပြန်ဖြေသည်။

၁:၂၁-၂၂ ယုဒများက ခရစ်တော်အဖြစ် ဧလိယပြန်လည်ကြွလာသည်ဟု ထင်မှတ်ကြ သည် (မာလ ၄:၅)။ ထိုယောဟန်သည် မေရှိယမဟုတ်လျှင် မဟုတ်မှလွဲရော ဧလိယဖြစ်ရမည်ဟု ယုံမှတ် ကြသည်။ သို့သော်ယောဟန်က ဧလိယလည်းမဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။ တရား ၁၈:၁၅တွင် မောရှေကား သင်၏ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ အမျိုးသားချင်းတို့အထဲ၌ ငါနှင့် တူသော ပရောဖက် တပါးကို သင့်အဘို့ ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ ထိုပရောဖက်စကားကို နားထောင်ရမည် ဟုဆိုထားသည်။ ထိုကျမ်းစကားကို ပြန်လည် စွဲကိုင်လျက် ယောဟန်ကို ဧလိယအဖြစ် စွဲမှတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့လည်း မဟုတ်ပြန်။ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့သည် မယ်မယ်ရရ အဖြေမရဘဲ ယေရုရှလင်သို့ ပြန်သွားကြ သည်။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်၏ သဘောသည် မည်သို့ရှိသနည်းဟု ပြောဆိုကြသည်။

၁:၂၃ ယောဟန်ကလည်း ငါသည် ထာဝရဘုရား၏ လမ်းခရီးကို ဖြောင့်စေကြလော့ဟု တော၌ ဟစ်ကြွေးသောသူ၏ အသံဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ယောဟန်သည် ထောက်လှမ်းသူများအား ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် ဟေရှာ ၄၀:၃ကို ကိုးကား၍ ပေါ်ထွန်းလာမည့်ခရစ်တော်၏ ရှေ့တော်ပြေးလမ်း ရှင်းသူဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ တမျိုးပြောရလျှင် ရှေးပရောဖက်ပြုချက်အတိုင်း ခရစ်တော်အတွက် လမ်းခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယောဟန်သည် အသံဖြစ်၍ ဣသရေလများသည် ကန္တာရတောဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဣသရေလများသည် ဘုရားနှင့် ဝေးကွာသောကြောင့် ကန္တာရတောကဲ့သို့ ဘဝ ခြောက်သွေ့ကြောင်း တင်စားခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယ်သူမူ ရိုးစင်းစွာ အသံဟုဆိုသည်။ ကြီးကျယ်သူနှယ် နှယ် ရရမဟုတ်ကြောင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာမယူ၊ မမြင်ရသော်လည်းကြားနိုင်သော အသံအဖြစ်သာခံယူသည်။ ယောဟန်သည် အသံဖြစ်၍ အသံရှင်မှာ ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လူများကြားသိကြရန် အသံလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအသံသည်လည်း နှုတ်ကပတ်တေ်မရှိလျှင် အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ နှုတ်က ပတ်တော်သည် အသံထက်ကြီးမားသည်မှန်သော်လည်း အသံတော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။

ယောဟန်၏ သတင်းစကားမှာ ဘုရားသခင်၏ လမ်းခရီးကို ဖြောင့်စေကြလော့ ဟုဖြစ် သည်။ မေရှိယ သခင်ကြွလာပြီ။ ထိုသခင်ကို လက်ခံဖို့ အတားအဆီးဟူသမျှကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းကြလော မိမိတို့အပြစ်များကို နောင်တရကြလော့။ ဣသရေလ ဘုရင်အဖြစ် လာရောက်စိုးစံအုပ်စိုးမည်ဟု လိုက်လံ ဟောကြားသည်။

၁:၂၄-၂၅ ထိုပရိသတ်များထဲတွင် ဖာရိရှဲများလည်းပါသည်။ ဖာရိရှဲများသည် ဓမ္မဟောင်း ပညတ်တော်များနှင့် အသိပညာအကြွယ်ဝဆုံး၊ ပညတ်တော်တွင် အနှံ့စပ်ဆုံး၊ အသန့်ရှင်းဆုံးလူများဖြစ် သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို မာနထားဘဝမြင့် သူများဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းအယူသီးကြ သော်လည်း အသက်တာမှာ အပြစ်ဗလပွဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ယောဟန်အား ဘာကောင်မှမဟုတ်ဘဲနှင့် ဘာကြောင့်သူများကို နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ကြခြင်ဖြစ်သည်။

