တရားဟောရာကျမ်း ၁၆

() ပွဲတော်()ခု (အခန်း ၁၆)

          ၁၆: နှစ်စဉ်နှစ်လည်တွင် ကျင်းပလေ့ရှိသောပွဲတော်(၃)ခုကို ပြန်လည်သတိပေးထားသည်။ ထိုပွဲတော်ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကို Moody က ဤသို့ရှင်းပြထားသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များကြောင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။

၁။ ရွေးကောက်တော်မူထားသောလူမျိုးသည် အခြားတိုင်းနိုင်ငံသားများထက်ထူးခြားသည်။

၂။ ခံစားရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို အသေးစိတ်မှစ၍ ပြန်လည်အောက်မေ့မှတ်မိ၍ အသက်တာတွင် လက်တွေ့ကျကျအကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေး။

၃။ ခရစ်တော်ပြုတော်မူသော အကျိုးကျေးဇူးများ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရေး။

၄။ ဘုရားသခင်၏ လူများအဖြစ် တလုံးတဝတည်း ပူပေါင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ရေး။

ပသခါပွဲတော်နှင့် တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲသည် နီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၊၂၊၅-၇ တို့တွင် ပသခါပွဲ အကြောင်းနှင့် အပိုဒ်ငယ် ၃၊၄ နှင့် ၈ တို့တွင် တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲအကြောင်း ရေးထားသည်။ ထိုပွဲတော်များသည် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူများရွေးနှုတ်ကယ်တင်သည့်အကြောင်း မှတ်မိနေဖို့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပွဲတော်မင်္ဂလာသည် ဓမ္မသစ်ကာလယုံကြည်သူများ၊ သခင်ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သော ပသခါပွဲတော်ကို အမြဲအောက်မေ့သတိရဖို့ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ တဆေးမဲ့မုန့်သည် အသက်ရှင်လျက်ကယ်နှုတ်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအား ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည် (ငယ် ၁၇)။ ထို့အပြင် မိုက်မဲခြင်းနှင့် ဆိုးညစ်ခြင်းမှ ရွေးထုတ်ခြင်းအမှတ်အသားလည်း ဖြစ်သည် (၁ကော ၅:၈)။

ပသခါပွဲကျင်းပရခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ၁၂၊၁၃တို့တွင်လည်း ရှင်းပြထားပါသည်။ ဤကျမ်းချက်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်သော်လည်း အားလုံးအကြုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျင်းပရခြင်း၊ ပြုလုပ်သည့်နေရာများ စသဖြင့် ကွဲလွဲကောင်းကွဲလွဲနိုင်သည်။

၁၆:၁၂ သီတင်းပတ်ပွဲတော် (ပင်တေကုတ္တေ) အဦးသီးကောက်နှံပူဇော်ခြင်းကအစပြု၍ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်အသစ်တဖန်ဆင်းသက်လာခြင်းပုံဆောင်သည်။ တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော်ဒုတိယနေ့တွင် ပူဇော်ရသောအသီးဦးပူဇော်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ တစ်ခုစီဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ ခံစားရသည့်ကျေးဇူးတော်များအတိုင်း စေတနာသဒ္ဓါထက်သန်စွာပေးယူရသည့် အလှူအကြောင်းကို ၂ကော ၈၊၉တွင် ထပ်မံရှင်းပြထားပါသည်။

၁၆:၁၃၁၅ တဲတော်ပွဲသည် ကောက်သိမ်းချိန်ကာလတွင် ကျင်းပ၍ ခရစ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်တွင် ဣသရေလတို့ ပြန်လည်စုစည်းနာခံကြရမည့်အကြောင်း ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။

၁၆:၁၆၁၇ ဣသရေလအရွယ်ရောက်ယောက်ျားသားများသည် သုံးနှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ မျက်နှာပြကြရသည်။ ဘုရားရှင်ပေးသောအရည်အချင်း အစွမ်းအစ ထုတ်ဖော် ပြသရသည်။ ထိုအကြောင်းကို Moody က ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင်ဖြင့် ဤသို့ဆိုထားသည်။

ပသခါ၊ ပင်တေကုတ္တေနေ့တဲတော်ပွဲများသည် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း ပြည့်စုံကြောင်း အမှတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။

၁။ ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်ပေါ်မှ ဝေဒနာ။ ဆင်းရဲဒုက္ခ။

၂။ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်လာခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတော်ပြုခြင်း။

၃။ နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်ခြင်း တံပိုးမှုတ်သံနှင့် အတူဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ကြွရောက်လာခြင်း။၁၀

၁၆:၁၈၂၀ တရားသူကြီးသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ရသည်။ မျက်နှာမလိုက်ရ။ တံစိုးလက်ဆောင် လာဘ်မစားရ။ တံစိုးလက်ဆောင်သည် ဉာဏ်မျက်စိကို ဖုံးပိတ်သည်။

၁၆:၂၁၂၂ သစ်သားရုပ်တု ဟေဗြဲ ashèràh) သည်ဘုရားမ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်သားရုပ်တုပြုလုပ်နိုင်သော မည်သည့်သစ်ပင်မှ မရှိစေကြပါ (၄ရာ ၂၃:၆)။

Previous Article
Next Article