ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၂၆

() သြဇိမင်း (အခန်း၂၆)

၂၆: သြဇိမင်း၏ အောင်မြင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ဆက်ကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်ဖုံးကားဖွင့်လှစ်လိုက်သည်နှင့် အထင်းသားတွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ သင့်တင့်ဖြောင့်မတ်စွာနေသည်။ ဘုရားသခင်၏လူ (ပရောဖက်ဇာခရိမဟုတ်)နှင့် တိုင်ပင်ညှနှိုင်းအကြံဉာဏ်ရယူလေ့ရှိသည်။

၂၆:၁၅ သြဇိမင်းသည် ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်သည်။ ဖိလိတ္တိနှင့်အမ္မုန် ရန်များကို နှိမ်နင်းအောင်မြင်သည်နှင့်အမျှ ယုဒတပ်မတော်သည်လည်း ခိုင်မာတောင့်တင်းလာသည်။ အမြဲတမ်းတမ်မတော်ဖွဲ့စည်း၍ စစ်အင်အားတည်ဆောက်သည်။ မြို့ကြီးပြကြီးများတည်၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မြှောက်စားသည်။ (ငယ် ၁၀) ။ အငယ်၁၅တွင် ပါရှိသော ယန္တရားစက်ဆိုသည်မှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်စက်များဖြစ်သည်။

၂၆:၁၆၂၃ သို့သော် တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သြဇိမင်းသည် မာနတက်လာသည်။ ဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍ ဘုရားသခင် ရှေ့၌ အမွှေးတိုင် ထွန်းသည်။ ဗိမာန်တော်အမှုသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များသာ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာခရိနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ရှစ်ဆယ်တို့သည် သြဇိမင်းသို့ရောက်၍ ထိုသို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမပြုရန် ဗိမာန်တော်၌ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် ရှင်ဘုရင်နှင့် မဆိုင်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ လုပ်ငန်းဖြစ်သည်ဟု တားမြစ်ကြသည်။ သို့သော် အရာမရောက်။ ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်က သြဇိမင်းအား နူနာရောဂါစွဲကပ်စေသည်။ ဗိမာန်တော်ထဲမှ ကဗျာကယာ ထွက်ပြေးရပြီး ဘယ်သောအခါမှ ဗိမာန်တော်နားသို့ မသီဝံ့တော့ပါ။ ရှင်ဘုရင်နန်းတော်တွင်လည်း ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မရှိ။ မောရှေစီရင်ကျမ်းအတိုင်း နူနာရောဂါသည်အား ရွာပြင်ထုတ်၍ တဲစုတ်နေစေကြသည်။ သြဇိမင်းသည် ကုဌနူနာရောဂါရှိသူဖြစ်သောကြောင့် ယုဒဘုရင်များသုဿန်တွင် သဂြိုဟ်ခြင်းမခံရ။ သြဇိမင်းနူနာစွဲကပ်၍ နန်းကျချိန်မှအစ ပြုပြီးသားတော်ယောသမင်း နန်းတက်သည်။