၁:၂၆-၂ရ ယောဟန်က ငါသည် ရေ၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့ကို အရေးပါအရာရောက်သူအဖြစ် မထင်မှတ်ကြစေလို။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြွရောက်လာမည့် ခရစ် တော်၏ လမ်းခရီးကြိုခင်းဖို့သာ ဖြစ်သည်။ သူ့တပါးစကားကို ကြားနာ၍ နောင်တရသူများအား ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တို့ အလယ်၌ သင်တို့မသိသောသူ တယောက်ရှိ၏။ ဖာရိရှဲများကမူ မေရှိယသခင်ရှာဖွေသူအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြ။ ထို့ကြောင့် ဖာရိရှဲများ ထံသို့ ထိုသူသည် င့ါနောက်ကြွလာသော်လည်း ငါ့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏။ ထိုသူ၏ ခြေနင်းတော်ကြိုးကို ဖြည်ခြင်းငှာ ငါမထိုက်ဟု ပြန်ပြောသည်။ ငါသည် ဘာကောင်မှ မဟုတ်၊ သို့သော်ကြွရောက်လာမည့်ခရစ် တော်ကို ရှေးရှုကြပါ။ ထိုခရစ်တော်သည် မည်သူမည်ဝါးဖြစ်ကြောင်းတွေ့လာကြရမည် ဟုဆိုသည်။ ထိုကြွ လာမည့်သူသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်သည်။ အစအဦးကပင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ထိုက်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် ယောဟန်သည် မိမိကိုယ်နှိမ့်ချစွာဖြင့် ခရစ်တော်၏ အစေခံဖြစ်သည်။

၁:၂၈ ဗေသဗေရ (ဗေသနိ)၏ နေရာကို အတိအကျမသိရပါ။ ယောဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ကမ်းတွင် ရှိသည်ဟု သာသိရသည်။ ယေရုရှလင်နှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ရှိသည်ဟု မှန်းဆရသည်။

၁:၂၉ ယေရုရှလင်မှ မာရိရှဲများရောက်လာတွေ့ဆုံကြပြီး နောက်တနေ့တွင် ယေရှုသည် ယောဟန်ထံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ယေရှုကို မြင်လျှင် မြင်ခြင်းယောဟန်သည် စိတ်လှုပ်ရှားလျက် ကြည့်ကြလော့ ဤလောက၏ အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့ ဟု ကြွေးကြော်သည်။ သိုးသငယ်ဆိုသည်မှာ ယုဒများယဇ်ပူဇော်တွင်အသုံးပြုသော ယဇ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်မူထားသော လူမျိုးများအား သိုးသငယ်၏ အသွေးဖျန်၍ ယဇ်ပူဇော်ကြရန် ဘုရားသခင်က သင်ပြထားသည်။ သိုးသငယ်ကိုသတ်၍ ထိုသိုးသငယ်၏ အသွေးဖျန်းခြင်းဖြင့် အပြစ်များကို အာပတ်ဖြေ ကြသည်။

မည်သို့ပင် ပူဇော်ခဲ့ကြစေကာမူ သိုးသငယ်၏ အသွေးသ်ည လူအပြစ်များ ဆောင်ကြဉ်း သွားခြင်းမစွမ်းနိုင်ပါ။ ထိုသိုးသငယ်၏ နိမိန်လက္ခဏာမှာ တနေ့သောအခါ လူ့အပြစ်များကို ဆောင်ယူသွား မည့်ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်အစပေါ်ထွန်းလာမည့်အကြောင်း နိမိတ်စိမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရောက်ရှိ လာမည့်ကာလကို ယုဒလူမျိုးများသည် နှစ်ပေါင်းကြာရှည်လည်တဆန့်ဆန့် မျှော်ကြရသည်။ ထိုအချိန် ကာလရောက်ရှိချေပြီ။ ယောဟန်က ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ရောက်ရှိလာကြောင်း ကြော်ငြာမောင်းခတ် နေပြီ။

