တရားဟောရာကျမ်း ၉

: အခန်းကြီး (၉)ကို တိုက်ပွဲခေါ်သံဖြင့် စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်သည်။ ဣသရေလလူတို့သည် များမကြာမီစစ်သလင်းပြင်တွင် တိုက်ပွဲဆင်နွဲရတော့မည်။ နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်အတွင်း အတွေ့အကြုံ လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝမှုကို ဆောင်မှတ်၍ ကြောက်မွှေးမရှိဖို့ သတိပေးထားသည်။ “သင့်ရှေ့မှာ ကြွတော်မူသဖြင့် လောင်သောမီးကဲ့သို့ ရန်သူတို့ကို ဖျက်ဆီး၍ မျက်မှောက်၌ နှိမ့်ချတော်မူမည်။” ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအစွမ်းနှင့် လူ့အစွမ်းအစကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ နှစ်ခုစလုံး ပေါင်းဖက်ပါဝင်ခြင်းသည် ကတိတော်မြေသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် လုံခြုံရေးအာမခံချက်ဖြစ်သည်။

: ထိုသို့ဖြင့် ဘုရားသခင်က ကတိတော်မြေအား အောင်မြင်သိမ်းပိုက်စေသည်။ သို့သော် ဣသရေလတွင် ဝါကြွားစရာမဟုတ်။ ထိုအောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းမရှိဖို့ (၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဘုရားရှင်က သတိပေးထားသည် (ငယ် ၄-၆)။ ထိုမြေအား ဘုရားသခင်က ပေးအပ်ခြင်းသည် ဒေသခံလူများ၏ ဒုစရိုက်မှုများပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့သို့ ကတိတော်ပြုချက်သည်လည်း မပြည့်စုံသေး။ ထိုသို့မပြည့်စုံခဲ့ခြင်းမှာလည်း ဣသရေလတို့လည်ပင်း ခိုင်မာခြင်း(ခေါင်းမာမှု)(ငယ်၆) နှင့် ပုန်ကန်ထောင်လွှားမှု (ငယ်၇)တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

:၂၃ မောရှေက ဣသရေလလူတို့၏ ဟောရမ်တောင်ပေါ်က အမူအကျင့်(ငယ် ၈-၂၁)နှင့် အခြားဆိုးသွမ်းဖောက်ပြန်မှုများကို (ငယ်၁၂၊၂၃)တွင် ထောက်ပြသည်။ တဗိရ(တော ၁၁:၃)၊ မဿာ (ထွ ၁၇:၇)၊ ကိဟတ္တဝါ (တော ၁၁:၃၄)၊ ကာဒေရှဗာနာ (တော ၁၃:၃၁-၃၃) တို့တွင် ပြုခဲ့သော ဒုစရိုက်များနှင့် ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်မရအောင် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည့် ရွှေနွားရုပ်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့မှုများကို ပြန်လည် သတိပေးဆုံးမသည် (ငယ် ၂၁)။

:၂၄၂၉ မောရှေသည် သိနာတောင်ပေါ်တွင် သူ့လူများ ဘုရားသခင်၏  အမျက်ဒေါသမရှဖို့ ဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေခဲ့သည်။ သူ့လူများသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သည်။ အပြစ်မရှိကြဟု မဆိုပါ။ ကိုယ်တော်၏ အမွေဖြစ်သောဤလူတို့(ငယ်၂၆)၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်တို့ကို အောက်မေ့တော်မူပါ(ငယ်၂၇)၊ အကျွန်ုပ်တို့ကို နှုတ်ဆောင်တော်မူသော ပြည်သား (အဲဂုတ္တုပြည်သားတို့က ပြောင်လှောင်ကြသည်)တို့က ထာဝရဘုရားသည် ကတိတော်ပြည်သို့ မဆောင်သွင်းနိုင်ဟုသရော် ပြောင်လှောင်ကြမည်(ငယ်၂၈) ဟူ၍ တောင်းပန် လျှောက်လဲသည်။

Previous Article
Next Article