ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၃

() ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဉာဏ်ပညာ (အခန်း )

: ရှောလမုန်မင်းသည် အိမ်နီးချင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် ထိုခေတ်ကာလက ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော အဲဂုတ္တုဖာရောဘုရင်၏ သမီးတော် ကို လက်ထပ်ယူလိုက်သည်။ နိုင်ငံရေးပရိယာယ်အားဖြင့် ရွှေလမ်း၊ ငွေလမ်း၊ သံတမန်လမ်း ခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအမြော်အမြင်ဖြင့် ထိုသို့ တပါးအမျိုးသားကို လက်ထပ်ယူသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားက ခွင့်မပြုပါ။ ဝိညာဉ်ရောဂါဆိုးကပ်ငြိခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ တပါးအမျိုး ဇနီးမယားမောင်းမ ခြွေရံရာချီ လက်ထပ်ယူခြင်းအားဖြင့် မောင်းမဆောင်တွင် တိုင်းခြားသူဖိဘုရား မြောက်များစွာ ဖြစ်လာသည်။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာလာပြီး၊ မိတ်သဟာယဝတ်ပျက်ကွက်၍ တဖြည်းဖြည်း စိမ်းကားခဲ့လေသည် (၁၁:၁-၈)။

:  ထိုကာလ၌ ယဇ်ပလ္လင်ကို မတည်ရသေးသောကြောင့် ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် ယဇ်ပူဇော် ကြသည်။ ယဇ်ပူဇော်ရမည့် နေရာကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နေရာ၌ ပူဇော်ကြသည်။ ဖိလိတ္တိတို က ရှိလောယဇ်ပလ္လင်ကို ဘီစီ ၁၀၅၀ တွင် ယူဆောင်သွားကတည်းက (၁ရာ ၄) ဘုရားသခင်အိမ်တော် ပြန်မဆောက်လုပ်ရ သေးမီ ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ကုန်းမြင့်များကို ရုပ်တုဘုရားတု ဆောက်လုပ်ရန် သုံးကြသည်။ ဘေရုရှလင်၌ ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော်လည်း ယဇ်ပလ္လင်က ဂိဗောင်မြို့တွင် ကျန်နေသေးသည် (၅ရာ ၂၁:၂၉)။ ရှောလမုန်သည် ဂိဗောင်မြို့သို့ သွား၍ မီးရှို့ရာယဇ်တစ်ထောင် ပူဇော်ရသည်။

:၁၅  ဂိဗောင်အရပ်တွင် ဘုရားသခင်က ရှောလမုန်ထံ ကိုယ်ထင်ပြပြီး အလိုချင်ဆုံးသောဆု ကို ဆောင်းခိုင်းသည်။ ရှောလမုန်က ဣသရေလလူတို့အား တရားစီရင်နိုင်ရန် ပိုင်းခြားသိတတ်သော ဉာဏ်ပညာကို ပေးသနားတော်မူပါ ဟု တောင်းဆိုသည်။ ဘုရားစကားတော်ကို နာခံလိုက်လျှောက်လျှင် တောင်းသောဆုကိုသာမက ဉာဏ်ပနှင့် ပြည့်စုံသော စိတ်ဝိညာဉ်အပြင် ရှေလမုန်မင်း မတောင်းဆိုသော စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဂုဏ်အသရေ ကိုလည်း ပေးမည်ဟု ကတိတော်ပြုသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများအား အကြီးမြတ်ဆုံး ဆုလက်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထိုဆုလက်ဆောင်များမှာ ပညာဘဏ္ဍာနှင့်  ပြည့်စုံတော်မူသော ယေရှုခရစ်တော် (ကော ၂:၃) ဖြစ်သည်။

:၁၆၂၈  အခန်း ၃ သည် ရှောလမုန်မင်း၏ ဉာဏ်ပညာ ခမ်းနားကြီးကျယ်ပုံ ဟိမဝန္တာချီးမွမ်း ခန်းဖြစ်သည်။ ပြည့်တန်ဆာမ နှစ်ဦး သားလု ကြသည်။ ရှောလမုန်မင်းက ထိုကလေးငယ်အား ထက်ခြမ်းခွဲ၍ တစ်ယောက်တစ်ခြမ်းယူစေဟု စီရင်၍ ဓါးရွယ်သောအခါ မိခင်အတုက သဘောတူသော်လည်း မိခင်ရင်းက သဘောမတူ။ သူ့ရင်သွေးသေမည့် အစား အခြားမိန်းမလက်ထဲအပ်လျက် အသက်ရှင်စေလိုသည်။ ထိုတရားစီရင်ချက်ကြောင့် ရှောလမုန်၏ ဉာဏ်ပညာ သည် ရှင်လိုသေ လူရိုသေ ထင်ရှားကျော်ကြားလာလေသည်။