လောကသားများ၏ အပြစ်ကိုဆောင်ယူသွားသည်ဟုဆိုရာတွင် လူတိုင်းလူတိုင်း၏ အပြစ် ဟူသမျှကို ခွင့်လွှတ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ခရစ်တော် အသေခံခြင်းသည် တကမ္ဘာလုံးအတွက် ပြည့်စုံလုံ လောက်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုယေရှုခရစ်တော်အား ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ခံယူသူများအတွက်  အကျိုးသက်ရောက်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ခရစ်ယာန်များ၏ အပြစ်ဖြေခြင်းကို J.C Jones က ဤသို့ ရှင်းပြသည်။

၁။ သဘောသဘာဝ။ ယုဒများ၏ ယဇ်ကောင်သည် သိုးသငယ်ဖြစ်၍ ယုတ္တိမတန်။ ခရစ်ယာန်များ၏ ယဇ်ကောင်သည် ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ဖြစ်သည်။

၂။ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ယုဒများသည် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း အပြစ်ဖြေကြသည်။ ခရစ်ယာန် များ၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် တကြိမ်တခါ တည်းနှင့် တလောကလုံးအတွက် ပြီးစီးသည်။

၃။ မြင်ကွင်းပစ်ကွင်း။ ယုဒများ၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် ယုဒလူမျိုးများအတွက်သာဖြစ် သည်။ ခရစ်ယာန်များ၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် တကမ္ဘာလုံး၊ တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးနှင့်ဆို သည်။

၁:၃၀-၃၁ ယောဟန်က သူနောက်မှ ရောက်လာမည့်သူသည် သူ့ထက်ကြီးမြတ်သည်ဟု တစိုက်မတ်မတ်ဆိုသည်။ ထိုလူလာရာလမ်းကို ရှင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူထက်ကြီး ခြင်းမျိုးဖြင့် ထိုရောက်လာမည့် သူသည်လည်း ယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သည်။ ယောဟန်သည် ယေရှု ထက်လပိုင်းအနည်းငယ်စောမွေးသော်လည်း ယေရှုသည် အစဉ်ထာဝရရှိနေသူဖြစ်သည်။ ယောဟန်က သူကိုငါ မသိခဲ့ ဟုဆိုခြင်းမှာ တကြိမ်တခါမှ မတွေ့မြင်ဘူးပါဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။

ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုများဖြစ်ကြသည်။ စားဖော်ဆော့ဖက်ကြီးဖော်ပေါင်းဖက်များဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသူများကိုနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည့်အချိန်တွင် ထိုယောဟန်က ယေရှုအား မေရှိယ အဖြစ်မသိ မှတ်ခဲ့။ ယောဟန်၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာ မေရှိယလမ်းတာကို ရှင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူ မျိုးများအား ထိုသခင်ကို ညွှန်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုအား ရေ၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် နောက်လိုက်တော်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်။

၁:၃၂ ယောဒန်မြစ်ထဲမှာ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းဖြင့် သက်သေထူပါသည်။ ရေနှစ်ရာမှထ သော အခါ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်သဖွယ် ခရစ်တော်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်လာသည် (မ ၃:၁၆၊ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။

၁:၃၃ ယောဒန်နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာပေးသော ထိုသူသည် မေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်း ထိုသူ အပေါ်တွင် ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်က နိမိတ်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က ဤသူသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသူလည်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည်းလိုက် သည်။ သန့်ရှင်းသောသူ ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဦးဆောင်မှု၌ ပါဝင်သော သုံးပါးတဆူထဲက ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်သားတော်နှင့်လည်း တန်းတူရည်တူဖြစ်သည်။

ယောဟန်က ရေ၌နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာပေးသကဲ့သို့ ယေရှုကလည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်၌ှ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းကို ပင်တေကု တ္တေနေ့၌ တွေ့ရသည် (တ ၁:၅၊ ၂:၄-၃၈)။ ထိုအချိန်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကောင်းကင် ဘုံမှ ဆင်းသက်လာပြီး ယုံကြည်သူတိုင်း၌ ကိန်းဝပ်သည် ထိုယုံကြည်သူများကို အသင်းတော်၏ အစိတ် အပိုင်းများခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်စေသည် (၁ကော ၁၂:၁၃)။

၁:၃၄ ယေရှုနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူစဉ်တွင် ဖြစ်ပျက်သောအခြင်းအရာများကို ထောက်ရူ၍ နာဇရက်သားယေရှုသည် ဘုရားသားတော်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း ယောဟန်သိရှိသည်။ သူလမ်းခင်းပေးသော သူသည် ထိုသူဖြစ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသား တော်သည် ယေရှုဖြစ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသား တော်သည် ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကျေညာလိုက်သည်။

(ခ) အန္ဒြ၊ ယောဟန်နှင့် ပေတရုတို့အား ခေါ်ယူခြင်း (၁:၃၅-၄၂)

၁:၃၅-၃၆ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ နောက်တနေ့သည် တတိယနေ့ဖြစ်သည်။ ယောဟန်သည် တပည့်နှစ်ယောက်နှင့် အတူ ရှိနေသည်။ ဤသူများသည် ယောဟန်၏ ဟောကြားချက်များကို ကြားဘူးကြ ၍ ယုံကြည်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယေရှုကို မတွေ့မြင်ဘူးကြပါ။ ယခုယောဟန်သည် သခင်ယေရှု၏ လူသိရှင်ကြားသက်သေ ခံခွင့်ရရှိသည်။ ယခင်ရက်များတွင် ထိုသူ (ဘုရားသခင်၏ သိုးသ ငယ်)၊ သူ့အမှုတော် (လောကသားများအပြစ်ကို ယူဆောင်သွားခြင်း) အကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ယခုနီးနီး ကပ်ကပ်နေခွင့်ရသည်။ သူ့စကားများသည် တိုသည်၊ ရှင်းသည် ၊ အတ္ဆကင်းသည်။ ကယ်တင်ရှင် သခင်၏ အကြောင်းများသာဖြစ်သည်။

၁:၃ရ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းတရားလိုက်ဟောသော ကြောင့် ယောဟန်သည် တပည့်နှစ် ယောက်ဆုံးရှုံးသည်။ သို့သော် ယေရှုနောက်တော်သို့ လိုက်ခွင့် ရသောကြောင့် အကျိုးအမြတ်ရရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် စာရှုသူများလည်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ဆုံးရှုံးခြင်းထက် သခင်နောက်တော်သို့ လိုက်သင့် ကြောင်း သင်ခန်းစာယူရသည်။

၁:၃၈ ကယ်တင်ရှင်သခင်သည် သူ့နောက်တော်သို့ လိုက်သူများကို အစဉ်သဖြင့် စိတ်ပါ ဝင်စားသည်။ တပည့်တော်ဖြစ်လာမည့်သူနှစ်ယောက်သို့မေးသည့်မေးခွန်းကိုနားထောင် ကြည့်ပါ။ အဘယ် အလိုရှိသနည်း ဟုမေးသည်။ သူတု့ိဖြေမည့် အဖြေစကားကို သိနှင့်သည်။ လိုချင်သောအရာကို လည်းသိ သည်။ သို့သော် ထိုသူများ နှုတ်မှ ထွက်မည့်စကားကို ကြားချင်သည်။ ရဗိ္ဗ၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်မှာ နေတော်မူသနည်း ဟုမေးကြသည်။ ထိုစကားက ကိုယ်တော်နှင့် ရင်းနှီးချင်ကျွမ်းဝင်ချင်ကြကြောင်း နား လည်ရသည်။ ကိုယ်တော်အား တွေ့ဆုံရုံမျှနှင့် မတင်းတိမ်နိုင်သဖြင့် ကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်ကြသည်။ ရဗ္ဗိဆိုသည်မှာ ဟေဗြဲဘသာစကားဖြစ်၍ ဆရာ သခင်ကြီးဟုအနက်ရသည်။

၁:၃၉ ယေရှုကလည်း လာ၍ကြည့်ကြလော့ဟု ဖိန်ခေါ်သည်။ ကိုယ်တော်ထံသို့ လာချင် သူတိုင်းဘယ်သောအခါမှ ငြင်းပယ်ပလွှတ်ခြင်းမပြု၊ ထိုသူနှစ်ယောက်အား သူတည်းခိုးရာနေရာသို့ ဖိတ် ခေါ်သည်။ ဧကန္တ၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့သောနေရာဖြစ်ရမည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလ၊ အိမ်ထောင်ကြီးများနှင့် ယှဉ်ကြည့်ချင်သည်။ ထိုသူများသည်လည်း ယေရှုနေရာအိမ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်၍ တနေကုန်တနေ ခမ်းခဲ့သည်။ (ထိုအချိန်သည် ဆယ်နာရီဖြစ်သည်)။ ထိုသူများသည် ယေရှုခရစ်တော်အား ကယ်တင်ရှင် အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသိအမှတ်ပြုသူများထဲတွင်ပါဝင်သည်။

ဆယ်နာရီဆိုသည်မှာ နံနက် (၁၀)နာရီသို့မဟုတ် ညနေ ၄နာရီဖြစ်သည်။ ထိုအခါက ရောမ စံတော်ချိန်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၄ဝ ထိုသူနှစ်ယောက်အနက် တယောက်သည် အန္ဒြဖြစ်သည်။ အန္ဒြသည် သူ့အစ်ကို ရှိမုန်ပေတရုလောက် လူသိထင်ရှားခြင်းမရှိ။ သို့သော် ယေရှုကို ပထမဦးဆုံးသိကျွမ်းသော လူနှစ်ယောက် တွင် ပထမလူဖြစ်သည်။

အခြားကျန်ရှိသူ၏ နာမည်ကို ကျမ်းစာတွင် မပါရှိသော်လည်း ကျမ်စာသုတေသီများက ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းစီရင်ရေးသားသူယောဟန်ဖြစ်သည်ဟုယုံမှတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် ယောဟန်သည် မိမိနာမည်ကို ထုတ်ဖော်ဝါကြွားခြင်း၊ နာမည်ယူခြင်းမပြုဘဲ၊ အောက်ကျို့နှိမ့်ချတတ် သူဖြစ်သည်။

၁:၄၁ လူတယောက်သည် ယေရှုကို တွေ့မြင်သောအခါ ဖူးမြော်လိုလွန်းလှသောကြောင့် သူ့အစ်ကိုအား ကဗျာကယာပြေးခေါ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် တဦးချင်းအသက်တာတွင် ရတနာမဟုတ် ပါလော။ ငါတို့သည် မေရှိယကိုတွေ့ပြီဟု ဝမ်းသာအားရဆိုကြသည်။ အဘယ်မျှ အံ့အား သင့်ဖွယ်ရာ နည်း။ ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးထားသူ ကတိတော်ပြုထားသော ခရစ်တော်အား နှစ်ပေါင်းလေးထောင် ကြာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည် မဟုတ်လော။ ထိုမျှကြာကြာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည့် မေရှိယကို ဘွားကနဲတွေ့ မြင်သောအခါ အဘယ်မျှ ဝမ်းသာလုံးစို့ကြမည်နည်း။ မေရှိယသခင် တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းကောင်း အား သူ့ညီအန္ဒြရပ်ထံမှ တုန်တုန်ရီရီကြားရသည့်အချိန်သည် ဘဝသစ်စတင်ကြသည်။ ကိုယ်သမိုင်းကို်ယ်ရေး ကြသည်။ အန္ဒြေ၏ သတင်းစကားသည် ရိုးစင်းလှသည်။ စကားလုံး (၅)လုံးတည်း။ မေရှိယကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ပြီ။ ဤကျမ်းအရ အကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောရာတွင် စကားကြီး၊ စကားကျယ်ပြောစရာမ လို၊ ရင်ထဲမှာရှိသည့်အတိုင်း ရိုးစင်းစွာ ဟောပြောရန် သွန်သင်ပါသည်။ ရိုးရိုးလေးသာသွန်သင်ပြောဆိုပါ။ ဘုရားသခင်စောင့်ထိန်းတော်မူပါသည်။

၁:၄၂ အန္ဒြေသည် သူအစ်ကိုအား လူမှန်နေရာမှန်သို့ ပို့ဆောင်သည်။ အသင်းတော် ရဟန်းဘောင်၊ ဘာသာရေးလောကထဲသို့ မပို့ဆောင်ပါ။ ယေရှုထံသို့ပို့ဆောင်သည်။ ကောင်းလေစွ။ ကောက်လိုက်သည့် စွမ်းဆောင်ချက်ပါတကား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ပေတရုသည် လူကိုမျှားသောတံ ငါသည်ကြီး၊ သခင်ဘုရား၏ တပည့်တပန်းများကို ဦးဆောင်သူဖြစ်လာ သည်။ ရှိမုန်သည် သူ့ညီကိုအား ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့နာမည်ကို ထုတ်ဖော်မပြောပြသော်လည်း ယေရှုက သိနှင့်သည် ရှိမုန်၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တဏှာမငြိမ်သောအကျင့်ကိုလည်း သိသည်။  အကျင့်စရိုက်ပြောင်းလဲတတ် သည်ကို လည်းသိသည်။ ထို့ကြောင့် မြဲမြံခိုင်မာခြင်းရှိရန် ကျောက်ဟု နာမည်ပြောင်းပေးသည်။ ယေရှုက မည့်သို့သိသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် အတိတ်ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ်ကာလ၏  ဘုရားဖြစ် သည်။ ရှိမုန်၏ နာမည်ကို ကေဖ (ဟေဗြဲ ဘာသာဖြင့်ကျောက်) သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ကောင်းကင်နိုင်ငံပြန်ကြွပြီး၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာသောအခါ ကေဖ၏ ဘဝအသက် တာသည်လည်း ခိုင်မာလာသည်။

(ဂ) ဖိလိပ္ပုနှင့် နာသနေလတို့ကို ခေါ်ယူခြင်း (၁:၄၃-၅၁)

၁:၄၃ ဤကျမ်းစာ၏ စတုတ္ထနေ့သို့ ရောက်လာကြပြီ။ Bosch က ထပမနေ့မှာ ယောဟန် တပါးတည်း (၁၅-၂၈)၊ ဒုတိယနေ့တွင် ယောဟန်နှင့် ယေရှု (၂၉-၃၄) တတိယနေ့တွင် ယေရှုတပါးတည်း (၄၃-၅၁) ဟုဆိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် မြောက်ဘက်အရပ် ဂါလိလဲဘက်သို့ သွားသည်။ ဖိလိပ္ပုကို တွေ့ရှိ၍ နောက်တော်သို့လိုက်ဖို့ခေါ်သည်။ ငါနောက်လိုက်ခဲ့ ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားတော်သည် ကြီးမြတ် သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအခွင့်အထူးမျိုးကမ်းလှမ်းခံရသူရှားသည်။ ကယ်တင်ရှင်သခင်သည် ရိုးစင်းစွာပြောနေဆဲ။ တွေ့သည့်လူတိုင်းကို နေရာတိုင်းမှ ဖိတ်ခေါ်နေဆဲ။

၁:၄၄ ဗေရှေဒသည် ဂါလိလဲကမ်းခြေမြို့ကြီးတမြို့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာမြို့အ နည်းငယ်ထဲတွင်ပါဝင်သည်။ ထိုမြို့သည် သခင်ယေရှု၏ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများ ပြည့်စုံပြသရာဖြစ် သည် (လု ၁၀:၁၃)။ ဖိလိပ္ပု၊ အန္ဒြေနှင့် ပေတရုတို့၏ နေရပ်ဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ သောကြောင့် လုံးဝတိမ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်၍ ထိုနေရာကို အတိအကျ မသိရတော့ပါ။

၁:၄၅ ဖိလိပ္ပုသည် ပျော်ရွှင်မှုအသစ်ရရှိသော ကြောင့် တယောက်တည်းဝမ်းမသာနိုင်။ ထို့ကြောင့် နာသန်နေလအား ခေါ်ယူဝေငှသည်။ အသက်တာပြောင်းလဲခါစလူများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ အောင်ပွဲခံစစ်သူကြီးများဖြစ်သည်။ သူသတင်းစကားသည် လိုရင်းတိုရှင်းဖြင့် အချက်ကျသည်။ မောရှေနှင့် ရှေးပရောဖက်များကြိုတင်ဟောကြားခဲ့ကြသည့် မေရှိယ နာဇရက်ယေရှုကို တွေ့မြင်ကြောင်းနာသန်နေလ ၌ ပြေးပြောသည်။ စင်စစ်ထိုသတင်းစကားသည် တိကျမှုမရှိလှ။ ယောသပ်၏ သားယေရှုဟုဆိုသ်ည။ ယေရှုသည် အပျိုကညာမှ မွေးဖွားသူဖြစ်၍ လောကဖခင် မရှိပါ။ ယောသပ်သည် ယေရှုအားမွေးစားသော ခေါင်းကိုင်ဖခင် ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သော်လည်း စစ်စစ်မဟုတ်။ ထိုအကြောင်းကို James J. Stewat က ဤသိုပထောက်ခံသည်။

အစမူလဖြစ်တည်ခြင်းအကြောင်း သိရှိရန်သည် ခရစ်တော်ဘက်မှ ကြည့်လျှင် သိရှိရန် လိုအပ်သော အရာမဟုတ်။ လောကလသားများကိုလည်း ဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာထဲသို့ သွတ်သွင်းရန် မရည်ရွယ်။ ယနေ့ ကာလလုပ်ဆောင် ပုံနည်းလမ်းများသည် သေချာသောအရာမဟုတ်။ ကိုယ်တော် သည် လူများကို ညီအစ်ကို မောင်နှမအဖြစ် ခံယူသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် အထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်စေချင် သည်။ ယုံကြည်ဆက်ကပ်စေချင်သည်။ ကိုယ်တော်သည်အစ၌ ရှိသည်။ ထိုကာလမှစ၍ မိတ်ဆွေများ သဖွယ် သဘောထားသည်။ တလှမ်းပြီးတလှမ်းတဆင့်ပြီး တဆင့် လက်တွဲလာကာ တပည့်တော်များအဖြစ် ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝစေချင်သည်။

၁:၄၆ နာလန်နေလမှ အခက်အခဲရှိသည်။ နာဇရက်မြို့သည် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစသည်။ ထိုမြို့သည် အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်၍ အကြောင်းစုံသိသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ထဲမှာ မသတီ။ ဖီလစ်ကလည်း မငြင်းပါ။ သို့သော် ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ခြင်းက ပိုမို သေခြာသည်ဟုခံယူသည်။ အဘိုးတန် သင်ခန်းစာ ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည်လည်း အခြားသူများအား ငြင်းခုံခြင်းမပြုရ။ ဗရဏသီချဲ့၍ ဆွေနွေးရှင်းပြစ ရာမလို။ လာ၍ကြည့်ပါ ဟူသော စကာသည် အရှင်းလင်းဆုံးအထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။

၁:၄ရ ဤကျမ်းပိုုဒ်တွင် ယေရှု၏ သဗ္ဗတဉာဏ်တော်ဖော်ပြသည်။ မည်သူကမှ ကြိုတင် ပြောပြခြင်းမရှိဘဲနှင့် ယေရှုသည် နာသန်နေလကို လှမ်းမြင်လျှင်မြင်ခြင်းပရိယာယ်ကင်းသော ဣသရေလ သားလာနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ယာကုပ်အမျိုးအနွယ် ဣသရေလများသည် လှည့်စားခြင်း၊ မုသာသုံးခြင်း၊ ပရိယာယ်ဆင်ခြင်းရှိကြသော်လည်း နာသန်နေလမှာမူ ထိုအမျိုးထဲတွင်မပါဝင်။ ထိုယာကုပ်အမျိုးအစားထဲ ကမဟုတ်။

၁:၄၈ မတွေ့မမြင်ဘူးသော လူစိမ်းတယောက်က ငယ်ကျွမ်းဆွေ မိတ်ဆွေကဲ့သို့ သူ့ အကြောင်းပြောသောအခါ နာသန်နေလ မျက်လုံးပြူံးသွားသည်။ အဘယ်သို့သိသနည်းဟု မေးသောအခါ ယေရှုက မင်းကို ဖိလိပ္ပုကမခေါ်ခင်၊ သဖန်းပင်အောက်တွင် ထိုင်နေစဉ် ကပင်ငါမြင်သည်ဟု ဆိုသည်။ လူ့ကိုမမြင်သာအောင် သစ်ကိုင်းသစ်ခက်ခြုံနွယ်များက ပိန်းပိတ်ကွယ်နေပါလျက် မည်သို့မြင်ပါသနည်း။ ဘယ်နေရာမှာ ပုန်းပုန်း ဘယ်နေရာမရှိရှိ ယေရှုအကုန်မြင်ပါသ်ည။

၁:၄၉ လူ့မျက်စိဖြင့်မမြင် သာသော်လည်း ယေရှုကမြင်နိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် သဘာဝ လွန်ဉာဏ်မျက်စိဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်း နာသန်လေယုံကြည်သွားသည် ယေရှုသည် ဘုရားသားတော် ဖြစ်ကြောင်းနှင် ဣသရေလတို့၏ ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားသည်။

၁:၅ဝ ခရစ်တော် သူ့ကိုယ်သူမေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်း နာသန်နေလအား(၂)ခုသက်သေ ပြခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ အကျင့်သိက္ခာလက္ခဏာနှင့် လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော အရာကို ထိုးဖောက် မြင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ချက်သည် နာသန်နေလအတွက် လုံလောက်သဖြင့် ယုံကြည်လက်ခံသွားသည်။ သို့သော်လည်း ထို့ထက်အံ့ဩဖွယ်ရာများ တွေ့မြင်ဥိးမည်ဟုလည်း ယေရှုက မှာ လိုက်သည်။

၁:၅၁ ယေရှုသည် ပြောသည့်အခါ တိုင်းအရေးကြီးသော နှုတ်ကပတ်တော်မြွက်ကြား သည့် အခါများတွင် ငါအမှန်ဆိုသည်ကား ဟု သုံးနှုန်းလေ့ရှိသည်။ (စာပေကျမ်းဂန်တွင်မူ အာမင်၊ အာမင် ဟုဆိုသည်၄ )။ ဤနေရာတွင်လည်း ကိုယ်တော်ပြန်လည်ကြွလာ၍ ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးမည့်အကြောင်း နာသန်နေလကို နိမိတ်ပေးထားသည်။ အညတြနာဇနက်သားလက်သမား၏ သားသည် ဘုရားသားတော် ဣသရေလတို့၏ ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်း၊ တကမ္ဘာလုံးက နားလည်လာကြမည်။ ထိုနေ့ကာလ ရောက်သောအ ခါ ကောင်းကင်လွင့်မည်။ ဘုရားသခင်ကို ခင်တွယ်နှစ်သက်သူများ သည် ယေရုရှလင်ကို မိမိတို့အိမ်တော် အဖြစ် ခရစ်တော်နှင့် အတူစိုးစံကြရမည်။

ထိုစကားကြားသိရသောအခါနာသန်နေလသည် ယာကုပ်၏ ကောင်းကင်လှေကားကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့မိသည် (က ၂၈:၁၂)။ ထိုလှေကားပေါ်မှ တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်သော ကောင်းကင် တမန်များသည် ဤယေရှုတပါးတည်းသို့သာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်သားများသည် လူသားတော်ပေါ်သို့ တက်လိုက်ဆင်းလိုက် လုပ်နေကြပြီလား။ ကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင် ၏ အစေခံများမီလျှံကဲ့သို့ ထိန်လင်း၍ ပွဲခံလှည့်လည်နိုင်သူများဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား လူ့လောကြီး ကို အုပ်စိုးသောအခါ အလိုတော်ဖြည့်ဖို့ ကောင်းကင်နှင်မြေကြီး အကြားတွင် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လူးလာ ပျံဝဲကြမည့်သူများဖြစ်သည်။

ယေရှုက ဤအံ့ဘွယ်နိမိတ်များသည် အသေးအဖွဲများသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အုပ်စိုး သည့်ကာလရောက်သောအခါ ဘုရားသခင်ဆီလူးဘိသိက်ပေးထားသူဖြစ်ကြောင်း တဖန်တွေ့မြင် ရမည် ဟု ဆိုသည်။ ထိုအခါကြမှ ဪ- နာဇရက်မှ ရတနာပါကလားဟု လူတွေက အံ့ဩကြလိမ့်မည်။

Previous Article
Next Article